Морфологічні ознаки рослин та їх мінливість

Встановлено, що генетичні особливості визначають біометричні показники рослин. У фазі технічної стиглості капусти червоноголової проводили вимірювання висоти рослин від розгалуження кореневої системи до верхньої частини розетки і на рівні головки, підраховували кількість листків, визначали діаметр надземної частини листків у двох напрямах, висоту зовнішнього качана та його діаметр на зрізі залежно від сортів та гібридів різних груп стиглості (табл. 5).

Більшість з цих показників вегетативної частини рослини, такі як розмір рослин, кількість листків, висота зовнішнього качана, відіграють важливе значення для механізованого вирощування і збирання врожаю.

Результати досліджень засвідчили, що найвищими рослинами у середньостиглій групі були сорт Топаз та гібрид Редма F1.

Таблиця 5. Біометричні показники вегетативної частини рослин середньостиглих сортів та гібридів капусти червоноголової
Сорт, гібридВисота рослин в см на рівніКіль-
кість
листків,
шт.
Діаметр
розетки
листків,
см
Висота
зовнішнього
качана,
см
Діаметр
зовнішнього
качана на
зрізі, см
розеткиголовки
Олена –
контроль
26,3±0,9625,1±1,112±1,5340,2±1,811,7±0,253,6±0,06
Рубін25,4±3,2423,8±2,614±0,5845,8±3,18,3±0,523,7±0,10
Родео F130,2±0,8028,9±0,714±1,0039,3±0,914,0±0,353,5±0,10
Редма F133,1±0,7631,6±0,916±1,5342,1±1,321,3±1,203,5±0,06
Топаз33,4±0,9630,4±1,113±1,0040,2±1,011,2±0,723,5±0,26
Топарані32,4±0,7428,0±0,413±0,5841,1±2,013,5±0,853,5±0,21

Так, їх висота до розетки і до головки була на рівні 33,4 і 30,4 та 33,1 і 31,6 см відповідно. Найменшу висоту відмічено у сортів Рубін і Олена – на рівні розетки листків 25,4; 26,3 та на рівні головки – 23,8 і 25,1 см відповідно. Проміжне положення за цими показниками встановлено у гібрида Родео F1 та сорту Топарані – 30,2; 32,4 та 28,9; 28,0 см відповідно.

Кількість листків на рослині була найбільшою у гібрида Редма F1 – 16 шт., найменшою – 12 шт. у сорту Олена. Проміжне положення займали сорт Рубін та гібрид Родео F1 (14 шт.). Сорти Топаз і Топарані відрізнялись також меншою облистяністю рослин – 13 шт.

На розмір рослин, який виражався діаметром листкової розетки, значною мірою впливали сортові особливості та група стиглості. Розмір листкової розетки коливався від мінімального діаметра 39,3 (гібрид Родео F1) до максимального – 45,8 см (сорт Рубін). Дещо менший діаметр розетки листків сформували сорт Топарані і гібрид Редма F1 – 41,1 та 42,1 см відповідно. У сортів Олена і Топаз цей показник становив 40,2 см.

Сорти і гібриди значно відрізнялись між собою за висотою зовнішнього качана, що пояснюється генетичними особливостями. Найменшою висотою характеризувався сорт Рубін – 8,3 см. Дещо вищим зовнішній качан був у сортів Топаз і Олена – 11,2 і 11,7 см відповідно. Проміжні значення отримано у сорту Топарані (13,5 см) і гібрида Родео F1 (14,0 см). У гібрида Редма F1 висота зовнішнього качана становила 21,3 см, що відповідає найвищому показнику в групі середньостиглих рослин. У процесі вимірювання діаметра зовнішнього качана значних відмінностей між варіантами не відмічено. Сорти та гібриди мали його на рівні 3,5-3,7 см.

За біометричними показниками рослини середньопізньої групи капусти червоноголової характеризувались також різними показниками, залежно від сортових особливостей (табл. 6).

Таблиця 6. Біометричні показники вегетативної частини рослин середньопізніх сортів капусти червоноголової
Сорт, гібридВисота рослин в см
на рівні
Кіль-
кість
листків,
шт.
Діаметр
розетки
листків,
см
Висота
зовнішнього
качана,
см
Діаметр
зовнішнього
качана на
зрізі, см
розеткиголовки
Гако 741

контроль
35,1±0,433,5±0,316±138,9±1,111,7±0,503,5±0,21
Калібос46,3±2,043,8±1,513±363,9±3,423,3±4,083,8±0,38
Дауеррот33,0±2,530,4±3,014±140,2±1,511,4±1,073,4±0,15
Кабеза
негра
37,6±1,434,9±1,618±248,5±1,417,0±2,443,5±0,21

Найвищі рослини на рівні розетки і на рівні головки були у сорту Калібос – 46,3 і 43,8 см, найнижчі – у сорту Дауеррот – 33,0 і 30,4 см відповідно. У сорту Гако 741 ці показники складали 35,1 і 33,5 см відповідно. Дещо більшу висоту на рівні розетки – 37,6 см і на рівні головки – 34,9 см було встановлено у сорту Кабеза негра.

Кількість листків у середньопізнього сортименту коливалась у межах 13-18 шт. Найменше їх утворював сорт Калібос, найбільше – Кабеза негра. Сорт Дауеррот відзначався також невисокою здатністю до формування листків (14 шт.). Контрольний варіант мав 16 листків.

Вимірювання діаметра розетки листків свідчить, що найбільші рослини формувались у сорту Калібос – 63,9 см. Сорт Гако 741 мав найменший діаметр – 38,9 см. Дещо більший розмір розетки спостерігався у сорту Дауеррот – 40,2 см. Проміжне місце за цим показником займав сорт Кабеза негра (48,5 см).

За найбільшою висотою зовнішнього качана виділявся сорт Калібос – 23,3 см. Найнижчим він був у сортів Дауеррот і Гако 741 – 11,4 і 11,7 см відповідно. Сорт Кабеза негра мав проміжне значення за цим показником і висота його зовнішнього качана становила 17,0 см.

За діаметром зовнішнього качана більший зріз встановлено у сорту Калібос – 3,8 см. Сорти Дауеррот, Кабеза негра і Гако 741, мали діаметр на рівні 3,4-3,5 см.

У результаті проведених біометричних вимірювань у групі пізньостиглих рослин встановлені суттєві відмінності між варіантами (табл. 7).

Таблиця 7. Біометричні показники вегетативної частини рослин пізньостиглих сортів та гібридів капусти червоноголової
Сорт, гібридВисота рослин в см
на рівні
Кіль–
кість
листків,
шт.
Діаметр
розетки
листків,
см
Висота
зовнішнього
качана,
см
Діаметр
зовнішнього
качана на
зрізі, см
розеткиголовки
Роксі F1
контроль
37,1±1,3932,9±0,6118±147,5±1,4018,5±1,653,2±0,25
Мілана40,4±2,3133,9±3,1216±149,5±2,7522,8±3,393,3±0,20
Ауторо F142,4±1,9037,6±1,7618±153,7±3,1121,3±1,213,3±0,06
Фуєго F143,1±1,4137,5±1,0518±155,0±2,7822,9±1,463,2±0,12
Лангендейкер40,9±0,6135,5±0,5016±147,4±1,6021,3±1,553,1±0,06
Лангендейкер
ред
39,3±1,7032,3±2,1516±151,8±2,3118,4±0,873,0±0,06
Гранат34,8±0,9230,0±0,7515±153,7±2,3015,8±0,853,3±0,06
Поздняя
красавица
35,6±1,4628,6±0,5116±152,4±1,9918,4±1,613,1±0,1
Максілла42,9±2,7638,9±2,6915±146,0±1,6324,6±2,053,1±0,06

Найбільша висота рослин була у гібридів Фуєго F1, Ауторо F1 та сорту Максілла, де вона складала на рівні розетки листків – 43,1; 42,4; 42,9 см, на рівні головки – 37,5; 37,6 і 38,9 см відповідно. Найнижчими були рослини сортів Гранат і Поздняя красавица – 34,8 і 35,6 см та 30,0 і 28,6 см відповідно. Дещо вищі вони були у гібрида Роксі F1 і сорту Лангендейкер ред – 37,1 і 39,3 см, відповідно на рівні головки – 32,9 і 32,3 см. Проміжне положення займали сорти Мілана (40,4 і 33,9 см) і Лангендейкер (40,9 і 35,5 см).

Пізньостиглі сорти і гібриди капусти червоноголової характеризувались більшої облистяністю рослин, залежно від сортових особливостей. Кількість листків на рослинах коливалась від 15 (сорти Гранат, Максілла) до 18 шт. (гібриди Роксі F1, Ауторо F1, Фуєго F1). У сортів Мілана, Лангендейкер, Лангендейкер ред і Поздняя красавица утворювалось по 16 листків.

Найбільшим діаметром листкової розетки відзначались гібрид Фуєго F1 55,0 см та гібрид Ауторо F1, сорт Гранат – 53,7 см. Найменші показники (на рівні контролю) були у сортів Максілла і Лангендейкер – 46,0; 47,4 см, у гібрида Роксі F1 – 47,5 см. Проміжне положення займали сорти Мілана (49,5 см), Лангендейкер ред (51,8 см) і Поздняя красавица (52,4 см).

Висота зовнішнього качана значною мірою відрізнялась між сортами та гібридами і була на рівні 15,8-24,6 см. Найменшу висоту мав сорт Гранат, а найбільшу – Максілла. У сортів Лангендейкер ред, Поздняя красавица цей показник становив 18,4 см, у гібрида Роксі F1 18,5 см. Як свідчать середні дані, у гібрида Ауторо F1 та сорту Лангендейкер висота зовнішнього качана була однаковою – 21,3 см. Сорт Мілана та гібрид Фуєго F1 формували його заввишки 22,8 і 22,9 см.

За діаметром зовнішнього качана сорт Лангендейкер ред виділявся найменшими показниками – 3,0 см, а сорти Мілана, Гранат і гібрид Ауторо F1 найбільшими – 3,3 см. У сортів Лангендейкер, Поздняя красавица, Максілла діаметр був 3,1 см, у гібридів Роксі F1 та Фуєго F1 – 3,2 см. Практично суттєвої різниці між сортами і гібридами пізньостиглої групи не відмічено.

Таким чином, у результаті проведених досліджень встановлено, що середньостиглі і середньопізні сорти та гібриди мали менші біометричні показники вегетативної частини рослин порівняно з пізньостиглими. В межах груп стиглості також відмічено відмінності, які певною мірою визначались генетичними особливостями сортів і гібридів.

Для визначення біометричних показників продуктових частин рослин капусти червоноголової залежно від сортів та гібридів різних груп стиглості визначали масу головки, висоту і діаметр головок, довжину внутрішнього качана та його розмір у % від висоти головки (табл. 8).

Таблиця 8. Біометричні показники продуктової частини рослин середньостиглих сортів та гібридів капусти червоноголової
Сорт, гібридМаса
головки,
кг
Діаметр
головки,
см
Висота
головки,
см
Довжина
внутрішнього
качана,
см
Розмір
внутрішнього
качана, у %
від висоти
головки
Олена – контроль1,18±0,0712,3±1,1413,1±1,085,8±0,2544,3±1,89
Рубін1,48±0,0813,2±0,8912,5±0,894,3±0,2134,4±0,85
Родео F11,08±0,2011,5±1,0613,5±0,955,4±0,3040,0±0,95
Редма F11,19±0,2112,0±0,9512,9±0,805,8±0,4545,0±0,70
Топаз1,26±0,1412,7±0,6513,7±0,606,1±0,2544,5±0,42
Топарані1,17±0,1612,4±0,7112,8±0,786,4±0,3050,0±1,06

Найбільшу масу головок у середньостиглій групі встановлено у сорту Рубін – 1,48 кг, що значною мірою визначає його врожайність, найменшу – у гібрида Родео F1 – 1,08 кг. Маса продуктового органу у сорту Топарані і гібрида Редма F1 була на рівні контрольного варіанту (сорт Олена) – 1,17 та 1,19 проти 1,18 кг відповідно. Проміжне положення мав сорт Топаз (1,26 кг).

Вимірювання діаметра і висоти головки дозволяють визначити індекс форми головок. Діаметр головки серед сортів та гібридів коливався від мінімального значення 11,5 см у гібрида Родео F1 до максимального – 13,2 см у сорту Рубін. У решти рослин цей показник був 12,0-12,7 см.

Найбільшу висоту головок мали сорт Топаз (13,7 см) і гібрид Родео F1 (13,5 см). Дещо меншою вона була у сорту Олена – 13,1 см. Сорт Топарані і гібрид Редма F1 формували продуктовий орган заввишки 12,8-12,9 см. Найменше значення зафіксовано у сорту Рубін – 12,5 см.

Вимірювання довжини внутрішнього качана і визначення його розміру є важливою ознакою для встановлення виходу товарної сировини. На основі отриманих даних встановлено, що цей показник залежно від сорту і гібрида коливався від 4,3 до 6,4 см. Сорт Рубін характеризувався найменшою довжиною внутрішнього качана, а сорт Топарані – найбільшою. Інші сорти та гібриди мали його в межах 5,4-6,1 см.

Закономірність у визначенні розміру внутрішнього качана була такою ж як і під час вимірювання його довжини. Тобто, найменшу частку головки у відсотках він займав у сорту Рубін, а найбільшу – у сорту Топарані. У решти сортозразків розмір внутрішнього качана складав 40,0-45,0 % від висоти головки.

У цілому, слід зазначити, що всі середньостиглі сорти і гібриди характеризувались невеликим розміром внутрішнього качана, лише у сорту Топарані він досягав середнього рівня.

Біометричні показники середньопізніх рослин капусти червоноголової мали різні значення залежно від сортових особливостей (табл. 9).

Найбільшу головку за масою одержано у сорту Калібос – 1,5 кг. Маса продуктового органу у сортів Кабеза негра і Дауеррот була на рівні 1,20 і 1,25 кг відповідно. Найменший показник встановлено у сорту Гако 741 – 1,17 см.

Таблиця 9. Біометричні показники продуктової частини рослин середньопізніх сортів та гібридів капусти червоноголової
Сорт, гібридМаса
головки,
кг
Діаметр
головки,
см
Висота
головки,
см
Довжина
внутрішнього
качана,
см
Розмір
внутрішнього
качана, у %
від висоти
головки
Гако 741

контроль
1,17±0,0812,5±0,4514,4±0,454,8±0,2033,3±0,36
Калібос1,50±0,1015,1±1,3519,3±1,354,4±0,4022,8±0,57
Дауеррот1,25±0,1013,0±0,5013,5±0,504,2±0,2631,3±4,68
Кабеза
негра
1,20±0,1012,2±0,5513,9±0,615,4±0,3038,8±0,52

Діаметр головки був найбільший у сорту Калібос (15,1 см), найменший зафіксовано у сорту Кабеза негра (12,2 см). Сорти Гако 741 і Дауеррот мали його на рівні 12,5-13,0 см.

Висота головки серед варіантів була мінімальною у сорту Дауеррот – 13,5 см і максимальною – у сорту Калібос – 19,3 см. Сорт Дауеррот утворював продуктовий орган висотою 13,5 см, Гако 741 – 14,4 см.

Довжина внутрішнього качана залежно від сортових особливостей варіювала від 4,2 см (сорт Дауеррот) до 5,3-5,4 см (сорти Калібос і Кабеза негра). Проміжне місце за цим показником займав сорт Гако 741 – 4,8 см.

За використання капусти червоноголової для виготовлення свіжої продукції важливе значення має розмір внутрішнього качана головки. Чим він менший, тим буде більший вихід повноцінної сировини. Найменший розмір внутрішнього качана відмічено у сорту Калібос – 27,5 %, найбільший – у сорту Кабеза негра (38,8 % від висоти головки). Сорти Дауеррот і Гако 741 характеризувались також невеликою часткою внутрішнього качана – 31,1 та 33,3 % відповідно. Наведені дані свідчать, що середньостиглі сорти капусти червоноголової мають невеликий розмір внутрішнього качана.

На основі отриманих результатів у групі пізньостиглих рослин встановлено сортові відмінності за біометричними показниками головки (табл. 10).

Таблиця 10. Біометричні показники продуктової частини рослин пізньостиглих сортів та гібридів капусти червоноголової
Сорт, гібридМаса
головки,
кг
Діаметр
головки,
см
Висота
головки,
см
Довжина
внутрішнього
качана,
см
Розмір
внутрішнього
качана, у %
від висоти
головки
Роксі F1
контроль
1,00±0,0512,5±0,4712,8±0,475,6±0,2643,8±0,44
Мілана0,95±0,0912,1±0,3612,7±0,365,5±0,1043,3±0,49
Ауторо F12,53±0,3114,2±0,5617,1±0,567,0±0,2040,9±0,15
Фуєго F11,42±0,0813,5±0,4715,4±0,476,4±0,2641,6±0,46
Лангендейкер1,25±0,0513,5±0,2513,0±0,255,3±0,1040,8±0,10
Лангендейкер
ред
1,17±0,0813,2±0,3112,8±0,315,8±0,2045,3±0,53
Гранат1,23±0,0312,9±0,1513,4±0,155,5±0,0641,0±0,15
Поздняя красавица1,17±0,0612,6±0,1513,1±0,156,1±0,0645,6±0,17
Максілла1,15±0,0512,4±0,5512,9±0,555,9±0,3047,6±0,42

Найбільшою масою головки характеризувався гібрид Ауторо F1 – 2,53 кг, найменшою – сорт Мілана та гібрид Роксі F1 – 0,95 і 1,00 кг відповідно. У сортів Максілла, Поздняя красавица та Лангендейкер ред вона була на рівні 1,15-1,17 кг. Головки у сортів Гранат і Лангендейкер важили 1,23 і 1,25 кг відповідно. Дещо більшими вони були у гібрида Фуєго F1 – 1,42 кг.

На основі аналізу отриманих даних встановлено, що діаметр головки у сортів і гібридів капусти червоноголової коливався в межах 12,1-14,2 см. Найбільший діаметр головки мав гібрид Ауторо F1, найменший – сорт Мілана. У сорту Лангендейкер і гібрида Фуєго F1 цей показник становив 13,5 см. У решти сортів і гібрида він був на рівні 12,4-13,2 см.

За найбільшою висотою продуктового органу виділявся гібрид Ауторо F1 – 17,1 см. Дещо меншою вона була у гібрида Фуєго F1 (15,4 см). Найменшу висоту головки (на рівні контролю) мали сорти Мілана, Лангендейкер ред – 12,7-12,8 см). У сортів Лангендейкер, Поздняя красавица і Гранат ці значення були на рівні 13,0-13,4 см.

Внутрішній качан, який визначає вихід і якість сировини під час виготовлення овочевої продукції, за довжиною коливався, залежно від сорту і гібрида, в межах 5,3-7,0 см. Найкоротшим він був у сорту Лангендейкер (5,3 см), а найдовшим – у гібрида Ауторо F1 (7,0 см). Проте, незважаючи на різницю за довжиною вищеназваного сорту і гібрида, розмір його у них був найменшим у групі пізньостиглих рослин і був на рівні 40,8-40,9 % за рахунок більшого діаметра головки. Цей показник також залежить і від висоти головки. У решти сортів та гібридів довжина внутрішнього качана складала 5,5-6,4 см, що у процентному відношенні становило 41,0-47,6 % від висоти головки. У цілому, всі сорти і гібриди, які вивчались у досліді, мали невеликий розмір внутрішнього качана, оскільки він займав менше 50 % від висоти головки.

Крім абсолютних показників морфологічних ознак рослин капусти червоноголової важливе значення має мінливість їх залежно від сортових особливостей і погодних умов року. В основу вивчення мінливості основних морфологічних ознак покладено метод статистичної обробки, викладений у праці Б. А. Доспєхова. Мінливість варіаційного ряду прийнято вважати незначною, якщо коефіцієнт варіації (V) не перевищує 10 %, середньою – не вище 10 %, але менше 20 %, і значною понад 20 %.

Найбільші коливання за роками за висотою рослин на рівні розетки у групі середньостиглих встановлено у сорту Рубін – 22,5-28,9 см, відповідно у нього і найвищий коефіцієнт варіації – 12,52 %, що складає середній рівень мінливості (табл. 11). У решти сортів та гібридів спостерігалось незначні зміни цієї ознаки, а тому і коефіцієнт варіації був низьким – 2,16-3,62 %.

У групі середньопізніх за три роки досліджень коливання за висотою рослин на рівні розетки було найбільшим у сорту Дауеррот і складало межі від 30,2 до 35,1 см. Коефіцієнт варіації становив 7,50 %. Інші досліджувані сорти за характеристикою даної ознаки мали коефіцієнт варіації на рівні 1,14-4,24 %.

Серед пізньостиглих зразків погодні умови не відігравали суттєвого впливу на коливання висоти рослин на рівні розетки, коефіцієнт варіації у сортів та гібридів був у межах 1,07-5,32 %. За встановленою шкалою це відповідає незначному варіюванню.

За висотою рослин на рівні головки у середньостиглих сортозразків найбільшою мінливістю характеризувався також сорт Рубін – 21,2-26,3 см. Коефіцієнт варіації складав 10,73 % (середнє варіювання ознаки). Всі інші сорти та гібриди за даним коефіцієнтом мали ліміти від 1,25 до 4,38 см, тобто незначний рівень варіації.

Таблиця 11. Мінливість висоти рослин на рівні розетки та на рівні головки у сортименту капусти червоноголової
Сорт, гібридВисота рослин на рівні розетки, смВисота рослин на рівні головки, см
лімітисереднєV,%
±Sx,%
лімітисереднєV,%
±Sx,%|
Середньостиглі
Олена –
контроль
25,3-27,226,33,62±2,0924,0-26,225,14,38±2,53
Рубін22,5-28,925,412,52±7,2321,2-26,323,810,73±6,19
Родео F129,4-31,030,22,65±1,5328,1-29,428,92,28±1,31
Редма F132,4-33,933,12,27±1,3130,7-32,531,62,85±1,64
Топаз32,7-34,533,42,71±1,5629,3-31,430,43,46±2,00
Топарані31,8-33,232,42,16±1,2527,7-28,428,01,25±0,72
Середньопізні
Гако 741 –
контроль
34,7-35,535,11,14±0,6633,2-33,833,50,90±0,52
Калібос44,1-48,046,34,24±2,4542,5-45,443,83,31±1,91
Дауеррот30,2-35,133,07,50±4,3327,4-33,430,49,87±5,70
Кабеза негра37,1-39,237,62,89±1,6734,2-36,734,93,66±2,11
Пізньостиглі
Роксі F1 –
контроль
35,6-38,337,13,66±2,1133,2-33,332,90,63±0,36
Мілана38,7-43,040,45,32±3,0731,7-37,533,98,52±4,92
Ауторо F140,4-44,242,44,49±2,5935,8-39,337,64,66±2,69
Фуєго F141,6-44,443,13,26±1,8836,5-38,637,52,80±1,62
Лангендейкер40,2-41,040,91,07±0,6235,0-36,035,51,41±0,81
Лангендейкер ред37,6-41,039,34,33±2,5030,1-34,432,36,66±3,85
Гранат34,0-35,834,82,59±1,4929,2-30,730,02,5±1,45
Поздняя
красавица
34,2-37,135,64,07±2,3528,0-29,028,61,76±1,02
Максілла40,3-42,742,93,45±1,9936,5-41,838,96,79±3,92

У групі середньопізніх сорт Дауеррот за роки проведення досліджень залежно від погодних умов формував висоту рослин на рівні головок від мінімальної 27,4, до максимальної – 33,4 см. Це відповідає незначній мінливості, але в межах групи це складало найвищий рівень.

Переважній більшості пізньостиглих сортів і гібридів капусти червоноголової властива менша мінливість висоти рослин на рівні головок. Тільки у сорту Мілана за цим показником спостерігались коливання від 31,7 до 37,5 см, що становить 8,52 %, тобто коефіцієнт варіації незначний.

Аналіз отриманих даних у середньостиглих рослин показав найвищу міжсортову мінливість за діаметром розетки листків у сорту Рубін – 42,3-48,2 см (табл. 12). Коефіцієнт варіації складав 6,53 %. У сортів Олена (контроль) і Топарані встановлено коливання даного показника відповідно від 39,0 до 43,0 см і від 38,5 до 42,0 см, тобто низький рівень варіювання (4,88 і 4,34 %). Всі інші сортозразки мали коефіцієнт варіації на рівні 2,17-3,08 %.

У групі середньопізніх рослин сорт Калібос характеризувався більшою мінливістю діаметра розетки листків – 60,1-66,5 см, коефіцієнт варіації становив 5,07 %. Решта сортів відзначалася варіюванням ознаки від 2,70 до 3,41 %.

Пізньостиглий сорт Мілана та гібрид Ауторо F1 у межах своєї групи стиглості мали дещо вищий рівень варіювання за діаметром розетки листків – від 5,16 і 5,77 % відповідно. У решти сортозразків спостерігався менший коефіцієнт варіації, який складав 2,95-4,99 %.

У процесі вивчення мінливості кількості листків у групі середньостиглих рослин встановлено, що найбільші відмінності за роками проявлялися у сорту Олена (контроль) – 10-13 шт., що відповідає середньому рівню варіювання (13,01 %). Гібрид Редма F1 за цією ознакою мав коефіцієнт варіювання 9,66 %. Інші сорти та гібриди характеризувалися мінливістю у межах 3,53-7,69 %.

Таблиця 12. Мінливість діаметра розетки та кількості листків у сортименту капусти червоноголової
Сорт, гібридДіаметр розетки листків, смКількість листків, шт.
лімітисереднєV,%
±Sx,%
лімітисереднєV,%
±Sx,%|
Середньостиглі
Олена –
контроль
38,5-42,040,24,35±2,5110-131213,01±7,51
Рубін42,3-48,245,86,53±3,7714-15143,53±2,04
Родео F138,4-40,139,32,17±1,2513-15147,14±4,12
Редма F140,9-43,542,13,08±1,7814-17169,66±5,58
Топаз39,2-41,240,22,49±1,4412-14137,69±4,44
Топарані39,0-43,041,14,88±2,8212-13134,06±2,34
Середньопізні
Гако 741 –
контроль
38,0-40,138,92,70±1,5615-17166,41±3,70
Калібос60,1-66,563,95,07±2,9310-151319,87±11,47
Дауеррот38,5-41,240,23,41±1,9713-14143,76±2,17
Кабеза негра47,3-50,048,52,79±1,6116-201811,23±6,48
Пізньостиглі
Роксі F1 –
контроль
46,1-48,947,52,95±1,7017-19185,56±3,21
Мілана46,3-51,349,55,16±2,9816-17163,10±1,79
Ауторо F150,7-56,953,75,77±3,3317-18182,90±1,67
Фуєго F152,5-58,055,04,99±2,8817-18182,90±1,67
Лангендейкер45,7-48,947,43,38±1,9515-17166,25±3,61
Лангендейкер ред49,4-54,051,84,45±2,5715-17166,32±3,65
Гранат51,2-55,753,74,21±2,4315-16153,30±1,90
Поздняя
красавица
50,2-54,152,43,74±2,1615-16163,27±1,89
Максілла44,2-47,446,03,50±2,0214-16156,67±3,85

У середньопізній групі сорт Калібос відзначався середнім рівнем варіювання ознаки, що вивчалася, – 19,87 %. У сорту Кабеза негра також встановлено середній рівень – 11,23 %. У сортів Дауеррот і Гако 741 коефіцієнт варіації був на рівні 3,76 і 6,41 %.

Серед пізньостиглих сортів та гібридів різниця між кількістю листків знаходилась у межах 1-2 шт., відповідно і коефіцієнт кореляції мав низькі значення і був на рівні 2,90-6,67 %.

Вивчаючи коливання продуктової частини рослин, а саме діаметра головки, встановлено, що незалежно від сорту чи гібрида або погодних умов у всіх варіантів спостерігалось незначне варіювання ознаки (табл. 13).

Середньостиглим сортозразкам була характерна сортова мінливість на рівні 5,14-9,12 %, середньопізнім – у межах 3,61-8,72 % і пізньостиглим сортам та гібридам – від 1,17 до 4,45 %, що відповідає незначному рівню варіювання.

Вивчення мінливості маси головки у сортозразків середньостиглої групи капусти червоноголової показало більше варіювання цієї ознаки за роками та між варіантами. Коефіцієнт варіації у гібридів Родео F1 і Редма F1 складав 17,06 і 17,31 %, що відповідає середньому рівню мінливості. На середньому рівні він також знаходився у сортів Топаз і Топарані та становив відповідно 11,27 до 13,01 %. Незначні коливання за три роки досліджень виявлено у сортів Рубін та Олена – 5,09 і 5,99 %.

Середньопізні сорти за масою продуктового органу характеризувались невисокою сортовою мінливістю, тобто встановлено низький коефіцієнт кореляції – від 6,41 до 8,33 %.

Серед пізньостиглих сортозразків під впливом погодних умов вищеназваний показник піддавався більшим коливанням тільки у гібрида Ауторо F1 – 2,20-2,80 кг, варіювання ознак складало 11,97 %, що становило середній рівень мінливості. У решти сортів і гібридів коефіцієнт варіації був у межах 2,07-8,18 %.

Таблиця 13. Мінливість діаметра та маси головки у сортименту капусти червоноголової
Сорт, гібридДіаметр головки, смМаса головки, кг
лімітисереднєV,%
±Sx,%
лімітисереднєV,%
±Sx,%|
Середньостиглі
Олена –
контроль
11,0-13,112,38,74±5,041,10-1,241,185,99±3,46
Рубін12,2-13,913,26,52±3,771,40-1,551,485,09±2,94
Родео F110,5-12,611,59,12±5,270,85-1,201,0817,06±9,85
Редма F111,1-13,012,07,89±4,550,95-1,271,1917,31±9,99
Топаз12,0-13,312,75,14±2,971,10-1,381,2611,27±6,51
Топарані11,5-12,912,45,74±3,311,00-1,301,1713,01±7,51
Середньопізні
Гако 741 –
контроль
12,0-12,912,53,61±2,091,10-1,251,176,41±3,70
Калібос13,6-16,215,18,72±5,031,40-1,601,506,67±3,85
Дауеррот12,5-13,513,03,85±2,221,15-1,351,258,00±4,62
Кабеза негра11,7-12,812,24,49±2,591,10-1,301,208,33±4,81
Пізньостиглі
Роксі F1 –
контроль
12,0-12,912,53,63±2,090,95-1,051,005,00±2,89
Мілана11,2-12,412,12,91±1,680,85-1,000,958,18±4,72
Ауторо F113,6-14,714,23,89±2,242,20-2,802,5311,97±6,91
Фуєго F113,0-13,913,53,36±1,941,35-1,501,425,28±3,05
Лангендейкер13,2-13,713,51,86±1,071,20-1,301,254,00±2,31
Лангендейкер ред12,9-13,513,22,28±1,311,10-1,251,176,41±3,70
Гранат12,7-13,012,91,17±0,681,20-1,251,232,07±1,20
Поздняя
красавица
12,5-12,812,61,19±0,691,10-1,201,174,41±2,54
Максілла11,8-12,912,44,45±2,571,10-1,201,154,35±2,51

Отже, визначення характеру мінливості основних морфологічних ознак під впливом певних факторів середовища і залежно від сорту чи гібрида та групи стиглості допоможе вирішити практичні завдання підвищення продуктивності рослин у поєднанні з іншими цінними ознаками.

Поделиться:

Дополнительные материалы по теме: