Якість насіння залежно від сорту

Під час вивчення сортових особливостей помідора за здатністю до формування насіння важливого значення набувають його посівні якості: маса 1000 насінин, енергія проростання і схожість. Високі вимоги до них ставляться Державним стандартом України ДСТУ 2240-93, Державним стандартом України ДСТУ 7160:2010). За останні роки не тільки знизилася врожайність насіння, а й значно погіршилася його якість. Визначення посівних якостей насіння помідора залежно від сортових особливостей, форми плоду дозволить підібрати кращі продуктивні сорти за врожайними та якісними показниками.

На масу 1000 насінин будь-якого сорту може впливати кількість їх у плоді. Чим менше насіння формується в одному плоді, тим воно крупніше і важче і, навпаки, чим його більше, тим воно дрібніше і легше.

Отримані результати досліджень свідчать, що сорти з плескатоокруглими плодами Флора і Атласний формують насіння з близькими показниками маси 1000 шт. (табл. 3.11).

Таблиця 11. Якість насіння помідора у сортів з плескатоокруглими плодами
СортМаса 1000 насінин, гЕнергія проростання,%Схожість,%
2000 р.
Флора-контроль2,827586
Атласний3,037482
НІР050,25
2001 р.
Флора-контроль3,078799
Атласний2,758490
НІР050,36
2002 р.
Флора-контроль3,129798
Атласний3,279093
НІР050,32
Середнє за 2000-2002 рр.
Флора-контроль3,008694
Атласний3,028388

За роки досліджень маса 1000 насінин коливалася у сорту Флора від 2,82 до 3,12 г, в Атласного – від 2,75 до 3,27 г. Енергія проростання і схожість насіння також не піддавались значним змінам залежно від сорту. Відмічено відмінності у показниках енергії проростання і схожості за роками досліджень. Так, у 2000 році, не зважаючи на найвищу врожайність насіння у сорту Флора і Атласний, енергія проростання у них була найнижчою – 75 і 74% відповідно. У 2001 році дружність проростання насіння була на рівні 87 і 84%, у 2002 році – 97 і 90%. Аналізуючи отримані дані, можна зробити висновок про те, що знижена енергія проростання насіння в обох сортів у 2000-2001 рр. пояснюється високою середньодобовою температурою повітря, дефіцитом вологи в період формування, наливу і достигання насіння.

Показники схожості насіння в обох сортів вищі. Відмічено дещо нижчу схожість насіння у сорту Атласний (в середньому 88% проти 94% у сорту Флора), але вона відповідає вимогам Державного стандарту України (ДСТУ 7160:2010).

Порівнюючи форми з сливоподібними плодами, можна стверджувати, що маса 1000 насінин вища у сорту Аміко, оскільки в одному плоді у нього формувалася менша кількість насіння (табл. 12). В середньому вона становила 3,67 г проти 3,16 г у сорту Лагідний. Аналіз мінливості цього показника за роками досліджень свідчить, що маса 1000 насінин у сорту Аміко знаходилася в межах 3,56-3,75 г проти 2,76-3,38 г у стандарту. Насіння обох сортів мало високу енергію проростання і схожість, які значно перевищували вимоги стандарту.

Таблиця 12. Якість насіння помідора у сортів із сливоподібними плодами
СортМаса 1000 насінин, гЕнергія проростання,%Схожість,%
2000 р.
Лагідний-контроль3,388792
Аміко3,708291
НІР050,29
2001 р.
Лагідний-контроль2,769199
Аміко3,569395
НІР050,41
2002 р.
Лагідний-контроль3,359199
Аміко3,759297
НІР050,22
Середнє за 2000-2002 рр.
Лагідний-контроль3,168997
Аміко3,678994

Якщо співставити посівні якості насіння сортів з різною формою плоду, то можна зробити висновок про те, що вони не піддавалися значному впливові сортових особливостей. Лише маса 1000 насінин у сорту Аміко перевищувала цей показник у всіх інших сортів. Енергія проростання і схожість насіння у них також були високі і відповідали вимогам державного стандарту (ДСТУ 7160:2010).

Підсумовуючи результати досліджень з питання вивчення впливу сортових особливостей помідора на товарну і насіннєву продуктивність рослин, потрібно зазначити, що сорти Флора і Лагідний забезпечили урожайність плодів і насіння на рівні 51,0 і 71,0 т/га та 204 і 192 кг/га відповідно, вихід насіння становив 0,43 і 0,30%; сорти Атласний та Аміко мали показники на рівні 65,6 і 55,1 т/га, 163 і 91,9 кг/га та 0,26 і 0,18% відповідно. Отже, серед зразків з плескатоокруглими плодами вищою врожайністю плодів характеризувався сорт Атласний, плоди сорту Флора достигають на 2-3 дні раніше; у групі сливоподібних виділявся сорт Лагідний, потенційна продуктивна спроможність у якого вища, ніж у сорту Аміко, але сорт Аміко характеризується більш тривалим період надходження продукції.

Поделиться:

Дополнительные материалы по теме: