Значення сортів і гібридів

Підвищення врожайності та якості овочів, в тому числі капусти савойської, є одним з найважливіших завдань на сучасному етапі розвитку сільськогосподарського виробництва. Для отримання високого врожаю капусти високої якості велике значення має сорт чи гібрид. За рахунок використання нових сортів і гібридів з одночасним дотриманням всіх інших елементів технології вирощування можна збільшити врожайність овочевих культур на 30-35% і більше. Правильно налагоджене вирощування капусти є однією з умов отримання високих і сталих врожаїв товарних головок цієї культури.

Залежно від строків достигання головок всі сорти та гібриди поділять на такі групи: ранньостиглі (вегетаційний період 105-120 діб), середньоранні (121-130 діб), середньостиглі (131-145 діб), середньопізні (146-160 діб) та пізньостиглі (161-185 діб). Відмінність між сортами та гібридами ранньостиглої і пізньостиглої груп досягає 50-70 діб. Продукцію сортів і гібридів ранньостиглої групи використовують тільки в свіжому вигляді в кінці весняного та в літній періоди, середньоранньої групи – для осіннього свіжого споживання. Середньостиглі сорти та гібриди використовують в літньо-осінній періоди. Найбільше господарське значення мають сорти та гібриди капусти середньопізньої та пізньої груп стиглості, оскільки вони забезпечують надходження свіжої продукції в зимово-весняний період.

Незважаючи на велику різноманітність сортів та гібридів капусти савойської, тривалий час до Державного Реєстру сортів рослин України занесено лише один середньопізній російський сорт Вертю 1340 (1997) на 2012 р. – 4 гібриди: Віроса F1 та Меліса F1 з Нідерландів, Естрема F1 і Морама F1 з Німеччини. Сорт Вертю 1340 виведений на Грибівській овочевій селекційній дослідній станції (ВНДІСНОК) методом індивідуального і масового доборів з іноземного зразка. До масової господарської стиглості головок проходить 145-155 днів, урожайність 35,0-47,0 т/га. За даними дослідної станції, в середньому за десять років одержано врожайність 28,0 т/га з коливаннями за роками від 18,0 до 43,1 т/га. Головки достигають одночасно. Смакові якості їх хороші. Сухої речовини в ній міститься 9,8%, цукрів – 3,5%, аскорбінової кислоти – 42 мг/100 г.

Розетка середнього розміру (68-80 см), з напівпіднятими листками, нижчі із яких суцільні, рідше малоліроподібні, черешки короткі, рідше сидячі. Пластинка овальна або широкоовальна, середнього розміру. Поверхня її увігнута. Тканина листків пухирчаста, у прилеглих листків до головки сильно пухирчаста. Краї листків мало- або середньохвилясті. Забарвлення їх сіро-зелене із середнім восковим нальотом.

Головки плескаті та плескато-округлі, в межах сорту зустрічаються округло-плескаті з випуклістю у верхній частині і округлі з масою 1,5-3 кг, щільність середня, внутрішній качан займає 52-57% від висоти головки, зовнішній качан середній, забарвлення головок у розрізі жовте і жовто-зелене. Лежкість головок середня (до грудня).

За напрямком використання розрізняють сорти салатні та універсальні. Ранньостиглі сорти вживають переважно у свіжому вигляді. Це відноситься і до середньоранніх та деяких середньопізніх сортів, продукцію яких споживають в осінній та осінньо-зимовий періоди.

Для механізованого збирання врожаю придатні сорти та гібриди першого покоління з комплексом ознак (дружність достигання, стійкість проти розтріскування, вирівняність за діаметром і висотою розетки, маса головки, висота зовнішнього качана та ін.). Одним із важливих показників оцінки придатності для механізованого збирання – дружність формування головок. Для механізованого збирання врожаю вимагається не тільки дружне формування головок, але і висока товарність їх протягом довготривалого періоду, особливо стійкість проти розтріскування. Ранньостиглі сорти відносно низькорослі, утворюють головки середньої щільності. Їх збирання проводять вибірково, в міру достигання.

Сорти і гібриди капусти савойської складають основу технології її вирощування і відіграють вирішальну роль у збільшенні виробництва свіжої продукції.

Поделиться:

Дополнительные материалы по теме: