Капуста савойська

Вирішення проблеми повнішого забезпечення населення України овочами передбачає збільшення їх виробництва, поліпшення якості, насичення ними ринку, розширення асортименту за рахунок впровадження малопоширених видів овочевих рослин.

У відкритому ґрунті вирощують до 150 видів і 2000 сортів та гібридів овочевих та баштанних культур. Серед них є багато культур, які споживають у свіжому і переробленому вигляді, але вони мало поширені в Україні через трудомісткість вирощування і недостатню обізнаність населення. В реалізацію надходить продукція до 25 видів овочевих і баштанних культур.

Важливе значення у збагаченні овочевого ринку матиме широке впровадження у виробництво різних видів капусти, зокрема савойської. Капуста білоголова за посівними площами і обсягом споживання посідає одне з провідних місць. У структурі посівних площ, зайнятих овочевими культурами, їй належить близько 20%. Проте капуста савойська, яка за біологічними особливостями наближається до білоголової, переважає її за поживними якостями, розповсюджена недостатньо.

У сучасних ринкових умовах господарювання зростає зацікавленість населення до інших видів овочевих рослин, у тому числі капусти савойської, посилюються вимоги споживача до урізноманітнення і поліпшення якості овочевої продукції. Українське овочівництво, маючи великий і сприятливий потенціал кліматичних умов, поки що залишається на узбіччі світового виробництва овочів. Тому актуальною вимогою часу є необхідність впровадження маловідомих екзотичних видів капусти, зокрема савойської. Власне за рахунок розширення асортименту і швидшого впровадження його у виробництво овочівництво все більше буде пристосоване до вимог споживача, існуючого попиту і пропозицій.

Капуста савойська має високу поживну цінність. За вмістом білка, мінеральних речовин вона вдвічі перевищує білоголову, містить більше вітаміну С, речовин, які стимулюють ріст молодого організму. Споживачі все більше намагаються включати її у свій раціон. Поряд з цим вона дозволить урізноманітнити харчування та подовжити період споживання овочевої продукції за рахунок використання сортів різних груп стиглості.

На сучасному етапі розвитку Україна потребує розширення ринку овочевої продукції. Капуста савойська – цінна овочева рослина. Вона багата на легкозасвоювані білки порівняно з білоголовою, вітамін С і приємна у сирому вигляді в салатах. У ній містяться речовини, які перешкоджають накопиченню в організмі холестерину. Проте капуста савойська не набула широкого розповсюдження в країні, оскільки недостатньо вивчена, не підібрано відповідний сортимент, адаптований до конкретних ґрунтово-кліматичних умов, не розроблено технологічні заходи її вирощування, які б сприяли проявленню генетичного потенціалу сортів і гібридів.

Поделиться:

Дополнительные материалы по теме: