Площа листків

Важливим показником величини врожайності є площа листків. У групі середньостиглих зразків площа листкової поверхні залежно від сорту та гібрида коливалася від 1,20 до 1,54 м2/рослину, у середньопізніх від 1,61 до 1,80 м2/рослину та у пізньостиглих від 1,67 до 2,38 м2/рослину (табл. 15). Так, у середньому за три роки досліджень у середньостиглих сортозразків найбільшу площу листків сформував сорт Рубін – 1,54 м2/рослину, що на 0,21 м2/рослину перевищувало контрольний варіант. Найменша площа спостерігалась у гібрида Родео F1 – 1,20 м2/рослину. У середньопізніх сортів цей показник був найбільшим у сорту Калібос (1,80 м2/рослину) проти 1,61 м2/рослину у контролі (сорт Гако 741). Серед пізньостиглих форм найбільшу площу листків встановлено у гібрида Ауторо F1 – 2,07 м2/рослину, що більше на 0,34 м2/рослину, ніж у контролі. Найменшою площею листкової поверхні характеризувався сорт Мілана – 1,67 м2/рослину.

Площа листків з одного гектара залежала від площі листкової поверхні однієї рослини. Таким чином, вона зростала у сортів та гібридів, які мали більшу площу асиміляційної поверхні однієї рослини. Аналіз одержаних даних свідчить, що площа листків з одиниці площі залежно від групи стиглості була найбільшою у сортів Рубін – 44,1 тис. м2/га і Калібос – 51,4 тис. м2/га та гібрида Ауторо F1 – 59,2 тис. м2/га. Відповідно, найменшим цей показник на гектарі був у гібрида Родео F1 – 34,4 тис. м2/га, сорту Гако 741 – 46,1 тис. м2/га і Мілана – 47,7 тис. м2/га.

Таблиця 15. Площа листків та їх продуктивність у сортів та гібридів капусти червоноголової
Сорт, гібридПлоща листківПродуктивність
листків,
т/тис. м2
м2/рослину тис. м2/га
Середньостиглі
Олена –
контроль
1,3338,00,89
Рубін1,5444,10,96
Родео F11,2034,40,90
Редма F11,3839,30,87
Топаз1,4641,60,87
Топарані1,2836,60,92
Середньопізні
Гако 741 –
контроль
1,6146,10,72
Калібос1,8051,40,83
Дауеррот1,7249,00,74
Кабеза
негра
1,6647,30,73
Пізньостиглі
Роксі F1
контроль
1,7349,40,58
Мілана1,6747,70,57
Ауторо F12,0759,21,22
Фуєго F12,00|57,10,68
Лангендейкер1,9555,70,64
Лангендейкер
ред
1,8352,30,64
Гранат1,9054,20,65
Поздняя
красавица
1,8552,90,63
Максілла1,7750,60,65

Продуктивність листків – це відношення врожайності до площі листків з одного гектара. Встановлено, що у деяких сортів та гібридів із збільшенням площі асиміляційної поверхні листків продуктивність їх не підвищувалась, тобто за таких умов рослини нераціонально використовували надземну частину для формування врожайності. Наприклад, у групі середньостиглих рослин сорт Топаз, гібрид Редма F1 мали площу асиміляційної поверхні 41,6 та 39,3 тис. м2/га. Продуктивність листків у них була на рівні 0,87 т/тис. м2, а у сорту Топарані ці показники відповідно були 36,6 тис. м2/га і 0,97 т/тис. м2. Встановлено, що сорт Рубін мав найвищу продуктивність листків – 0,96 т/тис. м2, що більше за контроль на 0,07 т/тис. м2.

У середньопізніх рослин, навпаки, продуктивність листків збільшувалась разом із площею листків. Сорт Калібос характеризувався найвищою продуктивністю – 0,83 т/тис. м2, що перевищує контроль на 0,11 т/тис. м2. У решти сортів цей показник був на рівні 0,72-0,74 т/тис. м2.

Серед пізньостиглих рослин виділявся гібрид Ауторо F1, у якого продуктивність листків складала 1,22 т/тис. м2 проти 0,58 т/тис. м2 у контрольному варіанті. У більшості сортів цей показник становив 0,63-0,65 т/тис. м2.

Отже, на основі результатів досліджень встановлено, що площа листків та їх продуктивність обумовлені морфологічними і біологічними особливостями сорту чи гібрида. Підвищення продуктивності листків із збільшенням площі їхньої асиміляційної поверхні спостерігалось не у всіх рослин.

Поделиться:

Дополнительные материалы по теме: