Урожайність плодів і насіння різних сортів помідора

Насіння помідора, як і більшості овочевих культур, не є продуктом, який безпосередньо використовується в їжу, але відноситься до важливих засобів виробництва, які забезпечують урожайність і рентабельність культури (Алпатьев А.В., Федорова М.И., Ушаков П.П. и др., 1979). Врожайність помідора обумовлюється багатьма факторами, серед яких найважливіше місце належить сорту (Кравченко В.А., 1992). В свою чергу кожний сорт помідора характеризується певними морфологічними ознаками і біологічними особливостями, властивими лише йому. Вся робота з насінням окремо взятого сорту повинна бути спрямована на повнішу реалізацію його врожайних можливостей та поліпшення якості. Досягнути успішних результатів у цьому можна лише при збереженні генетичної чистоти сорту, вирощуванні насіння в сприятливих грунтово – кліматичних умовах, дотриманні всіх технологічних заходів, встановленні потенційної здатності сортів до формування максимальної продуктивності та якості.

Щоб дослідити сортові особливості помідора за здатністю до формування насіння, потрібно досконало знати природну спроможність сортів до утворення продуктових органів (кількість плодів на одній рослині, їх середню масу).

Аналіз результатів досліджень підтвердив, що серед форм з плескатоокруглими плодами вищою товарною врожайністю виділявся сорт Атласний (табл. 7). Залежно від погодних умов року найвища врожайність плодів у цього сорту спостерігалася у 2000 році (70,2 т/га проти 54,7 т/га у стандарту), найменша – у 2002 році (60,5 т/га проти 47,8 т/га у сорту Флора). Відповідно до рівня врожайності плодів за роками досліджень змінювалася надбавка врожайності. Вона коливалась від 12,7 до 15,7 т/га, що в середньому становило 14,6 т/га.

Таблиця 7. Господарська характеристика сортів помідора з плескатоокруглими плодами
СортТоварна урожайність плодів, т/гаДо контролюТоварність,%Середня маса плоду, г
±%
2000 р.
Флора-контроль54,7-10091,381 ± 4,9
Атласний70,215,512893,5128 ± 5,4
НІР057,5
2001 р.
Флора-контроль50,5-10087,675 ± 3,9
Атласний66,215,713190,1123 ± 5,1
НІР056,7
2002 р.
Флора-контроль47,8-10089,769 ± 4,7
Атласний60,512,712791,8124 ± 4,9
НІР056,2
Середнє за 2000-2002 рр.
Флора-контроль51,0-10089,575
Атласний65,614,612991,8125

Вихід товарної продукції у кращого за врожайністю сорту Атласний знаходився в межах 90,1-93,5%, дещо нижчий – у сорту Флора (87,6-91,3%). Сорт Атласний, хоча і формував меншу кількість плодів на рослині, проте середня їх маса була значно вища, ніж у сорту Флора. Залежно від погодних умов у роки проведення досліджень середня маса плоду була на рівні 123-128 г у сорту Атласний проти 75-81 г у сорту Флора.

Отже, за показниками врожайності плодів, виходу товарної продукції, середньої маси плоду серед форм з плескатоокруглими плодами переважав сорт Атласний.

У процесі вивчення сортових особливостей помідора встановлено, що серед форм з сливоподібною формою вищою врожайністю плодів характеризувався сорт Лагідний порівняно з Аміко (табл. 8). Урожайність його в середньому становила 71,0 т/га проти 55,1 т/га у сорту Аміко, що на 15,9 т/га більше.

Таблиця 8. Господарська характеристика сортів помідора з сливоподібними плодами
СортТоварна урожайність плодів, т/гаДо контролюТоварність,%Середня маса плоду, г
±%
2000 р.
Лагідний-контроль62,0-10097,282 ± 3,8
Аміко46,6-15,475,299,180 ± 4,9
НІР055,6
2001 р.
Лагідний-контроль72,6-10094,478 ± 3,4
Аміко58,0-14,679,995,877 ± 4,1
НІР056,5
2002 р.
Лагідний-контроль78,3-10096,279 ± 3,6
Аміко60,8-17,577,698,979 ± 4,5
НІР057,7
Середнє за 2000-2002 рр.
Лагідний-контроль71,0-10096,080
Аміко55,1-15,977,597,978

Погодні умови року по-різному впливали на формування рівня врожайності плодів. У сорту Лагідний показник урожайності коливався від 62,0 т/га в 2000 р. до 78,3 т/га у 2002 році, у сорту Аміко – від 46,6 т/га до 60,8 т/га. Вирощування сорту Лагідний дозволило додатково отримати товарної продукції на 14,6-17,5 т/га більше. За виходом товарної продукції, середньою масою плоду обидва сорти мали близькі показники.

Порівняльна характеристика сортів помідора свідчить, що вищою врожайністю плодів відзначався сорт Лагідний з сливоподібною формою плоду (середнє за 2000-2002 рр. – 71,0 т/га). Дещо нижчу врожайність відмічено у сорту Атласний – 65,6 т/га. У сортів Аміко і Флора цей показник був нижчий – 55,1 і 51,0 т/га відповідно. Вихід товарної продукції вищий у сливоподібних форм – 96,0-97,9% проти 89,5-91,8% у сортів з плескатоокруглими плодами. За середньою масою плоду серед усіх зразків вирізнявся сорт Атласний. В середньому за три роки цей показник досягав 125 г, у решти сортів – 75-82 г.

Урожайність насіння помідора значною мірою визначалася його сортовими властивостями, залежала від форми плодів, кількості на рослині та їх розміру, від погодних умов року. Залежно від сорту змінювались продуктивні і посівні якості насіння.

Результати проведених досліджень свідчать, що серед зразків помідора з плескатоокруглими плодами кращою обнасіненістю вирізнявся сорт Флора, не зважаючи на те, що в нього менша масу плоду (табл. 9). Вихід насіння від маси плодів у нього становив 0,390,48%, у сорту Атласний – 0,23-0,33%. В середньому за три роки досліджень цей показник був на рівні 0,43% у першого сорту, 0,26% – у другого.

Таблиця 9. Вплив сортових особливостей на врожайність та вихід насіння помідора з плескатоокруглими плодами
СортВихід насіння,%Урожайність насіння, кг/га± до контролю, кг/гаКількість насіння в плоді, шт.Маса насіння з плоду, г
2000 р.
Флора-контроль0,48244-1290,42
Атласний0,33189- 551050,33
НІР050,08125,6
2001 р.
Флора-контроль0,43192-1160,39
Атласний0,24152-40860,28
НІР050,06220,3
2002 р.
Флора-контроль0,39177-940,33
Атласний0,23149-28800,26
НІР050,05418,7
Середнє за 2000-2002 рр.
Флора-контроль0,43204-1130,38
Атласний0,26163-41900,29

Така закономірність простежувалася і за врожайністю насіння з одиниці площі. Сорт Флора значно переважав сорт Атласний за цим показником. В середньому – на 41,0 кг/га, залежно від погодних умов років вивчення – на 28-55 кг/га.

Урожайність насіння сорту Флора в 2000 році досягала рівня 244 кг/га проти 189 кг/га в Атласного, середній показник становив 204 і 163 кг/га відповідно. За даними Ф.А. Ткаченка, (1973) окремі сорти та гібриди помідора можуть давати до 250-300 кг/га насіння. У передових насінницьких господарствах збирають по 120-180 кг/га насіння помідора (Барабаш О.Ю., 1994).

Відповідно до показників виходу насіння від маси плодів та врожайності спостерігалася така ж закономірність і за кількістю та масою насіння з одного плоду. Кількість насіння в одному плоді у сорту Флора коливалася від 94 до 129 шт., в Атласного – від 80 до 105 шт. Середня кількість насіння становила 113 проти 90 шт. Маса насіння з одного плоду змінювалася в межах 0,33-0,42 г у кращого сорту, 0,26-0,33 г – у сорту Атласний. Отже, більшою обнасіненістю плодів серед форм з плескатоокруглими плодами характеризувався сорт Флора.

Під час вивчення впливу сортових особливостей на вихід насіння помідора вищий показник спостерігався у сорту Флора – 0,43% проти 0,26% у Атласного. Це пояснюється тим, що плоди помідора сорту Флора за своїми біологічними особливостями є більш обнасіненими та соковитими і формують більшу кількість насіння в плоді, яка становить 113 шт., що на 23 шт. більше, ніж в Атласного. Плоди останнього є більш м’ясистими і менш соковитими, в одному плоді міститься в середньому 90 насінин. За врожайністю насіння сорт Атласний також поступався сорту Флора (контроль) – 163 кг/га проти 204 кг/га відповідно.

Аналізуючи результати досліджень за здатністю сортів з сливоподібними плодами до формування насіння, слід відзначити вищу природну спроможність у сорту Лагідний (табл. 10). За трирічними даними, вихід насіння від маси плодів у нього становив у середньому 0,30% проти 0,18% у сорту Аміко. Коливання цього показника відмічено в межах 0,24-0,37% і 0,16-0,21% відповідно.

Урожайність насіння більше, ніж удвічі, перевищувала у сорту Лагідний порівняно з Аміко. В середньому за три роки досліджень вона становила 192 кг/га у кращого сорту, 91,9 кг/га – в Аміко. Найвищі показники врожайності насіння (221 і 127 кг/га) встановлено в обох сортів у 2002 році, погодні умови якого (підвищена температура і достатнє забезпечення вологою) сприяли інтенсивному зав’язуванню плодів, збільшенню їх кількості на рослині і достиганню. Це все позитивно впливало на процес формування і достигання насіння у сортів з сливоподібними плодами. 2000 і 2001 роки характеризувалися теж підвищеною температурою повітря, але дефіцитом вологи у серпні в період утворення і достигання плодів та насіння. Тому врожайність насіння у сорту Лагідний знаходилася на рівні 180 і 175 кг/га відповідно, в Аміко – 83,8 і 65,0 кг/га.

Таблиця 10. Вплив сортових особливостей на врожайність та вихід насіння помідора з сливоподібними плодами
СортВихід насіння,%Урожайність насіння, кг/га± до контролю, кг/гаКількість насіння в плоді, шт.Маса насіння з плоду, г
2000 р.
Лагідний-контроль0,29180-740,17
Аміко0,1783,8-96,2500,15
НІР050,03321,5
2001 р.
Лагідний-контроль0,24175-700,12
Аміко0,1665,0-110400,13
НІР050,02119,7
2002 р.
Лагідний-контроль0,37221-920,26
Аміко0,21127-94570,19
НІР050,05236,3
Середнє за 2000-2002 рр.
Лагідний-контроль0,30192,0-800,18
Аміко0,1891,9100,1490,15

У цілому за роки досліджень урожайність насіння помідора сорту Лагідний перевищувала цей показник в Аміко на 94,0-110 кг/га. Вища врожайність насіння першого сорту супроводжувалась кращою обнасіненістю плодів (70-92 насінини в плоді проти 40-57 шт.), більшою масою насіння, яке знаходилося в одному плоді. В середньому цей показник рівнявся 0,18 і 0,15 г відповідно. Сорт Аміко здатний формувати меншу кількість насіння в одному плоді, але воно крупніше. Кращою здатністю до формування насіння серед форм з сливоподібними плодами характеризувався сорт Лагідний.

Вивчення потенційної спроможності рослин помідора залежно від сорту дасть змогу підібрати високопродуктивні сорти, які забезпечать найбільший вихід насіння. Знаючи врожайність кожного сорту, можна визначити його площі для насінництва, товарного овочівництва та об’єм селекційної роботи.

Отже, порівнянням сортів з різною формою плоду встановлено найвищу врожайність товарної продукції у сорту Лагідний з сливоподібними плодами і Атласний з плескатокруглими – 71 т/га проти 55,1 т/га у сорту Аміко, 65,6 т/га проти 51,0 т/га – у Флори. Вищу врожайність насіння відмічено у сорту Флора (204 кг/га), що на 41 кг/га більше, ніж у сорту Атласний. Він також переважав і за виходом насіння (0,43% проти 0,26%).

У сортів з сливоподібними плодами більше насіння отримано у сорту Лагідний – урожайність 192,0 кг/га проти 91,9 кг/га в Аміко, вихід насіння від маси плодів 0,30 і 0,18% відповідно (Жук О.Я., Сиворакша О.А., 2001).

Поделиться:

Дополнительные материалы по теме: