Сорти ячменю ярого для сучасного сільськогосподарського виробництва

автор:
источник: Вісник Центру наукового забезпечення агропромислового виробництва Харківської області 2014 г. №17
Проведено дослідження зі створення сортів ячменю ярого, які відповідають вимогам сучасного сільськогосподарського виробництва. Наведено перелік сортів, занесених на 2014 р. до Державного реєстру сортів рослин, придатних для впровадження в Україні, їх господарська характеристика та переваги.


Ключові слова: ячмінь ярий, сорт, селекція, сільськогосподарське виробництво, стійкість, біотичні та абіотичні чинники, якість, безостий

Вступ. Сільське господарство в Україні є однією з галузей економіки, яка стабільно приносить чистий прибуток. Саме тому важливим завданням є збільшення виробництва сільськогосподарської продукції, зокрема зерна. Найефективнішим інструментом інтенси-фікації сільськогосподарського виробництва є сорт. Збільшення виробництва зерна забез-печується на 2/3 за рахунок створення і впровадження нових сортів і гібридів і на 1/3 – за рахунок вдосконалення технологій виробництва. Вітчизняними селекціонерами створено багато якісних високоврожайних сортів різних с.-г. культур, у т. ч. ячменю ярого [1, 2, 3]. Виробникам підприємств різних форм власності рекомендовано високоінтенсивні, інтен-сивні і напівінтенсивні сорти з великим потенціалом урожайності та якості зерна, адапто-вані до конкретних умов вирощування.

Мета. В Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр‘єва НААН (ІР ім. В. Я. Юр‘єва) впродовж 100 років проводиться селекція ячменю ярого. Метою наших досліджень є створення сортів різних напрямів використання – зернового, круп‘яного, придатного для пивоваріння.

Умови проведення і методика досліджень. У статті наведено середні дані конкурсного сортовипробування лабораторії селекції і генетики ячменю ІР ім. В. Я. Юр‘єва за 2012–2014 рр. Погодні умови за ці роки дуже різнилися – 2012 і 2013 роки були несприятливими для росту і розвитку ячменю, тривалі посухи на фоні дуже високих температур призводили до запалу зерна і суттєвого зниження урожайності; 2014 рік був сприятливим, урожайність одержана висока. Це дало змогу різностороннє оцінити досліджувані сорти.

Досліди було закладено за схемою конкурсного сортовипробування, площа ділянки 10 м², чотири повторення. Порівняння проводили з сортом Взірець, який є національним стандартом.

Результати досліджень. До Державного реєстру на 2014 рік занесено 12 сортів ячменю ярого селекції ІР ім. В. Я. Юр‘єва. Серед них шість сортів, придатних для пивоваріння (Етикет, Виклик, Парнас, Аспект, Інклюзив, Козван) та шість зернових (Здобуток, Взірець, Доказ, Модерн, Алегро, Аграрій) [4]. (табл. 1).

Сорти різні не тільки за напрямом використання, але й за типом вирощування – інтенсивні для господарств із розвинутою матеріально-технічною базою і напівінтенсивні для господарств із обмеженими фінансовими можливостями, яких, на жаль, ще дуже багато в Україні. Тривалість вегетації сортів ячменю відносить їх до оптимальних для України груп стиглості – середньоранні (ср), середньостиглі (сс) і середньопізні (сп). Впровадження наших сортів рекомендовано для всіх зон – Степ (С), Лісостеп (Л) і Полісся (П).

Таблиця 1. Сорти селекції Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр‘єва НААН, занесені до Державного реєстру на 2014 р.
СортРік занесення до реєструЗона вирощуванняНапрям використанняГрупа стиглостіТип сорту
Етикет2006ЛПпивоварнийсснапівінтенсивний
Здобуток2007Пзерновийсснапівінтенсивний
Виклик2007ЛПпивоварнийсрвисокоінтенсивний
Парнас2008СЛпивоварнийссінтенсивний
Аспект2008Ппивоварнийспінтенсивний
Інклюзив2009СЛпивоварнийсснапівінтенсивний
Взірець2009ЛПзерновийссінтенсивний
Доказ2010СЛПзерновийсрінтенсивний
Козван2011ЛПпивоварнийссінтенсивний
Модерн2012Сзерновийсснапівінтенсивний
Алегро2014СЛПзерновийсснапівінтенсивний
Аграрій2014СЛПзерновийсснапівінтенсивний

Наші сорти мають також дуже добрі показники за господарськими ознаками. Потенційна урожайність досягає 8,5–9,5 т/га. Урожайність у виробництві реалізується неповністю, залежно від погодних умов та дотримання всіх вимог технології вирощування. Так, у об‘єднанні «Агрофірма Джулинка» Вінницької області урожайність сорту Взірець досягала 8,13 т/га, Здобуток – 7,93 т/га, Виклик – 7,81 т/га, Інклюзив – 7,32 т/га, Парнас – 7,13 т/га, Етикет – 6,32 т/га. Навіть за несприятливих умов 2012 та 2013 рр. наші сорти дали змогу виробнику одержати хорошу врожайність: у сорту Аспект 5,53 т/га та у сорту Інклюзив 5,19 т/га на Вовчанській ДСДС Харківської області, у сорту Взірець 5,19 т/га у Сумському ІАПВ. У жорстких умовах степового Казахстану сорт Здобуток мав урожайність 5,50 т/га у ТОВ «НПЦ зернового господарства ім. А. І. Бараєва». У Харківській області за дуже посушливих умов 2012 р. у ДП ДГ «Елітне» сорт Парнас мав урожайність 3,90 т/га, Виклик – 3,60 т/га (табл. 2).

Таблиця 2. Господарська характеристика сортів ячменю ярого селекції Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр‘єва НААН, 2012–2014 рр.
СортУрожайність у виробництві, т/гаСтійкість проти вилягання, балМаса 1000 зерен, гВміст білку, %Екстрактивність, %
Взірець, стандарт6,3-8,18,2-9,048-5212,0-15,079,5
Етикет4,6-6,38,6-8,948-5610,0-11,081
Аспект5,2-7,68,2-9,046-529,9-10,981,1
Здобуток5,1-7,98,0-9,055-6012,0-15,078,7
Виклик6,0-7,8946-5210,0-10,981,1
Парнас6,2-7,4946-5410,5-10,981
Інклюзив6,0-7,38,3-9,054-5810,7-11,680
Доказ5,7-6,08,7-8,949-5212,7-15,077
Козван5,837,1-9,047-4911,5-14,679,5
Модерн5,887,8-8,545-4912,9-14,976,9
Алегро6,0-7,9 (КСВ)*8,0-9,044-5812,5-14,876,8
Аграрій5,9-7,1 (КСВ)*946-5513,0-15,476
Примітка. * – урожайність приводиться за даними конкурсного сортовипробування (КСВ), так як сорти ще не вирощувалися у виробництві.

Створені у нашому інституті сорти мають відповідну якість зерна. Пивоварні сорти характеризуються низьким вмістом білку (9,9–11,6 %) і високою екстрактивністю – до 81,5 %. Висока урожайність у цих сортів забезпечує зниження вмісту білку і підвищення вмісту крохмалю в зерні, що сприяє високій екстрактивності (див. табл. 2).

Висока стійкість проти вилягання (7,1–9,0 балів) є одним з найважливіших факторів, які визначають якість зерна ячменю як товарної сировини. У разі вилягання посіви ячменю піддаються ураженню збудниками основних хвороб (сажкових та листкових) і зерно з таких посівів втрачає високу якість.

Від сортових особливостей значною мірою залежать рентабельність переробки зерна ячменю в солод та якість пива. Кращими для пивоваріння вважаються дворядні плівчасті ячмені. Вони дають крупне, вирівняне зерно, що дружно проростає, а плівки при фільтруванні сприяють освітленню пива [5, 6]. Саме такі сорти створено селекціонерами ІР ім. В. Я. Юр`єва НААН – Етикет, Парнас, Виклик, Аспект, Інклюзив, Козван. До того ж більше, ніж західноєвропейські, адаптовані до посушливих умов вирощування, чим в останні роки характеризується більшість території нашої країни.

Зернові сорти Здобуток, Взірець, Доказ, Модерн, Алегро, Аграрій вирізняються високим вмістом білку в зерні (12,0–15,0 %) та крупнозерністю (маса 1000 зерен до 60 г у Здобутку) (див. табл. 2). Ці властивості є бажаними для переробки на корм та крупу. Взірець у 2012 році визнано за високою урожайністю і комплексом господарських ознак національним стандартом України.

За даними, одержаними на штучних інфекційних та провокаційних фонах лабораторії стійкості до біотичних чинників ІР ім. В. Я. Юр‘єва НААН, наші сорти є стійкими (7–9 балів) до ураження основними сажковими і листковими хворобами. Деякі з них мають групову стійкість до ураження збудниками кам‘яної, летючої сажок та стеблової іржі (Модерн), сітчастого гельмінтоспоріозу та стеблової іржі (Етикет, Виклик). Два сорти мають комплексну стійкість до сажкових хвороб та пошкодження внутрішньостебловими шкідниками (Парнас, Аграрій).

Останніми роками в нашій зоні почастішали посухи, тому дуже актуальним є створення сортів, стійких проти цього абіотичного чинника. Наші сорти ячменю ярого мають високу посухостійкість на рівні 7–8 балів, а половина з них дуже посухостійкі (9 балів) – Модерн, Інклюзив, Взірець, Парнас, Здобуток, Етикет.

Серед них особливої уваги заслуговує сорт Модерн. Цей сорт є першим безостим сортом, занесеним до Державного реєстру України. Але відносно значення остюків для рослин ячменю існують як позитивні [7, 8, 9], так і негативні [10, 11] думки. На користь безостого ячменю говорить те, що при використанні у виробництві остистих сортів існує проблема з відділенням зерен від остюків під час обмолоту і травмування насіння при збільшенні для цього обертів барабану [12]. До того ж, при використанні зерна і соломи ячменю остистих сортів в якості корму існує загроза пошкодження ротової порожнини і стравоходу тварин залишками остюків, а в безостих ця загроза виключається.

Безостий сорт Модерн зернового використання, має високий вміст білку в зерні (до 14,9 %), завдяки високій стійкості проти посухи особливої уваги заслуговує у аграріїв південного Лісостепу і Степу. Потенційна урожайність Модерну досягає 8,5–9,0 т/га, у виробництві поки що найвищою була 5,88 т/га (див. табл. 2). Висока урожайність у сорту формується за рахунок продуктивної кущистості (1,8–2,5 штук стебел), до того ж Модерн є високоадаптивним сортом і характеризується стабільністю – навіть в умовах дуже жорсткої посухи 2012–2013 рр. його урожайність у виробництві досягала 3,3 т/га при середній по області 1,8–2,0 т/га. Технологія вирощування безостого ячменю нічим не відрізняється від вирощування остистих сортів і є загальноприйнятою в залежності від агрокліматичної зони.

Висновки. В Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр‘єва НААН внаслідок багаторічної селекційної роботи створено і занесено до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, ряд сортів ячменю ярого різних напрямів використання – Етикет, Виклик, Здобуток, Взірець, Парнас, Аспект, Інклюзив, Козван, Доказ, Модерн, Алегро, Аграрій. Сорти відповідають вимогам сучасного сільськогосподарського виробництва, відзначаються високою адаптивністю.

Серед інших сорт Модерн є першим в Україні безостим сортом. Він відзначається високою урожайністю, якістю зерна та груповою стійкістю до сажкових хвороб і стеблової іржі. Відсутність остюків полегшує обмолот та виключає можливість травмування тварин при використанні продукції сорту на корм. Дуже висока посухостійкість сорту Модерн робить його бажаним для виробників південного лісостепу і Степу України.

Таким чином, результати селекційної роботи з ячменем ярим в ІР ім. В. Я. Юр‘єва НААН свідчать про її високу ефективність.

   Список використаних джерел
 • Васько Н. І. Нові сорти ярого ячменю / Н. І. Васько // Селекція і насінництво. – 2007. – Вип. 94. – С. 246–255.
 • Кочмарський В. С. Сортові ресурси ячменю ярого під урожай 2011 року / В. С. Кочмарський, В. М. Гудзенко, В. П. Кавунець // Агроном. – № 1. – 2011. – С. 78–86.
 • Литвиненко М. А. Зернові культури. Стан та перспективи створення нових сортів і гібридів у наукових установах УААН / М. А. Литвиненко, О. І. Рибалка // Насінництво. – 2007. – № 1. – С. 3-6.
 • Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні : витяг станом на 19.08.2014 / Міністерство аграрної політики і продовольства України. – Офіц. вид. – К.: 2014. – С. 30–36.
 • Yadav V. K. Genetic analysis of malt yield and some of its components in Barley / V. K. Yadav, R. Kumar, L. Ram // Plant Arch., 2002. – 2, № 2. – Р. 269 - 273.
 • Лангер И. Основные принципы селекции пивоваренного ячменя [Электронный ресурс] / И. Лангер. – АО «Селген», селекционная станция «Ступице», Сибржина. – Режим доступа : http://www.propivo.ru/index.html. – 26.05.04.
 • Культурная флора СССР. Ячмень / [М. В. Лукьянова, А. Я. Трофимовская, Г. Н. Гудкова и др.]; под рук. В. И. Кривченко. – Л.: Агропромиздат, 1990. - Том ІІ. – Ч. 2. – 424 с.
 • Comparison of barley, hulless barley, and corn the concentrate of dairy cows. / W. Z Yang, K. A. Beauchemin, B. I. Farr, L. M. Rode // J. Dairy Sci. - 1997. - № 80. – Р. 2885-2895.
 • Atkins I. M. The influence of awns on yield and aim morphological characters of wheat. – / I. M. Atkins, H. I. Norris // Agron. J. – 1965. – P. 218 - 220.
 • Тимирязев К. А. Борьба растений з засухой: сочинения / А. К. Тимирязев. – М.: Сельхозиздат, 1937. – Т. 3. – С. 167 - 168.
 • Ходьков Л. Е. Голозерные и безостые ячмени / Л. Е. Ходьков. – Л.: Изд-во Лен-госуниверситета, 1985. – 135 с.
 • Грязнов А. А. Карабалыкский ячмень / А. А. Грязнов. – Кустанай: Печатный двор, 1993. – Вып. 1. – 64 с.
Поделиться: