Строки сівби насіння у відкриті розсадники. Ріст і розвиток рослин за різних строків сівби

Строки сівби насіння у відкриті розсадники

Розсаду середньостиглих, середньопізніх і пізньостиглих сортів капусти савойської вирощують у холодних розсадниках відкритого ґрунту. Для цього вибирають ділянку з невеликими південнми або південно-західним схилом, захищену з півночі і сходу від вітрів і добре освітлювану сонцем протягом дня.

Сівбу насіння проводять у відкриті розсадники у першій – другій декаді квітня. Спосіб сівби широкорядний (45см), широкосмуговий або стрічковий (8-11 рядків з відстанню між ними 15см і між стрічками 50-70см). Норма висіву насіння становить 18-20 кг/га, глибина загортання – 1-2,5см, залежно від вологості ґрунту. В жарку погоду перед сівбою ґрунт поливають. До і після сівби проводять коткування.

У господарствах, де капусту вирощують на великих площах, насіння в розсадники доцільніше висівати у 2-3 строки, через кожні 3-5 діб. Розсада при цьому не переростає, що подовжує період висаджування.

З появою сходів, а також у період росту розсаду обпилюють попелом та тютюновим пилом проти хрестоцвітої блішки, ефективніше це проводити після кожного поливу, коли сіянці обсохнуть.

У міру потреби розсаду поливають, для кращого її росту, а в рядках виполюють бур`яни. Проводять розпушування міжрядь: перше – (шарування) при з`явленні сходів, наступні – після дощу або поливу. Під час з`явлення першого справжнього листка посіви проривають, залишаючи рослини на відстані 2-3см одна від одної.

Розсаду висаджують у поле в 45-55-денному віці при утворенні 5-6 справжніх листків. Перед вибиранням рослин ґрунт звечора добре зволожують. Під час вибирання видаляють рослини, уражені килою, чорною ніжкою, личинкою капустяної мухи тощо. Розсаду вибирають безпосередньо перед висаджуванням. Для машинного способу висота розсади (від кореневої шийки до кінця листків) має становити 12-15см. З 1 м2 розсадника одержують 200-250 добре розвинених рослин.

Ріст і розвиток рослин за різних строків сівби

Одним з найважливіших факторів підвищення врожайності капусти савойської є встановлення оптимального строку сівби насіння, який дасть можливість створити найсприятливіші умови для росту і розвитку рослин.

За сівби насіння в оптимальні строки ритм розвитку більшості рослин не порушується, вони проходять всі фази росту і розвитку, формують повноцінну головку. Строк сівби насіння капусти – важливий елемент технології вирощування. Він впливає на величину надходження раннього врожаю та якість продукції. При виборі строків сівби насіння звертають увагу на температуру повітря і ґрунту.

Аналіз результатів фенологічних спостережень свідчить, що настання основних фаз росту і розвитку рослин у сортів капусти савойської Вертю 1340 і Вертус найраніше спостерігалося за сівби 20 квітня порівняно з пізнішими строками (табл. 27).

У середньому за три роки досліджень встановлено , що різниця між строками сівби суттєво впливала на строки з’явлення масових сходів. У сорту Вертю 1340 за сівби 20 квітня сходи з’являлися – 28 квітня, за сівби 25 квітня – 3 травня, відповідно у контрольному варіанті – 7 травня. Найпізніший строк сівби забезпечив масові сходи на 4 доби пізніше від загальноприйнятого. Така закономірність спостерігалась у фазі формування головок. Найраніше вони утворювалися за сівби насіння 20 квітня – 9 серпня та 25 квітня – 15 серпня порівняно з контролем (19 серпня), тобто на 10 та 4 доби пізніше порівняно з першими строками сівби.

Аналогічно формуванню головки відмічено настання технічної стиглості. У варіанті за першого строку сівби технічну стиглість відмічено 20 вересня, що на 15 діб раніше, ніж у контролі. За сівби 25 квітня – 28 вересня, різниця складала 7 діб. Строк сівби 5 травня забезпечив найпізніше настання технічної стиглості – 11 вересня, тобто на 5 діб пізніше порівняно з контролем.

Таблиця 27. Дата настання основних фаз росту і розвитку рослин капусти савойської залежно від строків сівби
Строк сівбиСходиФормування головокТехнічна стиглість
початокмасовіпочатокмасовепочатокмасова
Сорт Вертю 1340
20 квітня26.0428.045.089.0819.0920.09
25 квітня1.053.059.0815.0823.0928.09
30 квітня - контроль6.057.0516.0819.0830.095.10
5 травня10.0511.0519.0825.084.1011.10
Сорт Вертус
20 квітня26.0428.042.085.0815.0919.09
25 квітня1.052.059.0811.0823.0927.09
30 квітня - контроль6.057.0511.0817.0825.093.10
5 травня10.0511.0516.0822.0829.099.10
Примітка. Висаджування розсади проводили у першій декаді червня.

У сорту Вертус спостерігалась аналогічна закономірність щодо настання фенофаз. Масові сходи за сівби 20 квітня з’являлись 28 квітня. Другий варіант забезпечив масові сходи – 2 травня порівняно з контролем (7 травня). За сівби 5 травня отримано найпізніші сходи – 11 травня.

Формування головки за першого строку сівби відбувалося 5 серпня, що на 12 діб раніше, ніж у контролі. Насіння, висіяне 25 квітня, також забезпечило раніші сходи порівняно з контролем на 6 діб. Найпізніші вони були за сівби 5 травня – 22 серпня.

Аналогічно відмінностям у строках формування головок відбувалось їх достигання. Найраніше технічна стиглість наставала за першого та другого строків сівби – 19 і 27 вересня порівняно з контролем (3 жовтня). Найпізніше достигання головок спостерігалось за сівби 5 травня.

Отже, оптимальним строком сівби капусти савойської сортів Вертю 1340 і Вертус у Лісостепу України, який забезпечує найвищу врожайність та найраніше надходження головок, є 20-25 квітня.

Аналізуючи отримані дані, слід зазначити різну тривалість міжфазних періодів залежно від строків сівби. Масові сходи капусти савойської сорту Вертю 1340 за сівби насіння 20 та 25 квітня з’являлись через 8 діб, 30 квітня на – 7 день, 5 травня – на 1 день раніше, ніж у контрольному варіанті, тобто через 6 діб (табл. 28).

Таблиця 28. Вплив строків сівби на тривалість основних міжфазних періодів у капусти савойської
Строк сівбиТривалість періодів, діб
сівба - сходисходи - висаджуваннясходи - масове формування головоксходи - технічна стиглість
Сорт Вертю 1340
20 квітня847103145
25 квітня842104148
30 квітня - контроль738104151
5 травня634106153
Сорт Вертус
20 квітня84799144
25 квітня743101148
30 квітня - контроль738102149
5 травня634103151

Тривалість фази масові сходи–висаджування розсади в поле у всіх варіантах відповідно була різною. Найтриваліша фаза сходи–висаджування була за сівби 20 квітня, де вік розсади становив 47 діб. Дещо менший показник спостерігався у другому варіанті, який складав 42 доби. Найшвидше фаза сходи– висаджування наставала за сівби 5 травня – через 34 доби, що на 3 доби раніше, ніж у контрольному варіанті (38 діб). Різницю між варіантами за кількістю діб можна пояснити різною температурою повітря та кількістю опадів протягом росту розсади за різних строків сівби. За тривалістю фази сходи–формування головки між варіантами було відмічено несуттєву різницю. Вона коливалась в межах 1 - 3 доби.

Вегетаційний період сорту у всіх варіантах з врахуванням погодних умов зони проведення досліджень, визначався настанням технічної стиглості. Найкоротший цей період був за сівби насіння 20 квітня – 145 діб. Дещо пізніше настання технічної стиглості відбувалося у другому варіанті – 148 діб відповідно до контролю – 151 доба. Найтриваліший вегетаційний період спостерігався за сівби насіння 5 травня і становив – 153 доби.

Аналіз фенологічних спостережень показав, що тривалість основних періодів росту і розвитку рослин капусти савойської сорту Вертус була аналогічна сорту Вертю 1340. Проте міжфазні періоди проходили дещо швидше.

Так, фаза сівба–сходи була найтривалішою за сівби 20 квітня і тривала 8 діб, найкоротшою – за сівби 5 травня – 6 діб. Проміжне місце за цим показником займав другий та третій строки сівби – 7 діб.

Вік розсади на час висаджування рослин також залежав від строку сівби насіння. Найтриваліший він був за сівби 20 та 25 квітня, де становив 47 і 43 діб відповідно до контролю (38 діб). За сівби 5 травня вік розсади складав в середньому 34 доби.

Аналізуючи дані за тривалістю періоду сходи–масове формування головки, слід зазначити, що рослини всіх строків сівби мали практично однаковий період формування головки. Він коливався в межах 99–103 діб.

Різниця між варіантами досліджень спостерігалась за строками настання технічної стиглості. Раніше вони відмічені за першого строку сівби – через 144 доби, найпізніше – за сівби 5 травня (151 доба). Сівба 25 та 30 квітня забезпечила настання технічної стиглості через 148-149 діб.

Отже, за раніших строків сівби тривалішими були періоди сівба-сходи і сходи-висаджування розсади. За формуванням головок отримано близькі дані. Технічна стиглість головок у капусти савойської сорту Вертус наставала швидше.

Поделиться:

Дополнительные материалы по теме: