Биопрепараты от паутинных клещей на овощных культурах в закрытом грунте

автор:
источник: «БТУ-Центр»
Павутинні кліщі – широко розповсюджені і небезпечні багатоїдні шкідники в теплицях, які живляться більше ніж на 200 різних рослинах, але найбільшої шкоди завдають огіркам і томатам.

Павутинні кліщі одними з перших шкідливих членистоногих проникли в штучно підтримувану екосистему теплиць, де для їх розвитку склалися сприятливі умови – постійна наявність кормової бази, відсутність природних хижаків, оптимальні температура та вологість повітря. Поява окремих світлих цяточок добре видних з верхньої сторони листка – перший і характерний симптом пошкодження рослин кліщем. По мірі збільшення чисельності і інтенсивному живленні кліщів листки набувають світло-мармурового кольору. Пошкоджені листки жовтіють, засихають і опадають. Зниження асиміляційної поверхні призводить до порушення обміну речовин, зниження врожаю і навіть загибелі рослин. Розвиток однієї генерації триває 20-22 дні, і тому за сезон в теплицях може розвиватися до 15-20 генерацій шкідника. За відсутності проведення захисних заходів в теплицях уже через 30-40 днів після заселення рослин кліщами, втрати врожаю огірків можуть досягати до 75,0%, томатів – 45,0%, а при масовому розмноженні ці шкідники можуть повністю знищити врожай огірків і томатів.

Враховуючи, що теплична овочева продукція споживається у свіжому вигляді, тому розробка екологічного підходу для обмеження шкідливості кліщів-фітофагів є досить актуальною. Важливими складовими захисту овочевих від кліщів є використання стійких сортів та гібридів, а також біологічних засобів захисту.

Дослідження проводились на посадках огірків і томатів в теплицях за малооб’ємної технології вирощування і на ґрунтосуміші згідно з загальноприйнятими методиками.

Вивчали ефективність біологічних препаратів: бактеріального Бітоксибацілін-БТУ та грибного Актофіт, 0,2% к.е., синтезований актиноміцетом Streptomices avermitilis. Для підвищення активності препаратів в останній час застосовують ад’юванти – речовини небіоцидної природи, які посилюють їх дію. Використовували біоприлипач Липосам (виробництво БТУ-Центр, Україна) – природний, універсальний екологічно безпечний препарат комплексної дії, створений на основі біополімерів, і є продуктом життєдіяльності мікроорганізмів. Володіє оптимальними якостями, включаючи компоненти зі змочуючою і прилипаючою здатністю. При використанні в якості прилипача, Липосам сприяє утриманню та пролонгації дії діючої речовини препарату на поверхні рослин до 20-30 днів. Не пошкоджує листову поверхню. Сумісний з біопрепаратами, мікродобривами. Препарат утворює сітчасту плівку на поверхні рослин, завдяки якій утримується волога, при цьому не впливає на фотосинтез рослин. Липосам одночасно діє як антидот – знімає стрес і тимчасове пригнічення росту при обробці рослин препаратами, які негативно впливають на імунітет рослин, а також на врожайність і якість урожаю.

Обробки проводили з інтервалом 7 днів.

Біопрепарати Бітоксибацилін-БТУ та Актофіт 0,2% к.е. і їх бакову суміш з прилипачем Липосамом застосовували на посадках огірків при початковій чисельності кліщів від 45,5 до 50,3 особин на обліковий листок та на томатах за чисельності в середньому 18,3-22,4 особин на листок. Результати досліджень показали, що кліщі в меншій мірі заселяють і розмножуються на томатах і їх чисельність в 2,0-2,4 раза менша, в порівнянні з посадками огірків (табл. 1 і 2).

Ефективність біологічних препаратів Бітоксибациліну і Актофіту після 2-х обробок на огірках не перевищувала 83,2 і 86,5%, томатах – 88,6-89,5%, а після 3-х обробок досягала 89,0 і 95,3% та 94,5 і 95,0% відповідно. За застосування біопрепаратів в суміші з прилипачем Липосам їх активність посилювалася. Так, в варіанті Бітоксибацилін + Липосам смертність кліщів на огірках і томатах за дворазового обприскування становила 89,9 та 92,1%, за 3-х обробок 94,6 і 98,3% відповідно. Високу ефективність в обмеженні чисельності павутинних кліщів на томатах та огірках забезпечив і Актофіт 0,2% к.е. в суміші з Липосамом, при цьому загибель кліщів становила після 2-х обробок 94,3 і 94,5%, а за трьох обробок чисельність знизилася на 95,0-95,3% відповідно. Крім того, за застосування біопрепаратів з прилипачем спостерігали більш тривалий період захисної дії: до 14 днів чисельність павутинних кліщів була нижче ЕПШ (в середньому до 15,5 особин/листок на огірках і до 5,5-6,5 особин/листок томатів). Варто зазначити, що за застосування біопрепаратів в суміші з прилипачем відродження личинок після обробок знижувалося до 25,5 і 30,0% порівняно з варіантами, де застосовували тільки біопрепарати. Таким чином, в дослідах відмічено посилення дії Бітоксибациліну і Актофіту в суміші з прилипачем Липосам на популяції павутинних кліщів.

    Висновки
  1. На посадках огірків і томатів в закритому ґрунті виявлено 3 види павутинних кліщів: звичайний (Tetranychus urticae), червоний (T. сinnabarinus) та двокрапковий (T. bimaculatus).
  2. В обмеженні чисельності павутинних кліщів на овочевих в закритому ґрунті високу ефективність забезпечують три обробки біопрепаратами БТБ-БТУ (89,0 і 95,3%) та Актофіт (94,5 і 95,0%).
  3. В суміші з прилипачем Липосам ефективність біопрепаратів проти павутинних кліщів підвищується.

Таблиця №1
Ефективність дії біопрепаратів проти павутинних кліщів на огірках в закритому ґрунті (плівкові теплиці, Київська обл., 2010-2011 рр.)
ВаріантиНорма витрати, л/гаСередня чисельність імаго і личинок до обробки, особин/листокТехнічна ефективність, %
2-х обробок3-х обробок
Контроль46,5
Бітоксибацилін-БТУ15,047,883,289,0
Бітоксибацилін-БТУ + Липосам15,0 + 0,550,389,994,6
Актофіт 0,2% к.е.2,045,586,595,3
Актофіт 0,2% к.е. + Липосам2,0 + 0,549,494,597,8
НІР05 1,3

Таблиця №2
Ефективність дії біопрепаратів проти павутинних кліщів на томатах в закритому ґрунті (плівкові теплиці, Київська обл., 2010-2011 рр.)
ВаріантиНорма витрати, л/гаСередня чисельність імаго і личинок до обробки, особин/листокТехнічна ефективність, %
2-х обробок3-х обробок
Бітоксибацилін-БТУ15,022,488,694,5
Бітоксибацилін-БТУ + Липосам15,0 + 0,518,392,198,3
Актофіт 0,2% к.е.2,020,789,595,0
Актофіт 0,2% к.е. + Липосам2,0+ 0,519,094,399,0
Контрольвода21,5
НІР05 1,4
Поделиться: