Біохімічний склад продуктових органів та їх частин

На основі проведених біохімічних аналізів сортів і гібридів капусти савойської встановлені значні відмінності за вмістом сухої речовини, цукрів, вітаміну С і білка, які обумовлені проявом адаптивних властивостей рослин у процесі росту і розвитку в конкретних умовах навколишнього середовища (табл. 20).

Отримані дані свідчать, що вміст сухої речовини у сортів та гібридів капусти савойськії коливався від 6,34 до 10,90%. Найбільшу кількість її виявлено у пізньостиглих гібридів Saga F1 RS і Otello F1 – 10,90 і 10,60% та середньопізнього сорту Вертю 1340 – 10,43%. Дещо менше накопичували сухої речовини сорти Вертус, Чіфтейн савой та Абервілерс – 9,19; 9,09 і 9,05% відповідно. Це збільшення можна пояснити більшою кількістю головках у виділених сортів і гібридів. Найменше її містилося у ранньостиглих сортів Форботе, Золота рання, Аркта та гібрида Dafni F1 – на рівні 6,34-7,32%. Проміжне місце за цим показником займали середньостиглі сорти Аубервіль – 8,04% і D`asti S Glоvanni – 8,61%.

Таблиця 20. Біохімічний склад головок сортів і гібридів капусти савойської
Сорт, гібридСуха речовина, %Цукри, %Вітамін С, мг/100гБілок, %
Золота рання7,163,2339,802,75
Аркта7,183,2935,022,92
Форботе6,342,8823,463,16
Dafni F17,323,1436,593,05
D`asti S Glоvanni8,613,2346,012,75
Чіфтейн савой9,093,4242,052,75
Аубервіль8,043,2331,612,68
Вертю 1340 – контроль10,433,5661,952,52
Вертус9,193,3955,232,74
Абервілерс9,053,4939,522,86
Saga F1 RS10,903,6263,212,97
Otello F110,603,5959,392,81
Тереза8,963,2648,262,62

Цукри складають основну частину вуглеводного комплексу. Серед досліджуваного сортименту капусти савойської за його вмістом виділилися також пізньостиглі гібриди Saga F1 RS і Otello F1 – 3,62 і 3,59%, середньопізні сорти Вертю 1340, Абервілерс і середньостиглий Чіфтейн савой 3,56, 3,49 і 3,42% відповідно. Найменшою кількістю цукрів характеризувалися ранньостиглий сорт Форботе – 2,88 і гібрид Dafni F1 – 3,14%. Проміжне значення за його накопиченням мали ранньостиглі сорти Золота рання та Аркта, середньостиглі Аубервіль і D`asti S Glоvanni, середньопізній – Вертус, пізньостиглий – Тереза – на рівні 3,23 - 3,39%.

Вміст вітаміну С у головках капусти савойської змінювався в значних межах залежно від сортименту. Найвищий він був у гібридів Saga F1 RS і Otello F1 – 63,21 і 59,39 мг/100г та сортів Вертю 1340 і Вертус – на рівні 61,95 і 55,23 мг/100г. Дещо менше його накопичували сорти Тереза – 48,26 мг/100г, D`asti S Glоvanni – 46,01 і Чіфтейн савой – 42,05 мг/100г. Найменше його мав сорт Форботе – 23,46 мг/100г. Сорти Золота рання, Абервілерс, Аркта, Аубервіль та гібрид Dafni F1 займали проміжне місце за цим показником.

У капусті савойській міститься багато азотистих речовин, основною частиною яких є білок. Результати аналізів показали, що найвищий його вміст мали ранньостиглий сорт Форботе і гібрид Dafni F1 – 3,16 і 3,05% відповідно. Високим вмістом білка відзначалися сорти Аркта – 2,92, Абервілерс – 2,86 та гібрид Saga F1 RS – 2,97%. Меншою кількістю білка характеризувались сорти Вертю 1340, Аубервіль, Чіфтейн савой, D`asti S Glоvanni і Золота рання, у яких цей показник був на рівні 2,68 - 2,75%.

Результатами проведеного біохімічного аналізу встановлено нерівномірний розподіл біохімічних речовин між різними органами рослин капусти савойської. Найбільша кількість сухої речовини у середньопізнього сорту Вертю 1340 накопичувалася у верхніх листках – 12,86% відповідно до головки – 11,16%. Найменше її мали черешки – 9,20%. Внутрішній качан відзначався середнім вмістом сухої речовини – 10,60% (табл. 21).

Таблиця 21. Біохімічний склад різних частин головки капусти савойської сорту Вертю 1340
РечовинаЧастини головки
головка – контрольверхні листкичерешкивнутрішній качан
Суха речовина, %11,16 12,86 9,20 10,60
Цукри, % 3,59 2,56 3,45 4,92
Моноцукри, % 2,49 2,53 3,23 1,82
Цукроза, % 1,04 0,03 0,22 2,94
Вітамін С, мг/100г 61,61 95,76 44,54 82,40
Білок, % 2,54 2,12 2,49 3,16

Значно змінювався вміст вітаміну С в окремих органах головки. Як показали результати досліджень, найбільше його містилося у верхніх листках – 95,76 мг/100г за рахунок надходження в них більшої кількості сонячної енергії. Найменшу її кількість зафіксовано у черешках – 44,54 мг/100г проти контролю (61,61 мг/100г). Значна кількість вітаміну С накопичувалась у внутрішньому качані – 82,40 мг/100г.

Вуглеводи становлять важливу групу речовин капусти савойської, до складу яких входять цукри. Вони представлені глюкозою, фруктозою та цукрозую і складає основну частину вуглеводного комплексу. Як показують отримані дані, найбільша кількість цукрів накопичувалась у внутрішньому качані – 4,92%. На рівні контролю (3,59%) цей показник відмічено у черешках – 3,45%. Найменшу кількість цукрів містили верхні листки – 2,56%.

Найбільший вміст моноцукрів на відміну від суми цукрів спостерігався у черешках – 3,23% , в той час як головка і верхні листки містили їх на рівні 2,49 - 2,53% відповідно. Найменшою кількістю накопичених моноцукрів характеризувався внутрішній качан, де їх кількість на перевищувала 1,82%.

Найвищою здатністю до накопичення цукрози у частинах головки відзначався внутрішній качан, який мав 2,94% порівняно з контролем (1,04%). Найменшу її кількість мали верхні листки та черешки 0,03 і 0,22% відповідно.

Результати трирічних досліджень підтверджують, що вищий вміст білка порівняно з контролем визначено лише у внутрішньому качані – 3,16% проти 2,54% у головці. У черешках накопичувалась така ж кількість, як у контролі – 2,49 і 2,54% відповідно. Найменше білка містилось у верхніх листках головки – 2,12%.

Отже, біохімічний склад головок капусти савойської значною мірою визначався генетичними особливостями сортименту. Найбільше сухої речовини, цукрів і вітаміну С накопичували пізньостиглі гібриди Saga F1 RS і Otello F1, середньопізні сорти Вертю 1340 і Вертус; білка – сорт Форботе. Кращі середньостиглі сорти Чіфтейн савой і Аубервіль, які виділилися за найвищою врожайністю, мали дещо нижчий, але високий вміст зазначених поживних речовин.

Аналізуючи показники біохімічного складу окремих частин головки капусти савойської сорту Вертю 1340, слід зазначити, що за вмістом сухої речовини і вітаміну С виділялись верхні листки головки. За кількістю цукрів і моноцукрів переважали черешки. Найбільше цукрози і білка накопичувалося у внутрішньому качанові.

Поделиться:

Дополнительные материалы по теме: