Возрождаем плодородие почвы

источник: «БТУ-Центр»
Основою для простого відтворення ґрунтової родючості є впровадження біологічної системи землеробства, – зазначає генеральний директор ТОВ ТД «БТУ- Центр» Владислав БОЛОХОВСЬКИЙ. – Є щонайменше два шляхи відтворення родючості: дати відпочити землі й самоочиститися або направлено вносити біопрепарати з мікроорганізмами, які не лише відтворюють родючість ґрунту, але й сприяють вирощуванню екологічно чистих і високих врожаїв.

22-25 травня 2013 року в м. Києві проходила Міжнародна агропромислова виставка «Агро-2013». Український виробник мікробних препаратів ПП «БТУ-Центр» був нагороджений золотою медаллю за вагомий внесок у розвиток аграрного сектору України в номінації «Технологія застосування біопрепаратів Біодеструктор стерні та Екостерн у підвищенні родючості ґрунтів».

Сучасна система інтенсивного сільськогосподарського виробництва вимагає застосування значної кількості агрохімікатів. З роками це призводить до накопичення токсичних речовин у ґрунті, водоймищах та сільськогосподарській продукції, що вирощується у таких умовах. Мінералізація призводить до зменшення біомаси ґрунту – з 30 т/га до 2-4 т/га. Те, що при достатньому забезпеченні мінеральним живленням рослини не формують повноцінний урожай, говорить про значну втрату активної частини гумусу. Але не тільки вміст гумусу, а й інші фактори впливають на родючість ґрунту. Це зникнення агрономічно цінних, потрібних для гармонійного розвитку рослин, ґрунтових мікроорганізмів. Часто ризосферу рослин заселяють мікроорганізми, які на них паразитують, пригнічують розвиток, викликають хвороби. Залишаючись на рештках, такі мікроби можуть бути реальною загрозою для наступного врожаю. Виникає проблема розкладання рослинних решток, на яких нагромаджуються збудники хвороб, наприклад, кореневих гнилей. Це особливо актуально при недотриманні сівозмін, коли одна і та ж культура вирощується роками на одному і тому ж місці, і при цьому з’являється загроза накопичення різних паразитів.

Традиційно солому, залишки кукурудзи тощо заорюють або спалюють. Спалювання – це знищення цінної органіки та біоти, що знаходиться у верхньому шарі ґрунту. А при заорюванні рослинні залишки не так швидко розкладаються. Крім цього, часто процес розкладання іде з утворенням фітотоксинів. Дефіцит корисної мікрофлори, викликаний надмірною хімізацією, призводить до уповільнення розкладання рослинних решток та накопичення лігніну, фенолів, які пригнічують ріст сільськогосподарських культур та мінералізацію ґрунтової органіки. В цілому погіршується стан ґрунту. Все це знижує очікуваний урожай. Тому постійно зростає необхідність пошуку нових рішень нагальних проблем в аграрній сфері.

Останнім часом для покращення родючості ґрунтів пропонується застосовувати препарати-деструктори пожнивних решток. Сьогодні їх на ринку України чимало. За основним складом вони діляться на дві групи: ферментні препарати, які прискорюють процеси хімічних реакцій розкладання рослинних решток. Проте це короткочасна дія, як швидка допомога аграріям. Друга група – це біопрепарати на основі живих мікроорганізмів та продуктів їх життєдіяльності. Препарати нового покоління об’єднують властивості обох груп. Саме такими є Біодеструктори від виробника ПП «БТУ-Центр» – Біодеструктор стерні та Екостерн для внесення в ґрунт з метою прискореного розкладання пожнивних решток польових культур. Розкладання решток після обробки ними іде без утворення фітотоксинів, із збагаченням ґрунту необхідними елементами живлення. Крім цього, біодеструктори застосовують для профілактичної обробки ґрунту, в результаті чого пригнічується розвиток патогенних мікроорганізмів. Біодеструктор Екостерн має покращені характеристики та властивості, а саме: збільшену концентрацію агрономічно цінних мікроорганізмів, високу стабільність в широкому діапазоні температур (від 3°С до 45°С), стійкість до сонячного опромінення, ефективність в умовах дефіциту вологи. Все це розширює можливість застосування біопрепарату в несприятливих кліматичних умовах на різних польових культурах.

Так, вплив Біодеструктора стерні на врожайність зернових культур та соняшнику досліджували у господарстві ПСП «Зарічне» Кіровоградської області в 2011-2012 роках на площі 600 га після збирання озимої пшениці. Біодеструктор вносився по 1 л/га + 5 кг/га карбаміду з додаванням гумату калію 30 г/га. В результаті врожайність соняшнику на площі 170 га становила 28 ц/га (прибавка врожаю – 3 ц/га), кукурудзи на зерно на площі 150 га – 45 ц/га (прибавка врожаю – 10 ц/га ), озимої пшениці на площі 120 га – 30 ц/га (прибавка врожаю – 5 ц/га). Див. табл.

При мінімальних витратах на закупку та обробку деструктором отримана не тільки значна прибавка врожаю на різних культурах навіть в посушливих умовах 2012 року, а й збережена продуктивна волога в ґрунті, швидше розкладені рослинні рештки, покращена структура ґрунту, що було помітно під час зяблевого обробітку, адже земля була пухкіша.

Таблиця. Результати досліджень впливу Біодеструктора стерні у господарстві ПСП «Зарічне» Кіровоградської обл. в 2011-2012 роках.
КультураПлоща посіву, гаУрожайність, ц/гаПрибавка
ДослідКонтрольц/га%
Соняшник1702825312
Кукурудза (зерно)15045351028,5
Озима пшениця1203025520

За результатами досліджень науковців УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого обробка стерні Біодеструктором суттєво підвищувала активність мікроорганізмів ґрунту в порівнянні з контролем. Це підтверджується результатами ґрунтової діагностики – аплікаційними пробами з льняним полотном. Найбільшою активністю мікроорганізмів відрізнявся 10-20-сантиметровий шар ґрунту, де спостерігалася максимальна целюлозоруйнуюча здатність: під впливом біопрепарату розкладалося 14,1% тканини за 30 діб, тоді як на ділянці без застосування біопрепаратів лише 10,0%, за 60 діб – 24,9% та 18,0% відповідно і за 90 діб – 37,7% та 30,5% відповідно. Покращувались також показники якості ґрунту.

Масова частка гумусу, що визначалася перед початком формування 5-пільної сівозміни на двох фонах (гречка, ярий ячмінь), впродовж досліджень дещо змінювалась, особливо на варіантах з біопрепаратами. Так, на озимій пшениці масова частка гумусу піднялась з 3,75% до 3,97%. Найбільші зміни гумусового горизонту (з 3,95% до 4,45%) відмічені в варіанті, де було внесення Біодеструктора та сівба сидерату. Як сидеральне добриво використовували гірчицю білу.

Таким чином очевидно, що застосування Біодеструктора стерні сприяє значному прискоренню розкладання пожнивних решток та зростання біологічної активності ґрунту. Обробка стерні та ґрунту Біодеструктором стерні або Екостерном – це не тільки запорука родючості ґрунту, це суттєва прибавка врожаю, гарантія одержання продукції високої якості та заощадження ваших коштів.

Поделиться: