Капуста савойська. Монографія // О. Я. Жук, І. О. Федосій