Фенофази росту і розвитку рослин та їх тривалість

На основі результатів експериментальних досліджень встановлено, що настання певних фенологічних фаз у сортименту капусти червоноголової проходило по-різному. Тривалість періодів росту і розвитку рослин відрізнялась залежно від сорту та його скоростиглості (табл. 1).

Отримані дані свідчать, що масові сходи з’являлись 2-3 травня, лише у сорту Гранат вони були 4 травня. Найраніша поява сходів була у сортів Олена, Рубін, Топаз, Дауеррот та у гібрида Редма F1 – 2 травня. Проміжне місце займали гібриди Родео F1, Роксі F1, Ауторо F1, Фуєго F1 та сорти Топарані, Гако 741, Калібос, Кабеза Негра, Мілана, Лангендейкер, Лангендейкер ред, Поздняя красавица та Максілла, в яких масові сходи відмічено 3 травня.

Строки з’явлення сходів впливали на початок утворення продуктових органів. Початок формування головок спостерігався з 22 липня по 12 серпня, масове утворення – з 29 липня по 19 серпня. Першими цієї фази росту і розвитку рослин досягали сорти Рубін, Олена, Топаз, Топарані та гібриди Родео F1 і Редма F1 – у період з 29 липня по 5 серпня. Найпізніше формування головок відмічено з 14 по 19 серпня у сортів Калібос, Гранат, Поздняя красавица, Лангендейкер ред, Лангендейкер, Мілана, Максілла та у гібрида Роксі F1.

Таблиця 1. Основні фенофази росту і розвитку рослин у сортів і гібридів капусти червоноголової
Сорт, гібридСходиФормування
головки
Технічна
стиглість
початокмасовіпочатокмасовепочатокмасове
Середньостиглі
Олена
– контроль
1.052.0524.071.086.0913.09
Рубін1.052.0522.0729.072.098.09
Родео F12.053.0525.072.0813.0918.09
Редма F11.052.0524.072.0814.0919.09
Топаз1.052.0528.075.0812.0917.09
Топарані2.053.0527.074.0813.0918.09
Середньостиглі
Гако 741
– контроль
2.053.056.0813.0826.094.10
Калібос2.053.059.0816.0819.0927.09
Дауеррот1.052.053.0810.0822.0930.09
Кабеза негра2.053.055.0811.0825.092.10
Пізньостиглі
Роксі F1
– контроль
2.053.0511.0817.0813.1024.10
Мілана2.053.0511.0818.0815.1024.10
Ауторо F12.053.057.0813.083.1014.10
Фуєго F12.053.057.0813.083.1014.10
Лангендейкер2.053.0510.0818.084.1016.10
Лангендейкер
ред
2.053.0510.0817.087.1019.10
Гранат3.054.059.0814.085.1017.10
Поздняя
красавица
2.053.0510.0816.087.1018.10
Максілла2.053.0512.0819.0815.1024.10
Примітка. Розсаду у відкритий ґрунт висаджували у другій п’ятиденці I декади червня.

Масову технічну стиглість сорти і гібриди набували з 8 вересня по 24 жовтня. Різні строки достигання головок дозволили встановити тривалість вегетаційного періоду сортименту капусти червоноголової і групу стиглості. Період від масових сходів до початку набуття головками технічної стиглості проходив у групі середньостиглих рослин з 2 по 14 вересня, масова технічна стиглість спостерігалась за 5-7 діб. Найраніше ці фази росту та розвитку наставали у сорту Рубін – 2 і 8 вересня відповідно, найпізніше – у гібрида Редма F1 – 14 і 19 вересня. У сорту Топаз масове достигання встановлено 17 вересня, у сорту Топарані і гібрида Родео F1 – 18 вересня. У сорту Олена (контроль) початок технічної стиглості був 6 вересня, а масова стиглість настала через 7 діб – 13 вересня.

У групі середньопізніх сортів початок стиглості продуктового органу відмічено з 19 по 26 вересня, а масове їх достигання відбувалось за 7-8 діб. Найраніше масова технічна стиглість наставала у сорту Калібос – 27 вересня. Найпізніше цю фазу зафіксовано у сорту Гако 741 – 4 жовтня. У сортів Кабеза негра і Дауеррот головки достигали на 2 та 4 доби раніше, порівняно з контрольним варіантом.

Пізньостиглі сорти та гібриди технічну стиглість головок набували у жовтні. Початок стиглості встановлено з 3 по 15 жовтня і масове достигання з 14 по 24 жовтня. У гібридів Ауторо F1 та Фуєго F1 відмічено найшвидше настання масової технічної стиглості у цій групі – 14 жовтня. Сорти Лангендейкер, Гранат, Поздняя красавица та Лангендейкер ред досягали її 16, 17, 18 і 19 жовтня відповідно. Найпізніше масове достигання було у гібрида Роксі F1 та у сортів Мілана і Максілла – 24 жовтня.

Тривалість основних етапів росту і розвитку рослин була різною між сортами і гібридами залежно від груп стиглості (табл. 2).

Таблиця 2. Тривалість міжфазних періодів у середньостиглих та середньопізніх сортів і гібридів капусти червоноголової
Сорт, гібридТривалість періодів, діб
сівба – сходимасові
сходи–
початок
формування
головки
масові сходи –
технічна стиглість
початокмасовіпочатокмасовa
Середньостиглі
Олена
– контроль
6786127133
Рубін6781126131
Родео F17883133138
Редма F16783135139
Топаз6787133137
Топарані7885133138
Середньопізні
Гако 741 –
контроль
7895145153
Калібос7898138146
Дауеррот6793142149
Кабеза негра7894144151

У групі середньостиглих рослин масові сходи з’являлись на 7 добу, у гібрида Родео F1 і сорту Топарані вони були на 8 добу після сівби. Найраніший початок формування головок відмічено у сорту Рубін – на 81 добу, найпізніший – у сорту Топаз на 87 добу. Гібриди Родео F1 і Редма F1 почали утворювати продуктовий орган через 83 доби після масових сходів. У сортів Олена і Топарані цю фазу відмічено на 85 і 86 добу відповідно.

Найраніший початок технічної стиглості відмічено у сортів Рубін і Олена – 126 і 127 діб відповідно. Для гібрида Родео F1 та сортів Топаз, Топарані знадобилось 133 доби для переходу рослин у цю фазу росту і розвитку. Найпізніший початок достигання головок встановлено у гібрида Редма F1 – через 135 діб. Найранішу масову стиглість встановлено на 131 добу у сорту Рубін, найпізнішу – на 139 добу у гібрида Редма F1.

Аналізуючи одержані результати досліджень, встановлено, що у середньопізніх рослин поява масових сходів відбувалась переважно на 8 добу (сорти Гако 741, Калібос і Кабеза негра). Раніше на одну добу вони з’являлись у сорту Дауеррот. Початок формування головок відмічено через 93-98 діб після масових сходів. Початок технічної стиглості у сорту Калібос спостерігався найраніше (на 138 добу). У сортів Дауеррот, Кабеза негра і Гако 741 головки почали достигати на 142, 144, 145 добу відповідно.

Масова технічна стиглість була відмічена через 146-153 доби. Сорт Калібос відрізнявся швидшим достиганням головок (146 діб). Через 149 діб цю фазу зафіксовано у сорту Дауеррот. У сорту Кабеза негра технічна стиглість наставала на 151 добу від сходів. Найтриваліший період для проходження цієї фази росту і розвитку встановлено у сорту Гако 741 (153 доби).

У групі пізньостиглих рослин масові сходи були на 8 добу після сівби, у сорту Гранат – на 9 добу (табл. 3). Найраніше початок формування головки відзначено у гібридів Ауторо F1, Фуєго F1 та сорту Гранат – на 96 і 97 добу відповідно, найпізніше – у сорту Максілла (на 101 добу). Гібрид Роксі F1 та сорт Мілана утворювали продуктовий орган через 100 діб. Проміжне положення за цією фазою росту і розвитку встановлено у сортів Лангендейкер і Лангендейкер ред – на 99 добу від масових сходів.

Таблиця 3. Тривалість міжфазних періодів у пізньостиглих сортів і гібридів капусти червоноголової
Сорт, гібридТривалість періодів, діб
сівба – сходимасові
сходи–
початок
формування
головки
масові сходи –
технічна стиглість
початокмасовіпочатокмасовa
Роксі F1
контроль
78100163174
Мілана78100165174
Ауторо F17896153164
Фуєго F17896153164
Лангендейкер7899154166
Лангендейкер ред7899157169
Гранат8997154166
Поздняя красавица7899157168
Максілла78101165174

На основі фенологічних спостережень відмічено, що тривалість періоду від масових сходів до початку настання технічної стиглості, залежно від сорту та гібрида, зафіксовано на 153-165 добу. Першими цю фазу росту і розвитку досягали гібриди Ауторо F1 і Фуєго F1 та сорти Лангендейкер і Гранат – на 153 і 154 добу відповідно. Сорти Поздняя красавица і Лангендейкер ред характеризувались початком технічної стиглості через 157 діб від масових сходів. У сортів Мілана і Максілла її встановлено на 165 добу, у гібрида Роксі F1 – на 163 добу.

Період початок-масова технічна стиглість у досліджених сортів та гібридів проходив за 9-12 діб. Так, найраніше достигання головок відмічено у гібридів Ауторо F1 та Фуєго F1 – через 164 доби після масових сходів. У сортів Лангендейкер і Гранат продуктовий орган досягав масової технічної стиглості на 166 добу. У сортів Поздняя красавица і Лангендейкер ред настання цієї фази відмічено через 168-169 діб відповідно. Найпізніше головки достигали у гібрида Роксі F1 та сортів Мілана і Максілла – через 174 доби.

Отже, технічна стиглість у групі середньостиглих найраніше наставала у сортів Рубін і Олена, середньопізніх – у сорту Калібос. Серед пізньостиглого сортименту дещо раніше досягали технічної стиглості гібриди Ауторо F1 і Фуєго F1.

Поделиться:

Дополнительные материалы по теме: