Урожайність сортів і гібридів та товарність головок

На основі аналізу одержаних даних за період досліджень виявлено, що врожайність капусти савойської залежить від біологічних особливостей сортименту, його географічного походження та скоростиглості (табл. 18).

Серед ранньостиглої групи найвищою врожайністю в середньому за три роки досліджень характеризувалися гібрид Dafni F1 та сорт Форботе з Німеччини – відповідно 27,1 і 24,7 т/га, що на 7,1 - 9,5 т/га більше проти сорту Аркта і 5,3 - 7,7 т/га порівняно з сортом Золота рання.

На формування врожайності значно впливали погодні умови в роки проведення досліджень. Так, у менш сприятливому 2004 році вирощено найнижчу врожайність капусти савойської незалежно від сортименту. Проте за найвищим його рівнем виділились також гібрид Dafni F1 з Франції і сорт Форботе – 24,6 і 21,1 т/га порівняно з сортами Аркта і Золота рання – 16,6 і 18,3 т/га.

Таблиця 18. Урожайність ранньостиглих і середньостиглих сортів та гібрида капусти савойської
Сорт, гібридУрожайність, т/гаТоварність, %
2004 р.2005 р.2006 р.середнє
Золота рання18,320,319,719,489,6
Аркта16,618,817,417,684,5
Форботе21,127,425,724,793,5
Dafni F124,629,127,727,198,6
НІР051,12,21,9
D`asti S Glovanni27,935,432,331,990,1
Чіфтейн савой38,653,451,747,995,2
Аубервіль36,651,950,946,597,1
НІР052,82,43,1

У більш сприятливому за погодними умовами 2005 році у всіх сортів і гібридів отримано вищу врожайність, ніж у 2004 році. Кращими за врожайністю були також гібрид Dafni F1 і сорт Форботе. Урожайність у них становила 29,1 і 27,4 т/га проти 18,8 і 20,3 т/га у сортів Аркта і Золота рання.

2006 рік за погодними умовами наближався до 2005 року. Найвищу врожайність також забезпечили гібрид Dafni F1 і сорт Форботе – 27,7 і 25,7 т/га відповідно.

У групі середньостиглого сортименту в середньому за три роки досліджень найвищу врожайність вирощено в сортів Чіфтейн савой і Аубервіль з Нідерландів – 47,9 і 46,5 т/га відповідно проти 31,9 т/га у сорту D`asti S Glovanni. Це значно вищі показники порівняно з ранньостиглими сортами і гібридом.

Якщо врахувати вплив погодних умов, то в 2004 році аналогічно отримано найнижчу врожайність капусти савойської у ранньостиглій групі. У кращих сортів Чіфтейн савой і Аубервіль цей показник знаходився в межах 38,6 і 36,6 т/га порівняно з D`asti S Glovanni – 27,9 т/га.

У більш сприятливому за метеорологічними факторами 2005 році врожайність головок у виділених сортів становила 53,4 і 51,9 т/га, що істотно перевищує рівень урожайності у D`asti S Glovanni – на 19,4 і 18,9 т/га.

У 2006 році кращі сорти капусти савойської Чіфтейн савой і Аубервіль забезпечили врожайність на рівні 51,7 і 50,9 т/га проти 32,3 т/га у сорту D`asti S Glovanni.

У середньому за три роки досліджень незалежно від погодних умов року найвищу врожайність забезпечили середньостиглі сорти Чіфтейн савой і Аубервіль.

Найвищий вихід товарної продукції відмічено у ранньостиглого гібрида Dafni F1 і сорту Форботе – 98,6 і 93,5% відповідно та середньостиглих сортів Чіфтейн савой та Аубервіль – 95,2 і 97,1%.

У групі середньопізніх в середньому за три роки досліджень найвищу врожайність вирощено в сорту Вертю 1340 з Росії і Вертус з Німеччини – 41,8 і 41,3 т/га. Це на 11,8 і 11,3 більше, ніж у сорту Абервілерс з Нідерландів (табл. 19).

За формуванням урожаю залежно від погодних умов року зберігалась аналогічна закономірність, як і в ранньостиглих та середньостиглих сортів. У 2004 році отримано найнижчу врожайність незалежно від сортименту порівняно з 2005-2006 рр. У сортів Вертю 1340 і Вертус цей показник був на рівні 33,7 і 33,4 т/га проти 27,4 т/га у Абервілерс. У більш сприятливому 2005 році виділені сорти мали врожайність 48,6 і 46,8 т/га, Абервілерс – 32,3 т/га. Близькі показники врожайності у кращих сортів капусти савойської отримано в 2006 році 45,4 і 43,4 т/га проти 30,3 т/га у сорту Абервілерс.

Таблиця 19. Урожайність середньопізніх і пізньостиглих сортів та гібридів капусти савойської
Сорт, гібридУрожайність, т/гаТоварність, %
2004 р.2005 р.2006 р.середнє
Вертю 1340 – контроль33,748,645,441,893,2
Вертус33,446,843,441,398,8
Абервілерс27,432,330,330,083,1
НІР053,44,13,9
Saga F1 RS35,149,438,340,999,8
Otello F133,944,637,438,699,5
Тереза29,939,733,734,493,4
НІР053,43,12,8

За виходом товарної продукції перевага була на боці сорту Вертус – 98,8%, у Вертю 1340 – також отримано високу товарність 93,2%.

Пізньостигла група сортименту капусти савойської представлена двома гібридами Saga F1 RS з Нідерландів і Otello F1 з Франції, сортом Тереза з Чехії. Аналіз отриманих результатів досліджень свідчить про перевагу гібридів за врожайністю головок. Гібрид Saga F1 RS формував її в середньому за три роки досліджень в межах 40,9 т/га, Otello F1 – 38,6 т/га проти 34,4 т/га у сорту Тереза.

Найнижчі показники врожайності отримано в 2004 році, який характеризувався дефіцитом вологи в першій половині вегетаційного періоду і підвищеною середньодобовою температурою повітря. Найвищу врожайність головок забезпечували гібриди Saga F1 RS і Otello F1 – 35,1 і 33,9 т/га відповідно.

За більш сприятливих умов у 2005 і 2006 роках рівень урожайності у цих гібридів був значно вищий – 49,4 і 44,6 т/га та 38,3 і 37,4 відповідно проти 39,7 і 33,7 т/га у сорту Тереза. Виділені гібриди відзначалися найвищою товарністю головок серед усього сортименту.

В цілому незалежно від погодних умов року найвищою потенційною врожайністю у групі ранньостиглих характеризувались гібрид Dafni F1 і сорт Форботе, середньостиглих – сорти Чіфтейн савой та Аубервіль, середньопізніх – Вертю 1340 і Вертус, пізньостиглих гібриди Saga F1 RS і Otello F1.

Якщо порівняти сортимент різної скоростиглості між собою, то найвищу здатність до формування врожайності капусти савойської встановлено у середньостиглих сортів Чіфтейн савой і Аубервіль з Нідерландів – 47,9 і 46,5 т/га.

Поделиться:

Дополнительные материалы по теме: