Попередники та удобрення

Капуста савойська для росту і розвитку рослин віддає перевагу легким за механічним складом родючим ґрунтам. Кращими попередниками для неї є огірок, цибуля ріпчаста, помідор, горох, боби, трави багаторічні. За повторного вирощування капусти савойської на одному місці різко знижується врожайність. Тому її розміщують після попередників, що належать до інших ботанічних родин.

Капусту савойську також розміщують в овочевих зрошуваних і овоче-кормових сівозмінах на рівних ділянках. Заорювання в ґрунт пожнивних сидератів: озимого жита, люпину і кореневих залишків багаторічних трав, подрібненої соломи підсилює мікробіологічні процеси в ґрунті.

Капуста савойська – хороший попередник для помідора, огірка, цибулі ріпчастої і коренеплідних, оскільки залишає після себе площу, чисту від бур`янів.

Капуста савойська досить вимоглива до родючості ґрунту, добре реагує на органічні і мінеральні добрива. Для одержання високої врожайності велике значення мають органічні добрива, які сприяють відновленню структури ґрунту, поліпшують його водно-фізичні властивості (водопроникність, вологоємкість). Вони є джерелом вуглекислоти, яка сприяє поліпшенню інтенсивності проходження фотосинтезу та накопиченню органічної речовини рослинами. Норми органічних добрив складають у Поліссі 40-60 т/га, Лісостепу – 30-40, Степу – 25-30 т/га.

Значному підвищенню врожайності капусти савойської сприяють мінеральні добрива. За вирощування ранньостиглих сортів на ґрунтах Полісся і Лісостепу під оранку їх вносять з розрахунку N60P60К60, на зрошуваних землях Лівобережного Лісостепу і Степу – N60P60K60, а без зрошування – N45P45K45 кг/га д.р.

Під капусту савойську середньо-і пізньостиглих сортів в Поліссі на дерново-підзолистих і сірих лісових ґрунтах та Лісостепу Правобережного на темно-сірих лісових і чорноземах оподзоленних органічні і мінеральні добрива вносять з розрахунку гною 30-40 т/га + N60-120P60-120K60-120.

Наведені дози добрив є орієнтовними. Їх слід уточнювати у кожному конкретному господарстві залежно від типу ґрунту, наявності зрошення та забезпеченості ґрунту даними елементами. Внесення високих норм добрив під час зрошення забезпечує одержання високої врожайності капусти савойської. Правильна повна норма забезпечує оптимальні умови для ефективного використання рослинами поживних речовин. Ефективним заходом також є внесення під капусту савойську мікродобрив – міді, цинку, молібдену, бору, марганцю.

Позитивно капуста савойська реагує на підживлення рослин у період вегетації мікроелементами, особливо молібденом, який підсилює мікробіологічну активність ґрунту і азотний режим живлення, підвищує використання рослинами азоту з ґрунту, сприяє зниженню в тканинах рослин вмісту нітратів.

Капуста савойська позитивно реагує на вапнування кислих ґрунтів. Дія вапна в повній мірі проявляється на другий – третій рік після його внесення. Вапно можна також замінювати дефекатом (відходами цукрових заводів), що значно дешевше порівняно із вапном. На солонцюватих ґрунтах обов’язкове гіпсування восени після зяблевої оранки (2-4 т/га гіпсу).

Поделиться:

Дополнительные материалы по теме: