Динаміка наростання листків і головок

Динаміку наростання листків у сортименту капусти червоноголової визначали щодекади на десяти виділених рослинах з кожної ділянки.

У сортів і гібридів середньостиглої групи в середньому за три роки досліджень відмічено зміни у динаміці наростання листків (табл. 16).

Таблиця 16. Динаміка наростання листків у середньостиглих сортів і гібридів капусти червоноголової
Сорт, гібридКількість листків, шт.
Дата
15.0720.0730.0710.0820.0830.0810.0920.09
Олена –
контроль
1214182019171515
Рубін1214182120181616
Родео F11213172221191817
Редма F11113182422201917
Топаз1113182019181614
Топарані1113182019171514

Результати досліджень показали, що інтенсивне наростання листків у сортів та гібридів капусти червоноголової відбувалось з другої декади липня по першу декаду серпня. Так, найбільше їх формував гібрид Редма F1 – 24 шт., найменше (на рівні контролю) – Топаз, Топарані (20 шт.). Сорт Рубін утворював 21 листок, гібрид Родео F1 – 22 шт.

З кінця другої декади серпня встановлено поступове зменшення кількості листків на рослинах. Аналізуючи середні значення трирічних результатів досліджень слід зазначити, що переважна більшість сортів та гібридів через кожні 10 діб втрачали по 2 листки. Отримані експериментальні дані свідчать, що гібриди Родео F1, Редма F1 у кінці вегетаційного періоду характеризувались більшою кількістю листків порівняно з сортами Олена, Топаз, Топарані – 17 проти 14 шт. відповідно. Сорт Рубін мав 16 листків.

У рослин середньопізньої групи встановлено також відмінність між сортами за динамікою наростання листків (табл. 17).

Таблиця 17. Динаміка наростання листків у середньопізніх сортів капусти червоноголової
Сорт, гібридКількість листків, шт.
Дата
15.0720.0730.0710.0820.0830.0810.0920.0930.09
Гако 741 –
контроль
111517212422201917
Калібос81013151816141311
Дауеррот111317192121191816
Кабеза
негра
91215182221191816

Найменшою кількістю листків характеризувався сорт Калібос протягом всього періоду вегетації, що пояснюється сортовими особливостями. Дослідження показали, що 15 липня сорт Дауеррот мав більшу кількість листків – 11 шт. (на рівні контролю), сорт Калібос – 8 шт. У сорту Кабеза негра формувалось 9 шт. Протягом липня наростання листків відбувалось інтенсивніше у сортів Дауеррот та Гако 741, у кінці місяця на їх рослинах нараховувалось 17 листків. У сорту Кабеза негра їх було 15 шт., у сорту Калібос найменше – 13 шт.

У другій декаді серпня спостерігалось максимальне формування листків у сортів: Калібос – 18 шт., Дауеррот – 21 шт., Кабеза негра – 22 шт., у контролі – 24 шт. Наростання листків у середньопізніх сортів капусти червоноголової припинилось у кінці другої декади вересня. Найменшу кількість листків зафіксовано у сорту Калібос – 11 шт. У сортів Кабеза негра, Дауеррот рослини формували по 16 листків, за цим показником вони наближались до контролю.

На основі отриманих трирічних результатів досліджень, у групі пізньостиглих рослин встановлено також певні закономірності у формуванні листків (табл. 18).

Таблиця 18. Динаміка наростання листків у пізньостиглих сортів і гібридів капусти червоноголової
Сорт, гібридКількість листків, шт.
Дата
20.0730.0710.0820.0830.0810.0920.0930.0910.1020.10
Роксі F1
контроль
14172023262422201717
Мілана14182124252422201917
Ауторо F114182123252321191718
Фуєго F114172124262422211918
Лангендейкер13182024262523201918
Лангендейкер
ред
14172023252422201818
Гранат15172023252422191817
Поздняя
красавица
13161820242220181716
Максілла12151822262523211918

У другій декаді липня спостерігались відмінності між варіантами, найбільшу кількість листків утворювали рослини сорту Гранат – 15 шт., найменшу – сорту Максілла (12 шт.). Переважна більшість сортів та гібридів мала по 14 листків. У сортів Лангендейкер і Поздняя красавица їх було 13 шт.

Протягом періоду, починаючи з другої декади липня і до кінця серпня, рослини сформували максимальну кількість листків. Між сортами і гібридами не встановлено значних відмінностей. Підраховано, що їх кількість була на рівні 24 шт. у сорту Поздняя красавица, у решти сортів та гібридів – 25-26 шт.

З початку вересня відмічено послідовне зниження наростання листків. У кінці вегетаційного періоду на рослинах пізньостиглих сортів і гібридів нараховувалось 16-18 листків.

Отже, як свідчать отримані результати досліджень, між групами стиглості сортів і гібридів капусти червоноголової спостерігались певні відмінності у динаміці наростання листків. Середньостиглі і середньопізні сорти та гібриди формували меншу кількість листків за коротший період порівняно з пізньостиглими.

Збільшення врожайності капусти червоноголової можна встановити за оцінкою динаміки наростання головок шляхом вимірювань діаметра протягом усього періоду їх формування.

Аналізуючи середні дані за період досліджень виявлено, що у середньостиглих зразків капусти червоноголової в кінці липня виділявся сорт Рубін, який сформував продуктовий орган діаметром 6,4 см (табл. 19).

Менший розмір головок був у гібридів Родео F1, Редма F1 та сорту Топарані – 3,9-4,0 см. Сорти Олена і Топаз мали цей показник на рівні 4,8 і 4,4 см відповідно.

Таблиця 19. Динаміка наростання головок у середньостиглих сортів і гібридів капусти червоноголової
Сорт, гібридДіаметр головки, см
Дата
30.0710.0820.0830.0810.0920.09
Олена –
контроль
4,8±0,47,2±0,68,8±0,210,8±0,412,2±1,112,2±1,1
Рубін6,4±0,47,8±0,49,8±0,611,9±0,913,1±0,913,1±0,9
Родео F13,9±0,34,6±0,67,6±0,78,7±0,710,5±0,811,5±1,1
Редма F14,0±0,45,4±1,37,7±0,89,1±0,511,0±0,512,0±1,0
Топаз4,4±0,46,7±0,58,2±0,69,5±0,511,6±0,412,7±0,7
Топарані4,0±0,54,8±0,68,0±0,79,2±0,810,4±1,112,4±0,7

Результатами досліджень встановлено, що за серпень продуктовий орган збільшувався вдвічі у всіх сортів і гібридів. Якщо станом на 1 серпня головки були від 3,9 до 6,4 см, то в кінці цього місяця їх діаметр знаходився в межах 8,7-11,9 см. Максимального розміру вони досягали в другій декаді вересня. За діаметром продуктового органу переважав сорт Рубін – 13,1 см. Найменший розмір встановлено у гібрида Родео F1 – 11,5 см. У решти сортів та гібридів діаметр головки сформувався на рівні 12,0-12,7 см.

У середньопізній групі, залежно від сортових особливостей, встановлено також відмінності за динамікою наростання головок (табл. 20). У кінці першої декади серпня сорт Дауеррот відзначався більшим розміром головки – 6,7 см. У сортів Гако 741 та Кабеза негра цей показник становив 5,9 і 5,5 см відповідно. Меншим діаметром головки характеризувався сорт Калібос – 3,3 см.

Таблиця 20. Динаміка наростання головок у середньопізніх сортів капусти червоноголової
Сорт, гібридДіаметр головки, см
Дата
10.0820.0830.0810.0920.0930.0910.10
Гако 741 –
контроль
5,9±0,76,8±0,77,7±0,79,3±0,610,4±0,611,6±0,312,5±0,5
Калібос3,3±0,34,1±0,37,1±0,79,5±0,912,3±1,514,7±0,315,1±0,3
Дауеррот6,7±1,38,4±0,69,6±0,810,3±0,911,2±0,612,5±0,413,0±0,5
Кабеза
негра
5,5±0,56,3±0,47,2±0,59,4±0,810,5±0,311,3±0,312,2±0,6

Станом на 20 серпня розмір продуктового органу у сортів знаходився в межах 4,1-8,4 см. Через декаду відмічено інтенсивне наростання головки у сорту Калібос – з 4,1 до 7,1 см. Тобто їх розмір збільшувався на 3 см, у сортів Гако 741 і Кабеза негра – на 0,9 см та на 1,2 см у сорту Дауеррот.

Протягом однієї декади головки у сорту Дауеррот мали розмір 10,3 см, у решти сортів цей показник був на рівні 9,3-9,5 см. У кінці вегетаційного періоду найбільшим діаметром головки відзначався сорт Калібос – 15,1 см, найменшим – сорти Кабеза негра та Гако 741 (12,2 і 12,5 см відповідно). Сорт Дауеррот сформував продуктовий орган розміром 13,0 см.

На основі аналізу одержаних результатів досліджень встановлено сортові відмінності за формуванням головок у пізньостиглих сортів та гібридів (табл. 21). Продуктовий орган у кінці першої декади серпня характеризувався залежно від сорту і гібрида різним розміром, від 4,1 см у сорту Максілла до 5,5 см у гібрида Ауторо F1, у кінці другої декади – від 5,0 до 5,5 см відповідно.

Таблиця 21. Динаміка наростання головок у пізньостиглих сортів і гібридів капусти червоноголової
Сорт, гібридДіаметр головки, см
Дата
10.0820.0830.0810.0920.0930.0910.1020.10
Роксі F1
контроль
4,2±0,35,5±0,97,3±0,89,1±0,510,0±0,311,5±0,412,1±0,512,5±0,5
Мілана4,3±0,25,9±0,27,8±0,39,2±0,410,4±0,211,1±0,311,6±0,312,1±0,4
Ауторо F15,5±0,36,3±0,38,4±0,510,3±0,311,7±0,612,9±0,913,9±0,714,2±0,6
Фуєго F15,3±0,36,1±0,37,9±0,39,9±0,211,4±0,212,9±0,313,2±0,413,5±0,5
Лангендей-
кер
5,1±0,25,6±0,37,8±0,49,9±0,211,6±0,312,6±0,313,2±0,413,5±0,3
Лангендейкер
ред
4,7±0,35,8±0,38,0±0,69,2±0,311,1±0,212,0±0,312,6±0,413,2±0,3
Гранат5,0±0,25,7±0,27,7±0,210,2±0,310,9±0,511,8±0,612,4±0,512,9±0,2
Поздняя
красавица
4,6±0,35,2±0,27,3±0,39,5±0,210,8±0,811,5±0,712,2±0,612,6±0,2
Максілла4,1±0,15,0±0,26,8±0,39,0±0,510,3±0,611,2±0,412,0±0,612,4±0,6

Станом на 10 вересня головки збільшувались за розміром удвічі порівняно з вимірюваннями 10 серпня, тобто ці зміни відбулись через місяць. Найбільший діаметр зафіксовано у гібрида Ауторо F1 та сорту Гранат – 10,3 і 10,2 см відповідно, найменший – у сорту Максілла (9,0 см), гібрида Роксі F1 (9,1 см) та сортів Мілана і Лангендейкер ред (9,2 см). Сорт Лангендейкер та гібрид Фуєго F1 сформували головки розміром 9,9 см.

У жовтні наростання головок завершилось. Найбільший діаметр їх мав гібрид Ауторо F1 – 14,2 см. Дещо менший він був у гібрида Фуєго F1 і сортів Лангендейкер – 13,5 см та Лангендейкер ред – 13,2 см. Найменший розмір головок виявлено у сорту Мілана (12,1 см). У сортів Максілла, Поздняя красавица і Гранат їх діаметр становив 12,4; 12,6 та 12,9 см відповідно. Гібрид Роксі F1 мав головки розміром 12,5 см.

Отже, найбільшу кількість листків і масу головок у капусти червоноголової формували сорти і гібриди пізньостиглої групи, оскільки період наростання листків і головок був значно триваліший проти середньостиглих і середньопізніх сортозразків.

Поделиться:

Дополнительные материалы по теме: