Описание    
По вопросам приобретения обращайтесь:
ООО „Научно-производственная компания «Квадрат»“,
Лебидинская, 3, оф. 121, г. Харьков
телефон +38 050 406 55 77
факс +30 057 736 03 43
www.quantum.ua
Вернутся к списку

Quantum, Квантум. Хелатные удобрения.

Добрива є одним із найефективніших засобів впливу на продуктивність і якість рослин. У зв’язку з високою вартістю добрив перед сільськогосподарськими виробниками постає завдання мінімізації їх втрат та раціонального використання. Проведення позакореневих підживлень є ефективним способом удобрення, який дозволяє збільшити доступність поживних речовин для рослини і стимулювати краще їх засвоєння з ґрунту. Слід зазначити, що такий спосіб живлення рослин відомий давно, але поширення набув в останні роки. Особливо ефективним є листове (позакореневе) внесення мікроелементів. Так, наприклад, за даними компанії «Кеміра Гроу Хау», ефективність листкового застосування марганцю у багато разів вища в порівнянні із внесенням у ґрунт (див.табл.1)

Таблиця №1.
Застосування марганцевих добрив на ґрунтах з його дефіцитом (дані Кеміра Гроу Хау)
Вид внесення MnДоза для досягненя однакового урожаю, кг/га
Розкидування13,4
Стрічкове3
Позакореневе0,1

На ефективність застосування мікроелементів особливо впливає форма, у якій вони знаходяться. Так, широко відомо, що найбільш ефективною є хелатна форма, тобто органічна форма, у якій мікроелемент (переважно метал) знаходиться у зв’язку з хелатуючим агентом (переважно органічною кислотою). Наприклад, за даними компанії «Кеміра Гроу Хау», ефективність хелату міді при позакореневому живленні пшениці у 5-10 разів краща порівняно з сульфатом міді.

Мікроелементам треба приділяти особливу увагу при організації живлення рослин. Незважаючи на невелику кількість споживання рослинами мікроелементів (Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, Co, Ni та ін.), вони відіграють не менш суттєву роль у формуванні врожаю, ніж макроелементи (N, P, K, S, Mg, Ca). Недостача будь-якого елемента може бути лімітуючим фактором. Відомо, що коефіцієнт використання поживних речовин з ґрунту є невисоким. Так, для азотних та калійних добрив він складає від 30 до 60%, для фосфорних на різних ґрунтах від 15 до 40%. А що стосується мікроелементів, то цей коефіцієнт складає менше, ніж 1% від рухомих форм мікроелементів у ґрунті. Ці факти дозволяють зробити певні висновки щодо ефективної організації підживлення рослин.

По-перше, аналіз ґрунту на вміст мікроелементів, незважаючи на його важливість, не можна вважати таким, що однозначно відображає потреби рослин у мікроелементах, тому що їхні витяжки (водна, сольова та ін..) не є еквівалентними доступним формам цих елементів. Тобто на даному етапі розвитку науки ще немає достовірної методики визначення кількості доступних форм мікроелементів (саме «доступних», а не «рухомих»).

По-друге, навіть при достатній кількості мікроелементів у ґрунті рослини далеко не завжди можуть засвоїти їх. Так, наприклад, на ґрунтах з кислим показником pH стає майже недоступний для рослин молібден, тоді як марганець та цинк погано засвоюються на лужних ґрунтах; у період посухи або, навпаки, при збільшеній вологості погано засвоюється бор. Фактично будь-які погодні та ґрунтово-кліматичні умови сильно впливають на доступність мікроелементів для рослин. А нанесені на листову поверхню мікроелементи легко проникають у рослини, добре засвоюються, дають швидкий ефект. При листовому живленні макро- та мікроелементи безпосередньо включаються в синтез органічних речовин у листках або переносяться в інші органи рослин і використовуються у метаболізмі. Позакореневе живлення, при якому поживні елементи в рухомих формах доставляються у рослини, зазвичай набагато ефективніше, ніж внесення добрив у ґрунт. Своєчасне позакореневе підживлення дозволяє забезпечити рослини макро- та мікроелементами в критичні фази розвитку, коли рослина їх найбільше потребує, зменшити прояви стресу за дії несприятливих чинників довкілля, запобігти розвитку хвороб через нестачу тих або інших елементів, створити оптимальні умови для росту i розвитку рослин.

У зв’язку з цим особливої актуальності набуває застосування у сільськогосподарському виробництві нових високоефективних добрив для позакореневого живлення рослин з метою оптимізації перебігу фізіологічних процесів у рослинах, підвищення врожайності й поліпшення якості сільськогосподарської продукції.

Ринок таких добрив сьогодні достатньо великий. Виробники як вітчизняних, так й іноземних препаратів намагаються запропонувати споживачам добрива, які містять збалансований склад елементів для нормального розвитку рослин, та намагаються зробити вартість своєї продукції конкурентоспроможною та доступною для більшості сільгоспвиробників.

Однією з новітніх розробок у цій галузі є комплексні хелатні добрива «КВАНТУМ», які виробляються Науково-виробничою компанією «Квадрат» (м. Харків). Підприємство пропонує широкий спектр комплексних препаратів як для передпосівної обробки насіння, так і для листового підживлення вегетуючих рослин. Також в асортименті є монохелати різних мікроелементів. Препарати містять елементи живлення в біологічно активній формі, мають високу їх концентрацію. Враховуючи високий вміст мікроелементів, вартість цих препаратів є однією з найнижчих на ринку України.

Застосування позакореневого підживлення в технології вирощування с/г культур є ефективним доповненням схем мінерального живлення і не є альтернативою та заміною системи ґрунтового удобрення. Проте, застосування комплексу листових підживлень дозволяє оптимізувати ріст та розвиток рослин і значно підвищити ефективність основного внесення добрив і як результат і рентабельність рослинництва.

Дослідження, проведені у 2010 році в ННЦ «Інститут землеробства НААН», показали високу ефективність комплексних добрив марки «Квантум» на різних сільськогосподарських культурах. Так, при застосуванні препарату «Квантум-Зернові» приріст урожаю зерна пшениці озимої склав 25%, прирости врожаю зерна кукурудзи і сої відповідно 24% i 20 %. Позакореневе підживлення рослин ріпаку озимого і соняшника комплексним добривом «Квантум-Олійні» дозволило отримати додатковий приріст урожаю насіння відповідно 4,2 ц/га i 8,2 ц/га. При застосуванні «Квантум-Бурякове» отримано приріст урожаю коренеплодів цукрових буряків 7,4 т/га. Підживлення (позакореневе) комплексним добривом «Квантум-Овочевi» забезпечило приріст урожайності томатів 15 т/га. Комплексні добрива «Квантум» позитивно впливали на якість сільськогосподарської продукції та підвищували вміст мікроелементів у ній.

Також необхідно зазначити, що на ефективність підживлень, окрім складу препаратів, форми мікроелементів у ньому та дозування, суттєво впливають нюанси його застосування. При виконанні підживлень слід враховувати такі фактори, як вологість та рН ґрунту, наявність та доступність у ньому елементів живлення, температуру і вологість повітря та багато інших. Особливе значення має фаза застосування листових добрив на різних культурах. Так, наприклад, за даними компанії «АгроМастер» (Росія), ефективність листового підживлення може змінюватись навіть у 10 разів залежно від точності попадання у критичну фазу розвитку рослини (див. Діаграму 1).

Діаграма. 1. Вплив терміну листового підживлення пшениці на її ефективність (точність попадання у критичну фазу) – дані «Агромастер» (Росія)

© Agromage.com 2000-2015

Перепечатка материалов допустима в случае указания активной ссылки на Agromage.com, а также на автора материала.