Вплив сортових особливостей помідора на врожайність плодів, вихід та якість насіння

Відомо, що ріст виробництва овочів, в тому числі помідора, стримується через нестачу високоякісного сортового насіння. Це призводить до використання насіння сортів помідора, не пристосованих до зональних умов вирощування. Насіння часто буває з низькими сортовими і посівними якостями, що викликає значні недобори врожаю.

Постійне дотримання науково-обгрунтованих вимог під час вирощування насіння помідора забезпечуватиме умови, які сприятимуть реалізації сортових особливостей і збереженню генетичного потенціалу сорту. На врожайність та якість насіння помідора впливає багато факторів: несприятливі погодні умови, які не відповідають природним потребам рослин, форма і розмір плодів, ступінь їх стиглості, різне розташування плодів на китиці, генетичні особливості сорту тощо.

У процесі виробництва насіння помідора основна увага повинна приділятися його посівним і породним якостям, збереженню цінних властивостей розмножуваних сортів, досконалому вивченню біологічних особливостей кожного сорту.

Вивчення особливостей росту і розвитку рослин, цвітіння і зав’язування плодів, дослідження потенціальної спроможності сортів з різною формою плоду за здатністю до формування продуктових органів і насіння допоможуть визначити якою мірою впливають сортові особливості на врожайність, вихід та якість насіння помідора і використати ці можливості під час планування обсягів його виробництва.

Вивчення особливостей росту і розвитку рослин, цвітіння і зав’язування плодів, дослідження потенціальної спроможності сортів з різною формою плоду за здатністю до формування продуктових органів і насіння допоможуть визначити якою мірою впливають сортові особливості на врожайність, вихід та якість насіння помідора і використати ці можливості під час планування обсягів його виробництва.

Поделиться:

Дополнительные материалы по теме: