Особливості росту і розвитку розсади

Ріст і розвиток розсади у відкритому розсаднику визначався здебільшого скоростиглістю сорту. Утворення справжніх листків у середньостиглих і середньопізніх сортів і гібридів відбувалось інтенсивніше порівняно з пізньостиглими (табл. 4).

Встановлено, що перший справжній листок у більшості середньостиглих рослин формувався на 8 добу після сходів, раніше на одну добу його поява спостерігалась у сорту Рубін і на 9 добу – у Топарані. Наступний справжній листок утворювався в середньому на 13 добу. Третій справжній листок у сорту Рубін і гібрида Родео F1 з’являвся через 3 доби після попереднього, у сортів Олена, Топарані і гібрида Редма F1 – через 4 доби, у сорту Топаз – через 5 діб. Утворення четвертого листка переважно відмічалось у сортів Олена, Рубін, Топарані і гібридів Родео F1, Редма F1 на 18-20 добу, або через 3 доби після попереднього. П’ятий та шостий справжні листки формувалися з інтервалом у 2-3 доби у всіх середньостиглих сортів. Встановлено, що ріст і розвиток розсади найраніше проходив у сорту Рубін, оскільки шостий справжній листок утворювався через 22 доби після масових сходів. У сортів Олена, Топарані та сорту Топаз і гібрида Редма F1 поява шостого листка спостерігалась на 24 і 25 добу відповідно. Гібрид Родео F1 найпізніше сформував шостий листок – на 26 добу після масових сходів.

Таблиця 4. Утворення справжніх листків у розсади капусти червоноголової
Сорт, гібридУтворення справжніх листків, діб після
сходівпопереднього листка
IIIIIIIVVVIIIIIIIIVVVI
Середньостиглі
Олена – контроль81317202224854322
Рубін71215182022753322
Родео F181317202326854333
Редма F181316192225853333
Топаз81318202325855232
Топарані91317202224944322
Середньопізні
Гако 741 –
контроль
81316192123853322
Калібос81317192225854233
Дауеррот81217202325845332
Кабеза негра91317202326944333
Пізньостиглі
Роксі F1
контроль
81318222528855433
Мілана91317202326944333
Ауторо F181215182124853333
Фуєго F181216192225844333
Лангендейкер91418222528944433
Лангендейкер ред81317212427854433
Гранат91417212426943432
Поздняя красавица91317202326944333
Максілла91317212426944432

Аналіз результатів досліджень показав, що у середньопізніх сортів перший справжній листок формувався на 8 добу у сортів Гако 741, Калібос і Дауеррот, на 9 добу – у сорту Кабеза негра. Другий справжній листок утворювався через 5 діб у сортів Гако 741, Калібос та через 4 доби у решти сортів. Наступний справжній листок з’являвся на 16 добу у контрольному варіанті і через добу, тобто на 17 день, у всіх середньопізніх сортів. Через 2-3 доби після попереднього утворювалися четвертий і п’ятий справжні листки. Шостий справжній листок у сорту Гако 741 сформувався найраніше – на 23 добу, у сорту Кабеза негра найпізніше – на 26 добу. Сорти Калібос і Дауеррот займали проміжне положення і появу шостого справжнього листка у них відмічено через 25 діб після масових сходів.

На основі результатів фенологічних спостережень встановлено, що перший справжній листок у пізньостиглих сортів та гібридів сформувався на 8-9 добу після масових сходів. Другий – у гібридів Ауторо F1, Фуєго F1 на 12 добу, у сортів Мілана, Лангендейкер ред, Поздняя красавица, Максілла і гібрида Роксі F1 – на 13 добу та у сортів Лангендейкер, Гранат – на 14 добу. Наступний справжній листок з’являвся через 3 доби після попереднього листка у гібрида Ауторо F1 та сорту Гранат, через 5 діб – у гібрида Роксі F1 та через 4 доби у решти сортів та гібридів. Утворення четвертого листка відбувалось у гібридів Ауторо F1, Фуєго F1 та сортів Мілана, Поздняя красавица на 18-20 добу, тобто з інтервалом у 3 доби після утворення третього листка. У гібрида Роксі F1 та сортів Гранат, Максілла, Лангендейкер ред і Лангендейкер він сформувався на 21-22 добу (через 4 доби після утворення попереднього листка). Дружну появу п’ятого справжнього листка, на 3 добу, відмічено у всіх пізньостиглих сортів і гібридів. Утворення шостого листка спостерігалось через 2-3 доби та найраніше воно відмічалось у гібрида Ауторо F1 – на 24 добу, а найпізніше – у гібрида Роксі F1 та сорту Лангендейкер – на 28 добу.

Відомо, що капуста червоноголова відноситься до групи холодостійких культур, але проростання насіння знаходиться в тісному взаємозв’язку з температурними умовами. Перші справжні листки у сортів і гібридів з’являлись на 8-9 добу, а всі наступні – через 2-5 діб, що свідчить про сприятливе забезпечення температурою ґрунту і повітря у фазі проростання насіння. Таким чином, погодні умови відігравали вирішальну роль у проходженні фенологічних фаз розвитку.

Утворення шести справжніх листків у розсади середньостиглих сортів та гібридів спостерігалось через 22-26 днів, середньопізніх – через 23-26 днів, пізньостиглих – 25-28 днів.

Поделиться:

Дополнительные материалы по теме: