Вихід насіння залежно від місця розміщення китиці на рослині

Матрікальна неоднорідність насіння помідора виникає в результаті різного місця знаходження китиць і плодів на материнській рослині, що призводить до неоднакового режиму живлення насіння, різних умов забезпечення світлом і теплом залежно від періоду їх формування.

Результати проведених досліджень свідчать, що серед зразків з плескатоокруглою формою плоду кращою обнасіненістю вирізнявся сорт Флора незалежно від місця розміщення китиці (табл. 19).

Таблиця 19. Вплив місця розміщення китиці на вихід насіння помідора у сортів з плескатоокруглими плодами
КитицяВихід насіння,%Кількість насіння в плоді, шт
Сорт Флора
1 (контроль)0,43118
20,46128
30,51144
40,54153
50,40115
НІР050,014-0,020
Сорт Атласний
1 (контроль)0,2790
20,30106
30,34119
НІР050,016-0,022

У середньому за три роки вихід насіння у нього від першої до четвертої китиці становив 0,43-0,54% проти 0,27-0,34% в Атласного з першого-третього суцвіття. Аналізуючи цей показник залежно від місця розміщення китиці на рослині, слід зазначити, що вихід насіння з першого суцвіття був на рівні 0,43% у сорту Флора і 0,27% – в Атласного. В міру підвищення порядку закладання китиці вихід насіння збільшувався: на другій китиці – до 0,46% у стандарту, 0,30% – у Атласного, на третій – до 0,51 і 0,34% відповідно. На четвертій китиці у сорту Флора частка насіння від маси плодів складала 0,54%. Облік насіння з плодів п’ятої китиці не підтвердив збільшення його виходу у стандарту. За роки досліджень сорт Атласний формував в середньому три продуктивні китиці.

Аналогічна закономірність спостерігалася і за кількістю насіння в одному плоді. Сорт Флора здатний формувати більшу кількість насіння в плоді, не зважаючи на менший розмір і його масу, ніж у сорту Атласний. В міру збільшення порядку закладання китиці обнасіненість плоду у стандарту зростала до четвертої китиці, в Атласного – до третьої. Якщо кількість насіння з одного плоду першої китиці у сорту Флора становила 118 шт., то з другої – 128 шт., третьої – 144 шт., четвертої – 153 шт. Підрахунок насіння з плодів п’ятої китиці показав зниження його кількості проти четвертої.

Сорт Атласний, формуючи менше продуктивних китиць на рослині, мав в середньому 90 насінин в одному плоді першої китиці. Збільшення висоти закладання китиці сприяло також кращій обнасіненості плодів, але лише до третього суцвіття. Кількість насіння в плоді з другої і третьої китиці становила відповідно 106 і 119 шт.

Порівняння двох сортів з плескатоокруглою формою плоду свідчить про кращу обнасіненість плодів помідора у сорту Флора на другій-четвертій китиці, у сорту Атласний – на другій-третій. В міру збільшення порядку закладання китиці зростала кількість насіння в одному плоді і загальний його вихід від маси плодів.

Під час вивчення сортів помідора з сливоподібною формою плодів встановлено вищий вихід насіння від їх маси у стандарту – сорту Лагідний 0,29-0,42% проти 0,19-0,25% в Аміко (табл. 20).

Обнасіненість плоду збільшувалася у першого сорту, починаючи з другої до п’ятої китиці, у другого – з другої до четвертої. Якщо вихід насіння з плодів першої китиці у сорту Лагідний становив 0,29%, то другої – 0,34%, третьої – 0,37%, четвертої – 0,42%. При підвищенні порядку закладання суцвіття подальшого зростання виходу насіння з п’ятої китиці не відмічено. Кількість насіння з одного плоду першої китиці в середньому знаходилася в межах 80 шт., другої – 92 шт., третьої – 100 шт., четвертої – 112 шт. На п’ятій китиці обнасіненість плодів зменшувалася.

Таблиця 20. Вплив місця розміщення китиці на вихід насіння помідора у сортів з сливоподібними плодами
КитицяВихід насіння,%Кількість насіння в плоді, шт
Сорт Лагідний
1 (контроль)0,2980
20,3492
30,37100
40,42112
50,3693
НІР050,014-0,017
Сорт Аміко
1 (контроль)0,2044
20,2251
30,2556
40,1942
НІР050,010-0015

Така закономірність у формуванні насіння залежно від місця розміщення китиці спостерігалася і в сорту Аміко. В одному плоді першої китиці нараховувалось 44 насінини, другої – 51 шт., третьої – 56 шт. У плодах четвертої китиці збільшення насіння в плоді не виявлено. Відповідно до цих показників змінювався загальний вихід насіння від маси плодів. У сорту Аміко частка насіння на першій китиці складала 0,20%, на другій – 0,22%, на третій – 0,25%. Починаючи з четвертої китиці, відмічено зниження виходу насіння.

Таким чином, більший вихід насіння помідора з плескатоокруглою формою плоду встановлено у сорту Флора порівняно з сортом Атласний (0,430,54% проти 0,27-0,34%). За вирощування насіння першого сорту потрібно використовувати плоди з другої - четвертої китиці, другого – з другої - третьої. Серед зразків з сливоподібною формою більшим виходом насіння відзначався сорт Лагідний (0,29-0,42% проти 0,20-0,25% в Аміко). Для забезпечення більшого виходу насіння доцільно відбирати плоди у сорту Лагідний з другоїчетвертої китиці, в Аміко – з другої-третьої.

Такої думки дотримуються і інші дослідники. Краще за розміром і якістю насіння формується у плодах другої-третьої китиці (Семеринова А.Г., 1950; Макаро И.Л., Кондратьева А.В., 1962; Алексеев Р.В., Дорохова А.И., Еремич К.А. и др., 1969; Бардюг Н.М., 1981). Найкращою врожайністю характеризується насіння з плодів третьої-п’ятої китиць (Овчаров К.Е., Кизилова Е.Г., 1966).

Поделиться:

Дополнительные материалы по теме: