Динаміка наростання листків і головки та біометричні параметри рослин

У процесі вивчення сортименту капусти савойської було досліджено динаміку наростання листків шляхом підрахунку їх через кожні 10 діб (табл. 6).

Аналізуючи одержані результати досліджень, слід зазначити, що в кінці третьої декади липня кількість листків змінювалася залежно від сорту та гібрида, де вона була у межах 12–18 шт.

Протягом першої декади серпня їх кількість між варіантами відрізнялась, найбільше було у сортів Вертус – 20 шт, Абервілерс – 19 та гібридів Otello F1 – 21, Saga F1 RS – 19 шт. Найменшою кількістю листків характеризувались сорти Форботе, Аркта і D`asti S Glovanni – 14 і 15 шт. відповідно. Проміжне місце за кількістю листків займали сорти Золота рання, Чіфтейн савой, Аубервіль, Вертю 1340 – контроль і Тереза – 16, 17 і 18 шт. відповідно.

Таблиця 6. Динаміка наростання листків у капусти савойської
Сорт, гібридКількість листків, шт.
Дата
1.0810.0820.0830.0810.0920.0930.0910.10
Золота рання14161717
Аркта14151616
Форботе12141616
Dafni F115171918
D`asti S Glovanni1415171919
Чіфтейн савой1517192121
Аубервіль1516181817
Вертю 1340 – контроль15161719212119
Вертус18202223232322
Абервілерс17192124242323
Saga F1 RS1719212323222121
Otello F11821232324232322
Тереза1618202222212120

На кінець третьої декади серпня кількість листків у всіх сортів і гібридів була найбільша. Середньопізні та пізньостиглі зразки мали їх у межах 21-24 шт., у ранньостиглих наростання листків припинилось і становило 16-18 шт. Протягом першої декади вересня кількість листків не змінювалась і залишалась в межах – 19-21 шт.

У другій половині вересня наростання листків завершилось. Значних відмінностей між варіантами не спостерігалося. Найбільшу кількість їх також забезпечили сорти Вертус і Абервілерс – 23 шт., Тереза – 20 і гібриди Otello F1 – 23, Saga F1 RS – 21 шт. Подальше зменшення листків у всіх варіантах відмічено в кінці вересня. У сортів Вертус, Абервілерс і Тереза їх кількість становила в межах 20-21 шт. на рослині, у гібридів Otello F1 і Saga F1 RS – 21 – 22 листки відповідно.

Отже, як свідчать отримані експериментальні дані, найбільша кількість листків на одній рослині у капусти савойської формувалася у середньопізніх і пізньостиглих сортів та гібридів.

Важливим показником для капусти савойської, від якого залежить урожайність, певною мірою є розмір (діаметр) головки. Ранньостиглі сорти утворюють меншу головку, середньопізні і пізньостиглі – більшу (табл. 7).

Таблиця 7. Динаміка наростання головки у ранньостиглих і середньостиглих сортів та гібрида капусти савойської
Сорт, гібридДіаметр головки, см
Дата
1.0810.0820.0830.0810.0920.0930.0910.10
Ранньостиглі
Золота рання9,211,513,014,2
Аркта8,810,311,813,8
Форботе10,312,013,714,6
Dafni F110,412,214,115,2
Середньостиглі
D`asti S Glovanni9,811,513,715,816,2
Чіфтейн савой9,411,813,115,017,218,1
Аубервіль8,79,912,014,416,617,6

Аналізуючи одержані результати досліджень за діаметром головки капусти савойської, слід зазначити, що в кінці третьої декади липня у ранньостиглих сортів він змінювався і коливався в межах 8,8-10,4 см. Найбільший діаметр головки був у гібрида Dafni F1 – 10,4 см. Протягом першої декади серпня головки збільшувалися до 10,3, 11,5, 12,0 у сортів Аркта, Золота рання, Форботе, у гібрида Dafni F1 – 12,2 см.

Інтенсивніше наростання головки спостерігалось у другій декаді серпня. Найбільший діаметр її мали гібрид Dafni F1 – 14,1 см та сорти Форботе і Золота рання – 13,7 і 13,0 см відповідно. На кінець серпня наростання головок завершилось. Найбільшим діаметром характеризувався гібрид Dafni F1 – 15,2 та сорти Форботе і Золота рання – 14,6 і 14,2 см відповідно. Дещо менший він був у сорту Аркта – 13,8 см.

За динамікою наростання головок у групі середньостиглих зразків капусти савойської виділявся сорт Чіфтейн савой, який мав діаметр у кінці першої декади серпня 11,8 см. Меншим розміром продуктового органу характеризувались сорти D`asti S Glovanni і Аубервіль – 9,8 і 9,9 см відповідно. Під час вимірювання діаметра головки у другій декаді серпня також була перевага у сорту Чіфтейн савой – 13,1 см. Інші сорти мали його на рівні 11,5-12,0 см.

Інтенсивне наростання головки спостерігалось на кінець серпня. Найбільший діаметр її забезпечив сорт Чіфтейн савой – 15,0 см, дещо менший сорт Аубервіль – 14,4 см. Найменший він був у сорту D`asti S Glovanni – 13,7 см. На кінець другої декади вересня діаметр головки у кращих сортів збільшився до 18,1 та 17,6 см, сорт D`asti S Glovanni мав дещо менший діаметр – 16,2 см.

У середньопізніх сортів залежно від сортових особливостей також було відмічено значну відмінність за динамікою наростання головок (табл. 8).

Протягом першої декади серпня суттєвих відмінностей між середньопізніми сортами не відмічено, діаметр головки знаходився в межах 8,5-8,8 см. Більш інтенсивне наростання головок спостерігалось у другій декаді серпня. На кінець місяця найбільший діаметр був у сорту Вертю 1340 – 13,2 дещо менший мали сорти Вертус і Абервілерс – 12,8 і 12,2 см відповідно.

Таблиця 8. Динаміка наростання головки у середньопізніх і пізньостиглих сортів та гібридів капусти савойської
Сорт, гібридДіаметр головки, см
Дата
1.0810.0820.0830.0810.0920.0930.0910.10
Середньопізні
Вертю 1340 – контроль8,611,013,215,117,518,4
Вертус8,510,712,814,416,117,3
Абервілерс8,810,812,214,015,616,0
Пізньостиглі
Saga F1 RS8,310,212,013,815,516,817,2
Otello F18,09,511,212,414,015,716,5
Тереза7,89,110,612,113,715,015,7

Протягом першої декади вересня значної різниці між сортами не виявлено. Проте в другій половині вересня було більш інтенсивне збільшення головки у сортів Вертю 1340 та Вертус, які мали діаметр 18,4 та 17,3 см. Найменший він був у сорту Абервілерс – 16,0 см. Отже, найбільше наростання головок було у капусти савойської сорту Вертю 1340 та Вертус.

Дослідження показали, що в групі пізньостиглих у першій декаді серпня гібриди Saga F1 RS і Otello F1 дещо переважали за діаметром головки сорт Тереза. В подальшому станом на 20 серпня гібрид Saga F1 RS мав найбільший діаметр (10,2 см). Найменший він був у сорту Тереза – 9,1 см. Проміжне місце займав гібрид Otello F1 – 9,5 см.

На кінець серпня діаметр головок збільшувався у гібридів Saga F1 RS і Otello F1 – до 12,0 і 11,2 см відповідно. Найменший він був у сорту Тереза – 10,6 см.

Найбільше наростання головки у всіх сортів і гібридів спостерігалось у вересні. Станом на 30 вересня за діаметром головки переважав гібрид Saga F1 RS – 16,8 см. Меншими показниками характеризувались гібрид Otello F1 – 15,7 та сорт Тереза – 15,0 см. Подальше збільшення діаметра головки припинялось у першій половині жовтня. Найбільший показник мали пізньостиглі гібриди Saga F1 RS – 17,2 і Otello F1 – 16,5 проти сорту Тереза 15,7 см.

У процесі досліджень проведені вимірювання висоти рослин на рівні розетки і на рівні головки, діаметра розетки листків, висоти зовнішнього качана, висоти головки, діаметра зовнішнього качана на зрізі, а також підрахування кількості листків залежно від сортів і гібридів різних груп стиглості (табл. 9).

Таблиця 9. Біометричні параметри вегетативних частин рослин у ранньостиглого і середньостиглого сортименту капусти савойської в фазі технічної стиглості
Сорт, гібридВисота рослин, см, на рівніДіаметр розетки листків, смКількість листків, шт.Висота зовнішнього качана, смДіаметр зовнішнього качана на зрізі, см
розеткиголовки
Золота рання23,421,348,2177,03,1
Аркта26,723,746,6167,43,0
Форботе25,824,946,31610,23,2
Dafni F128,125,352,0187,13,4
D`asti S Glovanni27,923,249,5196,73,6
Чіфтейн савой26,023,256,4217,63,3
Аубервіль24,122,155,8176,53,5

Рослини сортів та гібридів, що досліджували, значно відрізнялись за своїми розмірами. Висота рослин у середньому за три роки була найбільша у гібрида Dafni F1, де вона становила на рівні розетки листків – 28,1, на рівні головки – 25,3 см. Дещо меншу висоту мали сорти D`asti S Glovanni, Аркта і Чіфтейн савой – 27,9, 26,7 і 26,0 см, відповідно на рівні головки – 23,2, 23,7 і 23,2 см. Найменшою висотою характеризувались сорти Золота рання і Аубервіль – на рівні розетки листків 23,4, 24,1 та на рівні головки – 21,3 і 22,1 см. Проміжне місце за цим показниками займав сорт Форботе – 25,8 і 24,9 см.

Важливу роль у продуктивності фотосинтезу і підвищенні врожайності рослин відіграє розмір листкової розетки. Як свідчать отримані дані, найбільший її діаметр мали сорти Чіфтейн савой, Аубервіль та Dafni F1 – 56,4, 55,8 і 52,0 см відповідно. Найменший він був зафіксований у сортів Форботе і Аркта – 46,3 і 46,6 см. Проміжні показники отримано у сортів Золота рання – 48,2 і D`asti S Glovanni – 49,5 см.

За результатами підрахунків встановлено, що найбільша кількість листків у рослин капусти савойської формувалась у сорту Чіфтейн савой – 21 шт. Дещо менше їх спостерігалось у сорту D`asti S Glovanni – 19 шт. Найменшою кількістю листків характеризувались сорти Аркта і Форботе – 16 шт. Проміжне значення за цим показником мали сорти Золота рання, Аубервіль і гібрид Dafni F1 – 16-17 шт.

За висотою зовнішнього качана вирізнявся сорт Форботе, – 10,2 см. Найменшу висоту (6,5-6,7 см) мали сорти Аубервіль і D`asti S Glovanni. Інші сорти Золота рання, Аркта, Чіфтейн савой і гібрид Dafni F1 займали проміжне положення за цим показником, який був у межах 7,0-7,6 см. Всі ранньостиглі і середньостиглі сорти та гібриди капусти савойської мали низький зовнішній качан.

У процесі досліджень також вивчався діаметр зовнішнього качана на зрізі, де він був найбільший у сортів D`asti S Glovanni – 3,6, Аубервіль – 3,5 та у гібрида Dafni F1 – 3,4 см. Найменший діаметр мали сорти Аркта, Золота рання і Форботе – 3,0, 3,1 і 3,2 см відповідно. Найнижчими біометричними показниками відзначались ранньостиглі сорти.

Аналіз одержаних даних також свідчить про різні біометричні показники рослин середньопізніх і пізньостиглих сортів та гібридів капусти савойської, які значною мірою визначались генетичними особливостями (табл. 10).

Таблиця 10. Біометричні параметри вегетативних частин рослин у середньопізнього і пізньостиглого сортименту капусти савойської у фазі технічної стиглості
Сорт, гібридВисота рослин, см, на рівніДіаметр розетки листків, смКількість листків, шт.Висота зовнішнього качана, смДіаметр зовнішнього качана на зрізі, см
розеткиголовки
Вертю 1340 – контроль40,135,468,61915,84,0
Вертус26,123,456,5227,53,6
Абервілерс32,831,653,82314,63,4
Saga F1 RS30,124,354,62112,83,3
Otello F126,624,258,1228,23,1
Тереза30,827,949,82015,43,2

Вони різнилися між собою за висотою рослин на рівні розетки і на рівні головки. Найвищі рослини відмічено у сорту Вертю 1340 – відповідно 40,1 і 35,4 см. У сорту Вертус та гібрида Otello F1 були нижчі рослини – 26,1 і 26,6 та 23,4 і 24,2 см відповідно.

За розміром листкової розетки спостерігалась аналогічна закономірність. Найбільший діаметр її відмічено у сорту Вертю 1340 – 68,6 см, найменший – у сорту Тереза – 49,8 см. Інші сорти і гібриди займали проміжне місце за цим показником – в межах 53,8 - 58,1 см.

За кількістю листків на рослині виділялися сорти Абервілерс, Вертус та гібрид Otello F1 – відповідно 23 і по 22 шт. Найменша їх кількість формувалась у сорту Вертю 1340 – 19 шт. Середню кількість листків відмічено у гібрида Saga F1 RS – 21 та сорту Тереза – 20 шт.

Висота зовнішнього качана також значною мірою залежала від сорту та гібрида. Найвищий він був у сортів Вертю 1340, Тереза і Абервілерс – 15,8; 15,4 і 14,6 см відповідно, найнижчий – у сорту Вертус –7,5 та гібрида Otello F1 – 8,2 см. Проміжне значення цього показника мав гібрид Saga F1 RS – 12,8 см. Більшість зразків капусти савойської характеризувались низьким зовнішнім качаном, у сорту Вертус і гібрида Otello F1 цей показник був найнижчий.

Діаметр зовнішнього качана на зрізі також був найбільший у сорту Вертю 1340 – 4,0 см. Дещо менший він спостерігався у сортів Вертус та Абервілерс – 3,6 і 3,4 см відповідно. Меншим діаметром характеризувались гібриди Otello F1, Saga F1 RS та сорт Тереза – 3,1 - 3,2 см.

Однією з головних господарських властивостей капусти савойської є формування продуктових органів, які певною мірою залежали від сортових особливостей (табл. 11).

Найбільшу масу головок формували середньостиглі сорти Чіфтейн савой – 1,68 та Аубервіль – 1,63 кг, найменшу – мали сорти Аркта, Золота рання та Форботе – відповідно 0,62, 0,68 і 0,87 кг. Проміжне місце за цим показником займали сорт D`asti S Glovanni – 1,12 кг та гібрид Dafni F1 – 0,95 кг.

Як показали результати досліджень, найбільший діаметр головки встановлено також у сортів Чіфтейн савой, Аубервіль – 18,1 і 17,6 см. Найменше значення його мали сорти Аркта, Золота рання і Форботе – 13,8, 14,2 та 14,6 см відповідно. Середнє значення цього показника відмічено у сорту D`asti S Glovanni – 16,2 см та гібрида Dafni F1 – 15,2 см.

Таблиця 11. Біометричні параметри продуктових органів рослин у ранньостиглого і середньостиглого сортименту капусти савойської
Сорт, гібридМаса головки, кгДіаметр головки, смВисота головки, смДовжина внутрішнього качана, смРозмір внутрішнього качана, у % від висоти головки
Золота рання0,6814,213,76,245,6
Аркта0,6213,812,65,846,4
Форботе0,8714,613,97,151,2
Dafni F10,9515,214,46,948,2
D`asti S Glovanni1,1216,214,26,647,2
Чіфтейн савой1,6818,113,26,549,1
Аубервіль1,6317,613,06,449,5

За висотою головки у капусти савойської виділявся ранньостиглий гібрид Dafni F1 – 14,4 см та середньостиглий сорт D`asti S Glovanni – 14,2 см. Дещо меншу висоту мали сорти Форботе і Золота рання – 13,9 і 13,7 см відповідно.

Важливою господарською ознакою головок капусти савойської є довжина внутрішнього качана. Від цього залежить вихід товарної сировини в процесі переробки. У кожного сорту і гібрида він формується різної довжини. Як показали вимірювання, сорти Аркта і Золота рання – мали найкоротший внутрішній качан – 5,8 і 6,2 см відповідно. Найдовший він був у сорту Форботе – 7,1 та гібрида Dafni F1 – 6,9 см.

Результати вимірювань довжини внутрішнього качана дали можливість встановити розмір його у відсотках від висоти головки. Найменшу частку головки він займав у сортів Золота рання, Аркта і D`asti S Glovanni – 45,6, 46,4 і 47,2 % відповідно. Всі інші сорти та гібрид мали його в межах від 48,2 до 51,2 %. Отримані дані підтверджують невеликий розмір внутрішнього качана, лише сорт Форботе мав середнє значення цього показника.

Залежно від сортових особливостей у середньопізніх та пізньостиглих сортів та гібридів за роки досліджень також спостерігались відмінності між біометричними показниками продуктових частин рослин (табл. 12).

Таблиця 12. Біометричні параметри продуктових частин рослин у середньопізнього і пізньостиглого сортименту капусти савойської
Сорт, гібридМаса головки, кгДіаметр головки, смВисота головки, смДовжина внутрішнього качана, смРозмір внутрішнього качана, у % від висоти головки
Вертю 1340 – контроль1,4618,416,77,647,8
Вертус1,4517,313,86,446,8
Абервілерс1,05|16,013,67,253,0
Saga F1 RS1,4417,213,46,251,8
Otello F11,3516,514,36,948,3
Тереза1,2415,712,76,551,1

На основі отриманих даних виявлено, що найбільша маса головки була у середньопізніх сортів Вертю 1340, Вертус та пізньостиглого гібрида Saga F1 RS – відповідно 1,46; 1,45 і 1,44 кг. Дещо менша головка формувалась у гібрида Otello F1 – 1,35 кг та сорту Тереза – 1,24 кг. Найменша вона була у сорту Абервілерс – 1,05 кг.

Найбільший діаметр головки був у сорту Вертю 1340 – 18,4 см, дещо менший у сорту Вертус – 17,3 і гібрида Saga F1 RS – 17,2 см. Інші сорти Тереза ,Абервілерс та гібрид Otello F1 мали його на рівні 15,7- 16,5 см.

У кожного сорту чи гібрида формуються головки різної форми від якої залежить її висота. Як показали вимірювання, найбільша вона спостерігалась у сорту Вертю 1340 – 16,7 см. Всі інші сорти і гібриди мали її на рівні 13,4 - 14,3 см, лише у сорту Тереза вона була найменша – 12,7 см. За здатністю формувати більший внутрішній качан виділялись сорти Вертю 1340 і Абервілерс – 7,6 і 7,2 см. Дещо меншу його довжину мав гібрид Otello F1 – 6,9 см.

Цінні дані отримані під час визначення розміру внутрішнього качана у відсотках від висоти головки. Найменший його розмір мали сорти Вертуc – 46,8, Вертю 1340 – 47,8 та гібрид Otello F1 – 48,3 %. Дещо більший він спостерігався у гібрида Saga F1 RS – 51,8 та сорту Тереза – 51,1 %. Найбільший цей показник відзначено у сорту Абервілерс – 53,0 %. Таким чином, середньопізній сорт капусти савойської Вертус і пізньостиглий гібрид Otello F1 мали невеликий розмір внутрішнього качана і за цим показником наближалися до контролю – сорту Вертю 1340. Решта сортів і гібридів мали середнє значення показника.

Поделиться:

Дополнительные материалы по теме: