Капуста червоноголова. Монографія // Жук О. Я., Волошина О. І., Федосій І. О.