Вплив сортових особливостей на цвітіння рослин і достигання плодів

Оскільки сортові особливості можуть справляти значний вплив на перебіг ростових процесів у рослині, були проведені спостереження за ростом і розвитком помідора сортів з плескатоокруглою і сливоподібною формою плоду. Крім того, вирішальний вплив на настання певних фенологічних фаз належить метеорологічним факторам. Всебічний вплив на життя рослин має температура. У помідора проявляється висока вимогливість до тепла. Крім безпосереднього впливу на рослину, температура побічно впливає на відносну вологість повітря, на процеси, які проходять в грунті, на активність мікрофлори, патогенів і шкідників. Нормальна життєдіяльність рослин проходить лише при відповідних параметрах температури та інших метеорологічних факторів. За підвищення температури фази росту і розвитку рослин скорочуються, а при зниженні стають більш тривалими. За дефіциту вологи та екстремальних денних температур відбувається передчасне онтогенетичне старіння (Колтунов В.А., Чепурный Л.И., 1989).

Характеризуючи перебіг фаз росту і розвитку рослин помідора, слід зазначити, що за роки проведення досліджень при однакових строках сівби сходи з’являлися одночасно в усіх сортів незалежно від форми плоду (табл. 1).

Таблиця 1. Вплив сортових особливостей на цвітіння рослин і достигання плодів у сортів помідора з плескатоокруглою формою
СортСтрок сівби насінняДати настання фенологічних фаз
масових сходіввисаджування розсадипочатку цвітінняпочатку достигання плодів
2000 р.
Флора – контроль5.IV17.IV29.V8.VI26.VII
Атласний5.IV17.IV29.V12.VI27.VII
2001 р.
Флора – контроль7.IV18.IV28.V15.VI28.VII
Атласний7.IV18.IV28.V18.VI30.VII
2002 р.
Флора – контроль10.IV21.IV31.V7.VI25.VII
Атласний10.IV21.IV31.V12.VI29.VII

За сівби в оптимальні строки ритм розвитку більшості рослин не порушувався, вони проходили всі фази росту і розвитку, формували повноцінне насіння. У той же час не виключено, що в окремі роки може спостерігатися таке поєднання погодних умов, при якому частина рослин не формує потенціально можливу кількість добре розвинених плодів, що негативно може впливати на формування насіння.

Вивчення характеру проявлення сортових особливостей помідора сортів з плескатоокруглими плодами на настання основних фаз росту і розвитку підтвердило дещо різний строк початку цвітіння, не зважаючи на те, що обидва сорти Флора та Атласний – скоростиглі.

У сорту Флора перші квітки у 2000 році з’явилися 8 червня, в Атласного – 12 червня, тобто на 4 доби пізніше. Середньодобова температура повітря у першій декаді червня на 4°C перевищувала багаторічний рівень, у другій – вона наближалася до нього.

У 2001 році перша декада червня характеризувалась дещо нижчою середньодобовою температурою повітря проти багаторічних показників, у другій – вищою. Початок цвітіння помідора сорту Флора відмічено 15 червня, сорту Атласний – на 3 доби пізніше.

У 2002 році в першій декаді червня спостерігалась найнижча середньодобова температура повітря (14,5°C проти 16,3°C за багаторічними спостереженнями), у другій декаді – на 2,7°C вища.

У сорту Флора цвітіння квіток починалося раніше, ніж в Атласного. Це можна пояснити більшою чутливістю квіток помідора у сорту Атласний на відхилення середньодобової температури повітря від рівня багаторічних показників.

Достигання плодів помідора обох сортів відмічено у третій декаді липня. Цей період відзначався підвищеною середньодобовою температурою повітря: 2000 рік – 21,1°C, 2001 рік – 25,9°C, 2002 рік – 24,1°C проти 19,4°C за багаторічними спостереженнями. Такі температурні умови позитивно впливали на процес достигання плодів. Проте, не зважаючи на те, що рослина помідора вимоглива до тепла, підвищення середньодобової температури за роки досліджень на 1,7°C, 6,5°C і 4,7°C відповідно не дали змоги забезпечити оптимальні умови для росту і розвитку рослин навіть за достатньомго забезпечення вологою (за виключенням 2002 року), що справило негативний вплив на формування рівня врожаю плодів.

Спостереження за фазами росту і розвитку рослин помідора з сливоподібними плодами показали, що сходи у сортів Лагідний та Аміко з’явилися одночасно в усі роки досліджень (табл. 2). За строком цвітіння перших квіток сорти різнилися між собою. Сорт Лагідний у 2000 році зацвітав 7 червня, Аміко – 10 червня, в 2001 році – 11 і 14, у 2002 році – 8 і 11 червня відповідно. В цілому слід зазначити, що у сорту Лагідний перші квітки з’явилися на 3 доби раніше, ніж у сорту Аміко.

Таблиця 2. Вплив сортових особливостей на цвітіння рослин і достигання плодів у сортів помідора з сливоподібною формою
СортСтрок сівби насінняДати настання фенологічних фаз
масових сходіввисаджування розсадипочатку цвітінняпочатку достигання плодів
2000 р.
Лагідний – контроль5.IV17.IV29.V7.VI26.VII
Аміко5.IV17.IV29.V10.VI1.VIII
2001 р.
Лагідний – контроль7.IV18.IV28.V11.VI28.VII
Аміко7.IV18.IV28.V14.VI1.VIII
2002 р.
Лагідний – контроль10.IV21.IV31.V8.VI27.VII
Аміко10.IV21.IV31.V11.VI1.VIII

Відповідно до строків цвітіння спостерігалось достигання плодів у різні строки. У 2000 році початок достигання плодів у сорту Лагідний відмічено 26 липня, в Аміко – 1 серпня. У 2001 році перші стиглі плоди з’явилися 28 липня і 1 серпня відповідно, у 2002 році – 27 липня і 1 серпня. В цілому за роки досліджень перші стиглі плоди у сорту Лагідний зафіксовано на 4-6 діб раніше, ніж у сорту Аміко.

Не зважаючи на підвищену середньодобову температуру повітря у період достигання плодів за всі роки досліджень, яка сприяла прискоренню цього процесу, відмічено сортові особливості помідора в настанні завершальної фази росту і розвитку рослин.

Якщо порівняти сорти помідора з різною формою плоду, то найраніше достигання плодів спостерігалося у сортів Флора з плескатоокруглими плодами – 25-28 липня і Лагідний з сливоподібними плодами – 26-28 липня. Після цього перші стиглі плоди з’явилися у сортів Атласний (плескатоокругла форма плоду) – 27-30 липня та Аміко (сливоподібна форма) – 1 серпня.

Від строків настання фенологічних фаз росту і розвитку рослин залежить тривалість міжфазних періодів (табл. 3).

Серед сортів з плескатоокруглими плодами в середньому за три роки найкоротший період від масових сходів до початку цвітіння спостерігався у сорту Флора, серед сливоподібних – у Лагідного (52 доби). У сортів Атласний та Аміко цей період знаходився на рівні 56 діб. Коливання тривалості цього періоду за роки досліджень у сорту Флора становило 47-58 діб, Лагідний – 51-54 доби, Атласний – 52-61 добу, Аміко – 54-57 діб. Більші коливання тривалості періоду від масових сходів до цвітіння спостерігалися у сортів з плескатоокруглою формою плоду.

Проте період від цвітіння до початку достигання в середньому за три роки у сортів Флора і Атласний був однаковим, не зважаючи на те, що квітки у другого сорту зацвітали пізніше. Відхилення від середнього за три роки були більші у сорту Флора (43-48 діб проти 45-47 діб у сорту Атласний).

Таблиця 3. Тривалість міжфазних періодів у сортів помідора з плескатоокруглими плодами
СортКількість діб
від масових сходів до:від цвітіння до початку достигання плодіввід масових сходів до початку достигання плодів
висаджування розсадипочатку цвітіння
2000 р.
Флора-контроль425246104
Атласний425645105
2001 р.
Флора-контроль405843104
Атласний406146107
2002 р.
Флора-контроль404748102
Атласний405247106
Середнє за 2000-2002 рр.
Флора-контроль415246103
Атласний415646106

Сорти з сливоподібними плодами характеризувались близькими показниками тривалості міжфазного періоду від цвітіння до початку достигання. В середньому за роки досліджень цей період у сорту Лагідний був на рівні 48 діб, в Аміко – 50 діб. Коливання за 2000-2002 рр. становило 47-49 і 48-52 доби відповідно (табл. 4).

Таблиця 4. Тривалість міжфазних періодів у сортів помідора з сливоподібними плодами
СортКількість діб
від масових сходів до:від цвітіння до початку достигання плодіввід масових сходів до початку достигання плодів
висаджування розсадипочатку цвітіння
2000 р.
Флора-контроль425149100
Атласний425452106
2001 р.
Флора-контроль405447101
Атласний405748105
2002 р.
Флора-контроль40534997
Атласний405651102
Середнє за 2000-2002 рр.
Флора-контроль41524899
Атласний415650104

За найменшою тривалістю періоду від сходів до початку достигання перших плодів виділявся сорт Лагідний (сливоподібна форма) – 97-101 доба і Флора (плескатоокруглі плоди) – 102-104 доби. У сорту Атласний цей період коливався від 105 до 107 діб, в Аміко – 102-106 діб. Проте період від масових сходів до масового достигання плодів був найтривалішим у сорту Аміко. За початком достигання плодів він був на рівні сорту Флора. Сам процес достигання плодів у нього більш розтягнутий порівняно навіть з сортом Лагідний, який має однакову з ним сливоподібну форму плодів.

Поделиться:

Дополнительные материалы по теме: