Якість насіння з плодів різних китиць

Сьогодні остаточно встановлено, що одна і та ж рослина дає насіння з неоднаковими морфологічними ознаками (розмір, маса тощо) і фізіологічними властивостями (особливості проростання, реакція на умови навколишнього середовища). Плоди помідора, розміщені на різних китицях, які формувались неодночасно, мали різний вихід насіння і кількість його в одному плоді. Різна висота закладання китиці справляє певний вплив і на якість насіння – масу 1000 насінин, здатність до проростання залежно від сортових особливостей.

Вивчення якісних показників насіння помідора, виділеного з плодів різних китиць у сортів з плескатоокруглою і сливоподібною формою, допоможе вирішити питання поліпшення його фізичних і посівних якостей. Місце і строки формування насіння на рослині можуть істотно впливати на процеси росту і розвитку рослин, вирощених з цього насіння, підвищувати їх продуктивність. Виповнене насіння з високою здатністю до проростання служитиме важливою передумовою, яка забезпечить збільшення виробництва товарних плодів помідора.

Результатами експериментальних досліджень встановлено, що серед форм з плескатоокруглими плодами насіння з більшою масою формувалось на першій китиці, оскільки там утворювалась найменша кількість насіння в одному плоді і відмічено нижчий його вихід (рис. 5). Маса 1000 насінин у сорту Флора становила 3,79 г у плодах першої китиці, 3,47 г – другої, 3,30 г – третьої, 3,10 г – четвертої, 2,90 г – п’ятої. Загальна закономірність проявлялася у зменшенні маси насіння в міру збільшення висоти закладання китиці.

Енергія проростання насіння істотно не змінювалася залежно від місця розміщення китиці. Найменше значення цього показника відмічено у насіння з п’ятої китиці – 79%. Дружність проростання насіння з плодів першої китиці становила 81%, другої – 83%, третьої – 85%, четвертої – 87%. Тобто енергія проростання залишалася на високому рівні від другої до четвертої китиці.


Рис. 5. Вплив місця розміщення китиці на якість насіння помідора сортів з плескатоокруглими плодами

На п’ятій китиці спостерігалося зниження її. Схожість насіння зберігалася на високому рівні, незалежно від висоти закладання китиці (92 - 94%). Деяке зниження цього показника виявлено у плодах з п’ятої китиці.

У сорту Атласний маса 1000 насінин коливалася від 3,65 г на першій китиці до 2,85 г – на третій. Енергія проростанння його знаходилася в межах 82-85% залежно від місця розміщення китиці. Схожість насіння підвищувалася від 93% на першій китиці до 96% – на третій.

Аналізуючи показники якості насіння у сливоподібних форм, слід зазначити, що маса 1000 насінин у сорту Лагідний змінювалася від 2,60 до 3,58 г (рис. 6.). Найбільшу масу мало насіння з плодів першої китиці. У міру збільшення висоти закладання китиці маса насіння зменшувалася пропорційно збільшенню виходу насіння.

Енергія проростання і схожість насіння не піддавались значним змінам залежно від висоти закладання китиці. Ці показники коливалися в межах 84-88% у сорту Лагідний і 96-99% – в Аміко відповідно. Зростання виходу насіння в міру збільшення порядку закладання китиці не супроводжувалося зниженням його посівних якостей. Рівень схожості насіння значно перевищував вимоги державного стандарту.

У сорту Аміко встановлено такі ж закономірності зміни якості насіння залежно від місця розміщення китиці. Маса 1000 насінин зменшувалася від першої до четвертої китиці (від 3,85 до 3,12 г). Посівні якості насіння були високими незалежно від порядку розміщення китиці. Деяке зниження енергії проростання спостерігалось на четвертій китиці. Схожість насіння досягала 94 – 97%, що значно вище за вимоги державного стандарту.

Порівнюючи якісні показники сортів з різною формою плоду, слід зазначити, що найвищу масу мало насіння з першої китиці незалежно від сортових особливостей. На першій китиці формувалась менша кількість насіння в плоді і відмічено менший загальний вихід його від маси плодів, тому була більшою його маса. В міру збільшення висоти закладання китиці зменшувалась маса 1000 насінин. Посівні якості насіння були високими на кращих китицях за його виходом і відповідали вимогам Державного стандарту України (ДСТУ 7160:2010).


Рис. 6. Вплив розміщення китиці на якість насіння помідора у сортів з сливоподібними плодами

Показники посівних якостей підтверджують основний висновок в досліді. При вирощуванні сорту Флора (плескатоокругла форма) в науковій практиці слід використовувати плоди з другої-четвертої китиці, в Атласного – з другої-третьої. Для отримання більшої кількості високоякісного насіння у сливоподібних форм потрібно відбирати плоди з другої-четвертої китиці у сорту Лагідний, з другоїтретьої – в Аміко (Жук О.Я., Сиворакша О.А., 2002).

Поделиться:

Дополнительные материалы по теме: