Вплив місця розміщення плодів у китиці на вихід насіння

У результаті проведених досліджень встановлено залежність виходу насіння помідора від місця розміщення китиці на рослині та плодів у ній. Так, у сортів з плескатоокруглою формою вищий вихід насіння спостерігався з верхніх плодів порівняно з нижніми в міру зростання порядку залягання китиці (табл. 21). Починаючи з п’ятої китиці у сорту Флора вихід насіння зменшувався з верхніх і нижніх плодів.

Таблиця 21. Вплив місця розміщення плескатоокруглих плодів помідора в китиці на вихід насіння
Порядок розміщення китиці (фактор А)Вихід насіння з плодів,% (фактор Б)Середнє за фактором АКількість насіння в плоді, шт
нижньої частини китиціверхньої частини китицінижньої частини китиціверхньої частини китиці
Сорт Флора
10,380,410,3993113
20,420,460,44117120
30,460,500,48131142
40,500,540,52141146
50,390,390,39113123
Середнє за фактором Б0,430,460,44119129
НІР05 за фактором А0,020-0,029
НІР05 за фактором Б0,026-0,031
Сорт Атласний
10,240,280,267793
20,280,320,30100109
30,330,370,35113121
Середнє за фактором Б0,280,320,3097108
НІР05 за фактором А0,025-0,030
НІР05 за фактором Б0,021-0,028

Плоди, розміщені у нижній частині китиці, мали дещо нижчі показники порівняно з виходом насіння з верхніх плодів. Так, вихід насіння з нижніх плодів першої китиці становив 0,38%, з верхніх – 0,41%, другої – 0,42 і 0,46% відповідно, третьої – 0,46 і 0,50%, четвертої – 0,50 і 0,54%. Найвищим виходом насіння виділялися плоди четвертої китиці. Верхні плоди на ній забезпечували 0,54% насіння від маси плодів, нижні – 0,50%.

Отримані результати досліджень за виходом насіння помідора підтверджувалися показниками обнасіненості кожного плоду. У сорту Флора кількість насіння, яке сформувалося в одному плоді, збільшувалася з другої до четвертої китиці у верхніх і нижніх плодах. Зменшення насіння в плоді відмічено, починаючи з п’ятої китиці. Проте слід зазначити, що більша обнасіненість спостерігалася у верхніх плодах кожної китиці. Так, у нижніх плодах першої китиці формувалося в середньому 93 шт. насіння, у верхніх – 113 шт., другої – 117 і 120 шт. відповідно, третьої – 131 і 142 шт., четвертої 141 і 146 шт. Зменшення насіння у верхніх і нижніх плодах виявлено на п’ятій китиці.

Аналогічну закономірність за здатністю до формування насіння залежно від місця розміщення плодів у китиці отримано також і в сорту Атласний. Але за загальним виходом і кількістю насіння в одному плоді він поступався сорту Флора. Збільшення виходу насіння спостерігалося у сорту Атласний до третьої китиці як з нижніх, так і з верхніх плодів ( у сорту Флора – до четвертої ). Вихід насіння від першої до третьої китиці з нижніх плодів збільшувався з 0,24 до 0,33%, з верхніх – з 0,28 до 0,37%. Отже, більшим виходом насіння характеризувались також верхні плоди.

Така ж закономірність у сорту Атласний спостерігалась за обнасіненістю одного плоду. Кількість насіння в кожному нижньому плоді першої китиці становила в середньому за три роки досліджень 77 шт., верхньому – 93 шт., другої – 100 і 109 шт. відповідно, третьої – 113 і 121 шт. Таким чином, вищим виходом насіння і більшою обнасіненістю плодів характеризувались верхні плоди другої - четвертої китиці у сорту Флора і другої - третьої – в Атласного.

У сортів з сливоподібною формою плоду Лагідний та Аміко також відмічено збільшення виходу насіння з верхніх і нижніх плодів в міру зростання порядку закладання китиці (табл. 22).

Таблиця 22. Вплив місця розміщення сливоподібних плодів помідора в китиці на вихід насіння
Порядок розміщення китиці (фактор А)Вихід насіння з плодів,% (фактор Б)Середнє за фактором АКількість насіння в плоді, шт
нижньої частини китиціверхньої частини китицінижньої частини китиціверхньої частини китиці
Сорт Лагідний
10,250,300,286773
20,290,360,339395
30,330,390,3696108
40,380,470,42101115
50,320,370,358385
Середнє за фактором Б0,330,380,35
НІР05 за фактором А0,026-0,032
НІР05 за фактором Б0,024-0,030
Сорт Аміко
10,180,220,203945
20,220,260,244552
30,250,300,274858
40,190,230,21
Середнє за фактором Б0,210,250,234048
НІР05 за фактором А0,020-0,0244351
НІР05 за фактором Б0,019-0,025

Так, у сорту Лагідний вихід насіння з верхніх плодів першої китиці в середньому за три роки був на рівні 0,30%, з нижніх – 0,25%, другої – 0,36 і 0,29% відповідно, третьої – 0,39 і 0,33%, четвертої – 0,47 і 0,38%. При порівнянні місця розміщення плодів у китиці встановлено вищий вихід насіння з верхніх плодів кожної китиці.

Кількість насіння в одному плоді також змінювалася залежно від місця розміщення китиці і плодів у ній. Більшу кількість насіння мали плоди від другої до четвертої китиці, як і в попередніх дослідах, і верхні – в межах китиці. Кількість насіння, яке сформувалося в кожному нижньому плоді від першої до п’ятої китиці, коливалася в межах 67-101 шт., верхньому – 73-115 шт.

Сорт Аміко характеризувався меншим виходом насіння залежно від місця розміщення китиці на рослині і плодів у китиці порівняно з сортом Лагідний. Так, нижні плоди першої китиці здатні формувати до 0,18% насіння від маси плодів, верхні – до 0,22%, другої – 0,22 і 0,26% відповідно, третьої – 0,25 і 0,30%. Зменшення виходу насіння з нижніх і верхніх плодів відмічено з четвертої китиці ( у сорту Лагідний – з п’ятої). Кращі результати за цим показником отримано з верхніх плодів.

За обнасіненістю одного плоду у сорту Аміко також була перевага на боці верхніх плодів. Кількість насіння в одному нижньому плоді змінювалася від 39 до 48 шт., верхньому – від 45 до 58 шт. Зростання кількості насіння в одному нижньому і верхньому плоді відмічено від другої до третьої китиці.

Отже, кращу обнасіненість відмічено у верхніх плодах другої – четвертої китиці у сортів Флора і Лагідний, другої – третьої – в Атласного та Аміко.

Поделиться:

Дополнительные материалы по теме: