Капуста червоноголова

Серед великого розмаїття видів (130-140 тис.) овочеві рослини представлені в середньому 200 видами. Річна норма споживання овочів на людину становить 146 кг (з коливанням від 128 до 164 кг залежно від регіону країни). Частка вживання головчастих форм капусти складає 30 кг на рік . В Україні під овочеві культури відводиться близько 500 тис. га. В структурі посівних площ одне з провідних місць займає група капустяних, серед них капуста червоноголова займає незначні площі. За останні роки спостерігається тенденція до збільшення обсягів виробництва овочів в Україні. Розширення асортименту овочевої продукції, урізноманітнення раціону харчування, як одне з завдань овочівництва, можливе завдяки ширшому впровадженню малорозповсюджених культур. Одна з них – капуста червоноголова, яка дає цінну продукцію, оскільки має високі харчові та лікарські властивості і для її вирощування в Україні існують сприятливі умови.

Серед овочевих культур в структурі виробництва і споживання важливе місце відводиться капустяним культурам. Капуста червоноголова завдяки пігменту антоціану характеризується антирадіаційними, капілярозміцнюючими властивостями. Порівняно з білоголовою вона має вищий вміст вуглеводів і вітамінів, майже вдвічі більше клітковини, значно перевищує її за вмістом калію, кальцію та амінокислот. Амінокислоти представлені аргініном, гістицином, тирозином, триптофаном, серед яких найбільше метіоніну і фенілаланіну. У вітчизняному виробництві капуста червоноголова займає невеликі площі через відсутність вітчизняних сортів, недосконалість технології вирощування, невисоку врожайність головок.

Поделиться:

Дополнительные материалы по теме: