Формування вегетативних частин рослин та продуктових органів. Середня маса та врожайність головок

Формування вегетативних частин рослин та продуктових органів

Для розроблення елементів технології вирощування необхідно знати біологічні особливості росту і розвитку рослин капусти савойської. В даному підрозділі проаналізовано динаміку наростання листків у середньопізніх сортів Вертю 1340 і Вертус протягом вегетаційного періоду.

Отримані результати дали можливість встановити, що в кінці третьої декади липня найбільша кількість листків у сорту Вертю 1340 утворювалась за першого строку сівби – 17 шт. Менша їх кількість (16 шт.) була за другого строку сівби та у контролі. Найменше їх формувалось за сівби 5 травня – 15 шт. (табл. 29).

Протягом другої і третьої декад серпня у всіх варіантах відбувалося інтенсивне наростання листків. Найбільше їх спостерігалось за сівби насіння 20 квітня – 21 шт. Найменше їх кількість формувалась за четвертого строку сівби – 18 шт. Проміжне місце за цим показником займали другий та третій (контроль) варіанти – відповідно по 19 шт.

На кінець місяця їх кількість (21 шт.) за першого строку сівби не змінилась. Дещо збільшувалася у другому, третьому та четвертому варіантах.

Станом на 10 вересня їх кількість за всіх строків сівби становила по 20 шт. Подальше зменшення наростання листків у всіх варіантах відмічено в другій половині вересня. За сівби насіння 20 квітня їх кількість становила 19 шт. на рослині, за сівби 25 та 30 квітня – по 18 шт. Найменше листків було за сівби насіння 5 травня – 17 шт.

Таблиця 29. Утворення листків у рослин капусти савойської залежно від строків сівби
Строк сівбиКількість листків, шт.
Дата
1.0810.0820.0830.0810.0920.0930.09
Сорт Вертю 1340
20 квітня17192121201919
25 квітня16181920201918
30 квітня - контроль16171921201818
5 травня15161820201817
Сорт Вертус
20 квітня182023242423
25 квітня182022232323
30 квітня - контроль171921232221
5 травня161820222220

Як свідчать одержанні дані, строки сівби насіння капусти савойської сорту Вертус також впливали на кількість утворених листків. Протягом першої декади серпня рослини формували за першого та другого строків сівби по 20 листків проти контролю (19 шт.). Найменшу їх кількість мав четвертий строк сівби – 18 шт.

Інтенсивне наростання листків спостерігалось за сівби насіння 20-25 квітня у другій – третій декадах серпня, їх кількість становила 22-24 шт. За останнього строку сівби їх було на рівні 22 і 20 шт.

На 30 серпня кількість листків у варіантах сівби 20, 25, 30 квітня та 5 травня збільшилась до 24, 23, 23 та 22 шт. відповідно. Станом на 10 вересня кількість листків не змінювалась і залишалась в цих межах.

Подальше зменшення листків у всіх варіантах відмічено в другій половині вересня. За сівби насіння 20 і 25 квітня їх кількість становила 23 шт. на рослині, за сівби 30 квітня і 5 травня – 21 і 20 шт відповідно.

На основі проведених біометричних спостережень рослин сорту капусти савойської Вертю 1340 встановлено значні відмінності за динамікою наростання головки. Слід зазначити, що в кінці третьої декади липня діаметр головки за різних строків сівби істотно не змінювався і коливався в межах 8,1-8,6 см (табл. 30).

Таблиця 30. Динаміка наростання діаметра головки у капусти савойської залежно від строків сівби (см)
Строк сівбиДата
1.0810.0820.0830.0810.0920.0930.09
Сорт Вертю 1340
20 квітня8,611,514,115,716,518,218,6
25 квітня8,310,713,714,615,417,717,8
30 квітня - контроль8,310,712,713,414,115,715,9
5 травня8,110,312,312,913,414,514,6
Сорт Вертус
20 квітня7,710,012,914,916,018,018,1
25 квітня7,710,212,814,515,517,117,2
30 квітня - контроль7,69,211,713,414,515,215,3
5 травня6,68,811,012,813,514,014,1

Протягом першої декади серпня діаметр головки збільшувався до 11,5 см лише за сівби насіння 20 квітня. За інших строків сівби (25 - 30 квітня) цей показник знаходився на рівні 10,7 см. У другій декаді серпня він був найбільшим у варіантах за сівби насіння 20 і 25 квітня – 14,1 і 13,7 см відповідно, на кінець серпня – 15,7 і 14,6 см.

Інтенсивніше наростання головки спостерігалось у вересні. За сівби 20-25 квітня діаметр головки в першій декаді знаходився на рівні 16,5 і 15,4 см порівняно з контрольним варіантом (14,1 см). Використання травневого строку сівби призводило до формування головок меншого розміру.

На кінець другої декади вересня діаметр головки у кращих варіантах збільшився до 18,2 та 17,7 см проти 15,7 см у контролі, за сівби 5 травня – 14,5 см. На 30 вересня її розмір за перших двох строків сівби (20-25 квітня) досягав 18,6 і 17,8 см (15,9 см у контрольному варіанті). Сівба насіння на початку травня не сприяла збільшенню цього показника порівняно з контролем. Вимірюванням діаметра головки в першій декаді жовтня не встановлено його збільшення.

Отже, найінтенсивніше наростання головок у сорту Вертю 1340 спостерігалось за сівби насіння 20-25 квітня.

За динамікою наростання головок капусти савойської сорту Вертус відмічено аналогічну закономірність. На початок серпня значних відмінностей між варіантами не спостерігалось. За сівби 20-25 квітня діаметр головок був у межах 7,7 см, у контролі – 7,6 см. Дещо менший розмір мали головки за сівби 5 травня (6,6 см).

Суттєві зміни між варіантами відмічено у другій – третій декадах серпня. У кінці місяця (30 серпня) перший та другий строки сівби забезпечили умови для формування головок діаметром 14,9 і 14,5 см порівняно з контролем (13,4 см). Найменший діаметр у цей період спостерігався за сівби 5 травня – 12,8 см.

У першій декаді вересня найбільший діаметр головок був також за строків сівби 20 - 25 квітня – 16,0 і 15,5 см. На кінець вегетації рослин він становив 18,1 і 17,2 см, у контролі –15,3 см. Найменший розмір головок відмічено за четвертого строку сівби – 14,1 см. Наростання головок у капусти савойської сорту Вертус завершилось раніше, ніж у Вертю 1340, але найбільш оптимальним строком сівби є також 20-25 квітня.

Середня маса та врожайність головок

Відповідно до динаміки наростання листків і головки змінювалась маса продуктових органів. На основі аналізу отриманих результатів встановлено, що в середньому за три роки досліджень найбільші головки капусти савойської середньопізніх сортів Вертю 1340 і Вертус формувалися за використання найраніших строків сівби – 20 - 25 квітня (табл. 31).

Таблиця 31. Маса головки капусти савойської залежно від строків сівби
Строк сівбиМаса головки, кг
2004 р.V,%±Sx,%2005 р.V,%±Sx,%2006 р.V,%±Sx,%середнєV,%±Sx,%
Сорт Вертю 1340
20 квітня1,436,9±1,51,927,1±1,81,796,0±1,31,716,2±1,3
25 квітня1,355,8±1,31,837,3±1,91,678,2±2,11,627,4±1,8
30 квітня - контроль1,165,5±1,31,566,7±1,61,417,4±1,81,388,1±2,2
5 травня1,065,6±1,41,276,3±1,51,186,9±1,61,175,1±1,1
Сорт Вертус
20 квітня1,284,9±0,91,697,0±1,61,577,6±2,11,517,1±1,8
25 квітня1,216,3±1,31,626,3±1,31,517,0±1,81,456,8±1,5
30 квітня - контроль1,135,7±1,21,385,8±1,21,366,1±1,41,296,9±1,6
5 травня1,055,5±1,01,166,1±1,41,195,6±1,31,135,8±1,4

У сорту Вертю 1340 маса головки у цих варіантах становила 1,71 і 1,62 кг відповідно проти 1,38 кг у контрольному варіанті (30 квітня). За найпізнішого строку сівби – 5 травня маса головки зменшувалась до 1,17 кг. Під впливом погодних умов років проведення досліджень маса головок змінювалась, але закономірність щодо розміру їх залежно від строків сівби зберігалась.

Аналізуючи показники за роками, слід зазначити, що у менш сприятливому 2004 році маса головки формувалася менша, ніж у 2005 та 2006 роках.

Проте найбільша маса головки була за першого строку сівби і становила 1,43 кг, дещо менша – у другому варіанті – 1,35 кг проти контролю (1,16 кг). Травневий строк сівби (5 травня) забезпечив умови для формування найменших головок – на рівні 1,06 кг.

У більш сприятливому 2005 році найвища маса головки формувалася за першого та другого строків сівби відповідно – 1,92 і 1,83 кг проти контрольного варіанту – 1,56 кг. За сівби 5 травня цей показник становив 1,27 кг, що на 0,29 кг менше, ніж у контролі.

Дослідження, проведені у 2006 році, дозволили встановити, що закономірність за варіантами залишалась аналогічна результатам двох минулих років. За сівби насіння 20 і 25 травня маса головок була найбільша, де вона становила 1,79 і 1,67 кг, що на 0,38 і 0,26 кг більше, ніж у контрольному варіанті. Сівба насінням 5 травня призвела до зменшення маси головки.

Отже, проведені дослідження дали можливість встановити, що в середньому за 2004-2006 рр. найбільша маса головки у сорту Вертю 1340 формувалась за сівби насіння 20 та 25 квітня.

У сорту Вертус за масою головки спостерігалась аналогічна закономірність, як і у сорту Вертю 1340. У середньому за роки досліджень найбільшу масу головки сорту Вертус відмічено також за строків сівби 20 і 25 квітня. Незважаючи на різні погодні умови років, строк сівби істотно впливав на цей показник, а загальний висновок був такий же.

Оскільки 2004 р. характеризувався менш сприятливими погодними умовами року, наростання головки відбувалося повільніше. За сівби насіння 20 та 25 квітня маса головки становила 1,28 і 1,21 кг відповідно проти контролю – 1,13 кг. Найменша вона була за останнього строку сівби (5 травня) – 1,05 кг.

У 2005 р. маса головки була більша, ніж минулого року, що пояснюється кращими температурними умовами року і достатнім забезпеченням вологою. Найбільша вона спостерігалась за першого та другого строків сівби – 1,69 і 1,62 кг проти контролю (1,38 кг). Сівба 5 травня призвела до зменшення маси головки на 0,22 кг, ніж 30 квітня (контроль).

Аналіз результатів за 2006 рік також показав, що формування головок найбільшої маси відмічено за сівби 20 та 25 квітня – 1,57 і 1,51 кг. Сівба 30 квітня (контроль) забезпечила меншу масу головки – 1,36 кг, ще меншою масою характеризувався четвертий строк сівби (5 травня) – 1,19 кг (табл. 32).

Таблиця 32. Урожайність капусти савойської середньопізніх сортів за різних строків сівби
Строк сівбиУрожайність, т/гаРізниця в урожайності, т/гаТоварність, %
2004 р.2005 р.2006 р.середнє
Сорт Вертю 1340
20 квітня40,854,851,148,99,695,2
25 квітня38,652,347,746,26,994,3
30 квітня - контроль33,144,640,339,392,7
5 травня30,336,333,733,4-5,990,1
НІР052,62,93,0
Сорт Вертус
20 квітня36,648,344,843,26,496,3
25 квітня34,646,343,141,34,594,5
30 квітня - контроль32,339,438,836,891,8
5 травня29,933,133,932,3-4,589,6
НІР052,32,53,3

Однією з найважливіших господарських ознак капусти савойської є врожайність, вихід товарної продукції з одиниці площі.

Відповідно до маси головок змінювалась і врожайність капусти савойської. На основі проведених досліджень встановлено, що строки сівби суттєво впливали на цей показник. Найвищу врожайність сорту Вертю 1340 у середньому за три роки одержано за сівби насіння 20-25 квітня – 48,9 і 46,2 т/га, що на 9,6 і 6,9 т/га більше, ніж у контролі (30 квітня). За строку сівби 5 травня вона була відповідно на 5,9 т/га нижча, ніж у контрольному варіанті (39,3 т/га). Слід зазначити, що врожайність більше залежала від середньої маси головки, ніж від її діаметра. Проте останній безпосередньо впливав на врожайність головок за різних строків сівби.

Дослідження з вивчення строків сівби капусти савойської сорту Вертус показали, що перший та другий строки сівби (20 і 25 квітня) також сприяли отриманню найвищої врожайності – 43,2 та 41,3 т/га відповідно. За цих строків приріст урожайності становив на 6,4 і 4,5 т/га більше порівняно з контролем. Третій строк сівби (30 квітня – контроль) зумовив зменшення врожайності до 36,8 т/га. За сівби 5 травня формувались головки меншого розміру, що призводило до подальшого зниження врожайності (32,3 т/га). Приріст урожайності проти контролю зменшувався на 4,5 т/га.

Таким чином, оптимальним строком сівби капусти савойської сортів Вертю 1340 і Вертус у Лісостепу України, який забезпечує найбільш інтенсивний ріст і розвиток рослин, збільшення діаметра і маси головки та найвищу врожайність, є перша п’ятиденка третьої декади квітня (20-25. 04).

Поделиться:

Дополнительные материалы по теме: