Вплив строків післязбирального дозрівання зелених плодів на якість насіння

Сформовані зелені плоди помідора щільніші і більш стійкі проти механічних пошкоджень під час збирання. Мають повністю сформоване, але невиповнене насіння низької якості. Тому у північних районах країни, де можливі ранні осінні заморозки, для одержання високої врожайності і стабільної якості насіння можна збирати зелені плоди на насіння цілі, але з подальшим дозріванням після цього. Строки цього заходу значною мірою визначаються сортовими особливостями помідора. Аналіз якісних показників насіння у сортів з плескатоокруглими і сливоподібними плодами показав, що через 5 діб дозрівання їх після збирання його посівні якості поліпшувалися, але за своїм рівнем не досягали вимог державного стандарту за кондиційністю (рис. 3, 4). У процесі дозрівання зелених плодів зростала маса 1000 насінин, поліпшувалася енергія проростання і схожість насіння. Маса 1000 насінин через 5 діб після проведення цього заходу у сорту Флора становила 2,45 г, в Атласного 2,41 г проти вихідних показників 2,21 і 2,14 г.


Рис. 3. Вплив строків післязбирального дозрівання зелених плескатоокруглих плодів помідора на якість насіння

За 10-денного дозрівання зібраних зелених плодів маса 1000 насінин була на рівні 2,70 і 2,69 г відповідно за сортами, при 15денному – 2,88 і 2,72 г. Виділення насіння помідора із зелених плодів у день збирання забезпечило початкову енергію проростання у сорту Флора 24%, в Атласного – 22%, схожість – відповідно 33 і 32%. Через 5 діб після дозрівання ці показники збільшилися більше, ніж удвічі, вони були на рівні 63 і 52% та 72 і 63%. Подальше післязбиральне дозрівання зелених плодів протягом 10 діб забезпечило умови для подальшого зростання енергії проростання і схожості насіння до 74 і 68% та 86 і 81% (сорти Флора і Атласний). Збільшення строку проведення цього заходу до 15 діб не приводило до подальшого поліпшення посівних якостей насіння цих сортів. Енергія проростання насіння помідора сорту Флора зменшилася до 71%, сорту Атласний – до 64%, схожість залишилася на рівні 83 і 81% відповідно.

За масою 1000 насінин сорти помідора з плескатоокруглими плодами мали близькі показники незалежно від строків післязбирального дозрівання зелених плодів. Через 10 діб після цього заходу енергія проростання насіння у стандарту становила 74%, у Атласного 68%, схожість – відповідно 86 і 81%. За 15-добового дозрівання енергія проростання у сортів Флора і Атласний дещо зменшувалась до 71 і 64% відповідно. Схожість насіння знизилася до 83 і 81%.

Різні строки дозрівання зібраних зелених плодів помідора неоднаково впливали на проходження процесів формування, наливу і достигання насіння, на його посівні якості. Так, у сортів з сливоподібними плодами більшою масою 1000 насінин вирізнявся сорт Аміко незалежно від строків післязбирального дозрівання зелених плодів (рис. 4). Цей показник у сорту Лагідний збільшувався протягом усіх строків проведення цього заходу з 2,27 г до 2,99 г, в Аміко – з 2,33 до 3,31 г. Більший розмір і масу 1000 насінин у сорту Аміко можна пояснити тим, що він формує значно меншу кількість насіння в одному плоді порівняно з сортом Лагідний при близькій масі плодів і має менший його вихід. В результаті насіння формувалося в плоді мало, але воно було крупніше.


Рис. 4. Вплив строків післязбирального дозрівання зелених плодів помідора на якість насіння

Енергія проростання насіння мала початковий рівень 19% у сорту Лагідний, 15% – в Аміко. Подальше дозрівання зібраних зелених плодів протягом 5 днів сприяло значному підвищенню цього показника – до 55% у стандарту, до 38% – в Аміко, 10-добовий строк – до 79 і 71%. Відповідно енергія проростання зростала і за 15добового строку дозрівання. Але схожість насіння уже не піддавалася значним змінам, мала високі значення і відповідали вимогам державного стандарту (94 і 90% відповідно по сортах). Протягом всіх строків дозрівання зелених плодів схожість насіння змінювалася від 33 до 94% у сорту Лагідний, від 21 до 90% – в Аміко. Порівняльна оцінка сортів помідора з різною формою плоду свідчить, що за найвищою масою 1000 насінин після дозрівання зелених плодів виділявся сорт Аміко. Сорти Флора, Атласний, Лагідний мали близькі показники. За енергією проростання і схожістю насіння перевага була на боці сортів з сливоподібними плодами.

Через 15 діб після збирального дозрівання схожість насіння становила 94% у сорту Лагідний, 90% – у сорту Аміко проти 83% і 81% у Флори та Атласного. Менш щільний м’якуш плодів у сортів з плескатоокруглою формою, дружніше їх достигання, що обумовлено їхніми генетичними особливостями, забезпечують умови для часткового проростання насіння в плоді, що призводить до зниження його схожості.

На основі проведених експериментальних досліджень встановлено оптимальний строк дозрівання зелених плодів помідора після збирання для сортів з різною формою плоду. Для збільшення виходу і поліпшення посівних якостей насіння сорти з плескатоокруглими плодами Флора та Атласний рекомендується дозарювати протягом 10-15 діб, а з сливоподібними Лагідний та Аміко –15 діб (Жук О.Я., Сиворакша О.А., 2002).

Дані джерел літератури підтверджують доцільність проведення післязбирального дозрівання зелених плодів помідора з метою збільшення маси 1000 насінин, підвищення енергії проростання і схожості насіння (Владимирская К. С., 1971; Дикарева Н.С., 1976; Лудилов В.А., 1987).

Поделиться:

Дополнительные материалы по теме: