Семеноводство тыквенных культур:
Огурец (Cucumis sativus L. )

автор:

Відноситься до однорічних, однодомних, роздільностатевих, тепло- і світловимогливих овочевих рослин. Коренева система стрижнева і проникає на глибину до 80-120 см. Основна маса коренів розміщена в орному шарі і вимагає легкодоступних поживних речовин, родючих ґрунтів. На холодних ґрунтах коренева система погано розвивається.

Стебло, яке часто називають огудиною - повзуче, п’ятигранне, жорстко опушене. Довжина головного стебла досягає до 250 см. Під час росту стебло галузиться, утворюючи до 10 пагонів першого порядку, на яких можуть утворюватися пагони другого порядку. Слід зазначити, що скоростиглість залежить від здатності сорту плодоносити на пагонах різних порядків. Скоростиглі сорти і гетерозисні гібриди плодоносять на головному стеблі та пагонах першого порядку, тоді як пізньостиглі (наприклад, сорт Фенікс 640) – на пагонах другого-третього порядку. Важливою особливістю стебла, яке використовують у насінництві, є здатність утворювати додаткові корені у міжвузлях. Для цього рослини злегка підгортають, що підвищує стійкість проти вітру і збільшує врожайність.

На рослинах сортів і чоловічих ліній огірка формуються чоловічі та жіночі квітки, тоді, як на жіночих лініях можуть бути тільки жіночі квітки, або гермафродитні. Цвітіння ранньостиглих сортів розпочинається приблизно через 30 діб. Квітки поодинокі, або зібрані у щитки. Запилюються квітки з допомогою комах. Медодайність – невисока і не перевищує 50 кг/га.

Плід – несправжня ягода з 3 (зрідка 4–5 насіннєвими камерами). Сорти чітко відрізняються між собою за типом опушення зеленця, яке буває простим, складним і змішаним. Забарвлення опушення корелює із забарвленням насінника: біле опушення – білий насінник, при чорному – коричневе різних відтінків. Для виділення насіння плоди збирають у біологічній стиглості і складають у купи для 10-15 денного дозарювання.

До тепла огірок дуже вимогливий. Після зниження температури до 18°С рослини сповільнюють ріст, а після 12°С – квітки не розкриваються. Найбільш інтенсивно рослини ростуть за температури 25-30°С. За цієї температури швидко з`явлються сходи (на 7-8 добу після сівби).

До інтенсивності освітлення огірок помірно вимогливий, а за тривалістю до освітлення відноситься до рослин короткого дня. Рослини огірка дуже вимогливі до рівномірного забезпечення водою впродовж всього вегетаційного періоду, причому полив слід проводити тільки теплою водою з прогрітих на сонці водоймищ та ставків. Для нормального та інтенсивного розвитку плодів і насіння огірок вимагає підвищеної концентрації діоксиду вуглецю у приземному шарі повітря. Цьому сприяє внесення великих доз (понад 30-50 т/га) свіжого гною. Формування високої врожайності насіння можливе за умови забезпечення 10 тонн насінників 27,5 кг азоту, 14,6 – фосфору і 42,2 кг калію. Причому калій вносять у формах без хлору. Потенційна врожайність насінників – до 40-50 т/га.

Особливості технології вирощування насіння огірка. У насінництві огірка виділяють кілька технологій, які використовують для сортів і гетерозисних гібридів у відкритому чи захищеному ґрунті.

Насінництво сортів у відкритому ґрунті. Для насінництва вибирають родючі ґрунти з нейтральною реакцією і високим забезпеченням вологою та поживними речовинами. Попередники – озима пшениця, бобові, картопля, пар. Під ранній зяб вносять 50-70 т/га свіжого гною. Осінню і весняну підготовку ґрунту проводять за схемою напівпару. Строки сівби в Степу – перша декада травня, в Лісостепу та Поліссі – відповідно на 7-10 діб пізніше. Схеми сівби – широкорядкова або стрічкова. Схема сівби залежить від комплексу сільськогосподарських машин та зрошення. Норма висіву повинна забезпечити 60-80 тис. рослин/га (для сортів з коротким стеблом) і 40-50 тис. рослин/га (для сортів з довгим стеблом). Перед сівбою важливо провести обробку насіння проти бактеріальних і грибних хвороб дозволеними протруйниками.

У період росту рослин організовують догляд – проріджування, міжрядні розпушування ґрунту, полив, підживлення, боротьбу з бур’янами і захист проти хвороб та шкідників. Ці технологічні заходи відповідають рекомендаціям з технології вирощування на продовольчі цілі. Щодо заходів захисту, то їх необхідно продовжувати і у період формування насінників, так як плоди не використовують ні в їжу, ні на корм худобі.

Сортопрочистки проводять тричі:
- перед цвітінням бракують рослини за ознаками листків, типом рослин (довжина огудини), опушенням зав’язі;
- у період утворення зеленця за його забарвленням і характером шипів;
- перед збиранням насінників за їх забарвленням, візерунком та формою.

У зв’язку з епіфітотіями несправжньої борошнистої роси у сучасних технологіх не рекомендується проводити збирання першого зеленця на товарні цілі. На насіннєвих посівах через 40-45 діб після зав’язування зеленця стиглі насінники збирають у купи і залишають для 10-денного дозорювання. Насіння виділяють на машинах СОМ-2, ИБК-5 (після певного переобладнання і заміни решет з меншим діаметром) та вручну. Для кращого відмивання виділене насіння складають у деревяні, пластмасові ємкості (без доступу до заліза) для зброджування впродовж 2-4 діб (за температури понад 25°С достатньо 2 доби). Після зброджування промивають і просушують. Доробка насіння складається з його очищення, калібрування і шліфування.

Середня врожайність насіння складає 200-300 кг/га, у деякі роки – навіть 700 кг/га. За даними російських вчених В.Ф. Пивоварова і Л.В. Павлова (2001), за врожайності насіння огірка 200 кг/га і розрахунковій площі 100 га затрати праці механізаторів становлять 5995 люд.-год., а на ручних роботах – 21203 люд.-год.

Насінництво гетерозисних гібридів у відкритому ґрунті. Для одержання насіння гетерозисних гібридів огірка використовують еліту батьківських ліній. У розсаднику гібридизації висівають жіночу і чоловічу лінії за певним співвідношенням рядків:
- коли збирають насінники вручну, то оптимальним співвідношенням рядків є 2:1, або 3:1;
- коли планується механізоване збирання, тоді розрахунок роблять за співвідношенням проходів сівалок 2:1, або 3:1.

Для розпізнавання рядків до чоловічої лінії додають на 1 кг насіння огірка 50 г маячної культури (соняшник чи кукурудзу) і залишають через 20-30 см під час прополювання по одній рослині. В зв’язку з тим, що на материнській лінії з початком бутонізації і цвітіння необхідно вибраковувати рослини з чоловічими і гермафродитними квітками на 1-15 нижніх вузлах, норму висіву збільшуть на 20-30%. Норма висіву жіночої лінії до 5 кг/га, чоловічої – 3 кг/га. Першу сортопрочистку материнської лінії починають у фазі 6-8 листків, а другу – через 5 діб після першої. Для забезпечення ретельного проведення сортопрочисток не допускають загущення рослин. На рядках з чоловічою лінією використовують тільки еліту, і, за необхідності, проводять лише одну сортопрочистку, видаляючи нетипові пізньостиглі рослини. Запізнення з проведенням сортопрочисток не допускається. Якщо після апробації за низького проценту гібридності доведеться проводити ще одну додаткову сортопрочистку, тоді доведеться знищувати не тільки домішки, але й сусідні рослини у діаметрі 2 м.

Після другої сортопрочистки з початком масового утворення зеленця проводять апробацію на жіночій лінії, обов’язково відмічаючи процент залишених рослин з чоловічими і гермафродитними квітками. Це дає можливість вирахувати процент гібридності насіння. Після апробації на жіночих рядках не допускається більше 5% рослин з чоловічими і гермафродитними квітками.

Обовязковим заходом у насінництві огірка є забезпечення відповідного запилення бджолами з розрахунку дві бджолосім’ї на 1 га. Зеленець на рядках жіночої лінії не збирають, а на чоловічій - такі збори, за необхідності, проводять, але при цьому необхідно завершити обробку фунгіцидами та інсектицидами відповідно до рекомендацій щодо витримування періоду очікування. Після закінчення цвітіння і масового утворення зеленця проводять розділення рядків жіночих і чоловічих рослин. Розділяють вручну, або з допомогою укладачів огудини. Це особливо необхідно у випадку механізованого збирання насінників. Технологія збирання, виділення і очищення насіння однакова з описаною вище технологію для сортів.

Насінництво гетерозисних гібридів у закритому ґрунті. Для одержання насіння використовують споруди захищеного ґрунту, для яких створений гібрид. Перед висаджуванням вирощують горщечкову розсаду за відповідними рекомендаціями. На кожні 3-4 рядки жіночої лінії висаджують один рядок чоловічої. Враховуючи те, що серед розсади материнської лінії доведеться на початку бутонізації вибраковувати рослини з чоловічими і гермафродитними квітками, кількість розсади збільшують відповідно до поданої характеристики. У насінництві дуже важливо підібрати лінії, у яких співпадають строки цвітіння, або є певне випередження чоловічої лінії. Ділянку гібридизації забезпечують інтенсивним бджолозапиленням..

У короткоплідних материнських ліній на рослині в середньому утворюється 10-12 насінників, у довгоплідних – до 6-9. За оптимальних умов вирощування з 1 м² теплиці одержують до 120-150 г гібридного насіння. Насіння виділяють в теплицях вручну. Для цього насінник вздовж розрізують на дві половинки і ложкою вибирають насіння з плацентою. Після чого зброджують, просушують та очищають.

Сортова чистота насіння сортів огірка складає для ОН 99%, ЕН – 98% та РН1 – 98%; для гібридів першого покоління 98%. Схожість насіння має бути для ОН і ЕН 90%, РН і F1 – 80%. Допустима вологість насіння 10%. До Державного реєстру сортів занесено понад 120 сортів і гетерозисних гібридів огірка і щорічно цей список доповнюється новими. Насінництво огірка ведуть в Інституті овочівництва і баштанництва (сорти – Гейм, Джерело, Лялюк, Ніжинський 12, Сєвєрянін; гетерозисні гібриди F1 – Галіт, Криниця, Ксана, Слобожанський, Самородок, Смак, Сувенір, Шебелинський); Донецькій дослідній станції ІОБ НААН України – Водограй F1, Льоша F1; Сквирській дослідній станції Інституту агроекології НААН України – Левадний F1 та інших установах.