Кореляційний взаємозв'язок між ознаками

Умови різної забезпеченості вологою, коливання температури і вологості повітря, генетичні особливості сортів та гібридів впливають на прояв морфологічних ознак капусти червоноголової. Для вивчення взаємозв’язку ознак між собою застосовували коефіцієнт кореляції (r), який є достовірним на рівні 0,7 та вище.

На основі аналізу одержаних даних встановлено, що між висотою рослин і кількістю листків у переважної більшості досліджуваних сортозразків існує міцна кореляційна залежність у межах 0,67-1,00 (табл. 14).

У середньостиглого сорту Рубін, середньопізнього сорту Кабеза негра та пізньостиглого гібрида Роксі F1 виявлено від’ємний кореляційний зв`язок між цими ознаками.

У групі середньостиглих між масою і діаметром головки тісний кореляційний зв`язок було одержано у сортів Рубін та Олена (контроль) – 0,99. Слабкий зв`язок спостерігався у сорту Топарані – 0,10 і гібрида Родео F1 – 0,14. У сорту Топаз і гібрида Редма F1 кореляційний зв`язок становив 0,22 і 0,23, що також відповідає слабкому ступеню залежності ознак. Середньопізні та пізньостиглі сорти і гібриди за ознаками, що вивчалися, характеризувалися сильним кореляційним зв’язком – r = 0,76-1,00.

Таблиця 14. Кореляційний зв`язок між ознаками рослин капусти червоноголової залежно від сорту та гібрида
Сорт, гібридОзнаки кореляційної залежності
висота рослин –
кількість листків
маса головки –
діаметр головки
Середньостиглі
Олена –
контроль
+ 1,00+ 0,99
Рубін– 0,16+ 0,99
Родео F1+ 1,00+ 0,14
Редма F1+ 0,93+ 0,22
Топаз+ 0,78+ 0,23
Топарані+ 0,67+ 0,10
Середньопізні
Гако 741 –
контроль
+ 0,93+ 0,97
Калібос+ 0,99+ 0,97
Дауеррот+ 0,95+ 0,99
Кабеза
негра
– 0,53+ 1,00
Пізньостиглі
Роксі F1
контроль
– 0,69+ 0,95
Мілана+ 0,99+ 0,96
Ауторо F1+ 0,89+ 1,00
Фуєго F1+ 0,92+ 0,88
Лангендейкер+ 0,98+ 0,99
Лангендейкер
ред
+ 0,87+ 0,93
Гранат+ 0,94+ 0,94
Поздняя
красавица
+ 0,81+ 0,76
Максілла+ 1,00+ 1,00

Таким чином, на основі результатів досліджень визначено кореляційні зв’язки між біометричними показниками вегетативної і продуктивної частини капусти червоноголової. Встановлено, що переважній більшості сортозразків властивий сильний кореляційний зв`язок.

Поделиться:

Дополнительные материалы по теме: