Ріст і розвиток рослин, динаміка наростання листків

Оскільки сортові особливості можуть справляти значний вплив на перебіг ростових процесів у рослині, проведені спостереження за ростом і розвитком рослин сортів та гібридів капусти савойської різної скоростиглості. Крім того, вирішальний вплив на настання певних фенологічних фаз справляють метеорологічні фактори. За своєю природою капуста савойська – холодостійка рослина, але на всіх етапах росту і розвитку по - різному реагує на температуру. Характеризуючи перебіг фаз росту і розвитку рослин, слід зазначити, що за однакових строків сівби сходи з’являлися неодночасно.

Фенологічні спостереження за ростом і розвитком рослин капусти савойської незалежно від сортових особливостей показали, що масові сходи з’являлись в середньому 2-3 травня. Найраніше вони були у сортів D`asti S Glovanni, Чіфтейн савой та у гібрида Dafni F1 – 1 травня. Пізніші сходи мали сорти Вертю 1340 (контроль), Вертус і Тереза – 3 травня (табл. 2).

Важливим показником для оцінки сортименту капусти савойської є формування головки, від чого залежить урожайність. Найраніше формування відмічено у сортів Золота рання, Форботе, Аркта та у гібрида Dafni F1 – з 23 по 31 липня відповідно. Найтриваліший цей період мали гібриди Otello F1 і Saga F1 RS – 29 і 27 серпня та сорти Тереза і Абервілерс – 22 і 23 серпня відповідно.

Аналіз результатів досліджень показав, що технічна стиглість головок у капусти савойської найраніше спостерігалась у сортів Форботе і Золота рання та гібрида Dafni F1 – у другій декаді серпня. Пізніше ця фаза наставала у сортів Чіфтейн савой, D`asti S Glovanni та Аубервіль – у другій декаді вересня. У решти сортів та гібридів технічна стиглість спостерігалась у першій та другій декадах жовтня.

Таблиця 2. Настання основних фаз росту і розвитку рослин капусти савойської (середнє за 2004-2006 рр.)
Сорт,гібридСходиФормування головокТехнічна стиглість
початокмасові
Золота рання2.053.0523.0716.08
Аркта2.053.0531.0722.08
Форботе2.053.0525.0713.08
Dafni F11.052.0526.0714.08
D`asti S Glovanni1.052.059.0817.09
Чіфтейн савой1.052.056.0815.09
Аубервіль2.053.0510.0819.09
Вертю 1340 – контроль3.054.0518.082.10
Вертус3.054.0514.0828.09
Абервілерс2.053.0522.0830.09
Saga F1 RS2.053.0527.0816.10
Otello F12.053.0529.0817.10
Тереза3.054.0523.0811.10
Примітка. Сівбу насіння проводили 25 квітня, висаджування розсади у першій декаді червня.

Отже, проведені дослідження дають можливість стверджувати, що сорти і гібриди капусти савойської формували головки в різний час. Одним із головних показників для капусти савойської в умовах Лісостепу України, від якого залежить урожайність та якість продукції, є скоростиглість сортів і гібридів.

Аналізуючи тривалість міжфазних періодів, слід зазначити, що за одночасної сівби сходи були отримані через 7-8 діб (табл. 3). Найраніше вони з’являлися у сортів Золота рання, Аркта, Форботе, Чіфтейн савой і Вертус – через 7 діб, найпізніше – у сорту Тереза – 9 діб.

Таблиця 3. Тривалість міжфазних періодів у сортів та гібридів rпусти савойської різних груп стиглості
Сорт, гібридТривалість періодів, діб
сівба - сходисходи - висаджування розсадисходи - формування головоксходи – технічна стиглість
Ранньостиглі
Золота рання74280106
Аркта74385111
Форботе74380104
Dafni F184281103
Середньостиглі
D`asti S Glovanni84298138
Чіфтейн савой74396136
Аубервіль84299139
Середньопізні
Вертю 1340 – контроль842106152
Вертус743103149
Абервілерс842111150
Пізньостиглі
Saga F1 RS842115165
Otello F1842118167
Тереза941111162

Важливою особливістю капусти савойської є тривалість періодів від сходів до формування головок та від сходів до технічної стиглості. Залежно від комплексу погодних умов і біологічних особливостей рослини різних сортів і гібридів починали формувати продуктові органи в різний час. Серед досліджуваного сортименту спостерігалась суттєва різниця за формуванням головки. Найраніше її утворювали сорти Золота рання, Аркта, Форботе та гібрид Dafni F1 – через 80-85 діб після сходів. Сорти D`asti S Glovanni, Чіфтейн савой і Аубервіль мали дещо триваліший цей період – 98, 96 і 99 діб відповідно. Найпізніше формування головки відмічено у сортів Вертус, Вертю 1340, Абервілерс, Тереза – 103, 106 і 111 та гібридів Saga F1 RS і Otello F1 – 115 і 118 діб відповідно.

Найраніше масова технічна стиглість головок наставала у сортів Золота рання, Аркта, Форботе та гібрида Dafni F1 – через 103 – 111 діб. Отже, проведені дослідження показали, що названі сорти та гібриди за тривалістю вегетаційного періоду відносяться до групи ранньостиглі.

Встановлено, що сорти D`asti S Glovanni, Чіфтейн савой і Аубервіль, які мали вегетаційний період в межах 136-139 діб відносяться до групи середньостиглі.

Період від масових сходів до настання технічної стиглості сортів Вертус, Абервілерс і Вертю 1340 становив 149-152 діб відповідно. На основі отриманих даних їх слід віднести до групи середньопізні.

Порівняння тривалості вегетаційного періоду показало, що найпізніше технічна стиглість наставала у сорту Тереза – 162 доби та гібридів Saga F1 RS і Otello F1 – 165-167 діб відповідно, що дає можливість віднести сорт Тереза і гібриди Saga F1 RS і Otello F1 до пізньостиглих.

На основі результатів фенологічних спостережень встановлено, що утворення першого справжнього листка у розсади сортименту капусти савойської було найраніше у гібридів Dafni F1, Saga F1 RS та у сортів Вертю 1340, Абервілерс – 9-10 діб, другого – на 13-14 день після сходів або через 4 доби після першого (табл. 4).

Таблиця 4. Утворення справжніх листків у розсади капусти савойської залежно від сортименту
Сорт, гібридУтворення справжніх листків, діб
після масових сходівпісля попереднього листка
ІІІІІІІVVVIIIIIIIIVVVI
Золота рання1114192226301135344
Аркта1316202428321334444
Форботе1114182327301134543
Dafni F191317212528944443
D`asti S Glovanni1216202427311244434
Чіфтейн савой1115202428321145444
Аубервіль1115212427321146335
Вертю 1340 – контроль1014182226301044444
Вертус1216202428321244444
Абервілерс1014182226301044444
Saga F1 RS1014192227301045343
Otello F11316202427301334433
Тереза1115192326291144433

Утворення третього листка у сортів Форботе, Вертю 1340 та гібрида Dafni F1 спостерігалось через 18 і 17 діб відповідно. Найдовше формувався третій листок у сортів Аркта, D?asti S Glovanni, Чіфтейн савой, Вертус та гібрида Otello F1 – 20 діб.

Формування четвертого листка найраніше відмічено у гібрида Dafni F1 – 21 доба або 4 доби – після третього. У сортів Золота рання, Вертю 1340, Абервілерс та гібрида Saga F1 RS четвертий листок з’являвся через 22 доби. У решти сортів та гібридів формування його було зафіксовано через 24 доби.

Утворення п’ятого справжнього листка у гібрида Dafni F1 та сортів Вертю 1340, Абервілерс і Тереза було відмічено через 25-26 діб. У сортів Форботе, D?asti S Glovanni і Аубервіль та гібридів Saga F1 RS і Otello F1 він з’являвся через 27 діб.

Аналогічна закономірність спостерігалась за утворенням шостого листка. У гібрида Dafni F1 та сортів Вертю 1340, Абервілерс і Тереза він був відмічений через 28-30 діб.

Утворення справжніх листків значною мірою залежало від температури повітря та ґрунту, перший справжній листок формувався через 9-13 діб, всі наступні – через 3-5 діб після попереднього.

Поделиться:

Дополнительные материалы по теме: