Урожайність та вихід товарної продукції

Одним із найважливіших показників, які підтверджують доцільність вирощування сорту чи гібрида, є врожайність. Урожайність сортименту капусти червоноголової середньостиглої групи стиглості в середньому коливалась у межах 31,0-42,3 т/га (табл. 22).

Таблиця 22. Урожайність товарних головок середньостиглих сортів і гібридів капусти червоноголової
Сорт, гібридУрожайність, т/гаТоварність, %
2006 р.2007 р.2008 р.середнє±
до контролю
Олена –
контроль
34,331,435,433,7-87
Рубін44,340,042,842,3+ 8,690
Родео F124,334,334,331,0- 2,387
Редма F127,136,638,934,2+ 0,387
Топаз31,437,139,436,0+ 2,389
Топарані28,534,937,133,5- 0,289
НІР05, т/га3,93,63,8

Дослідженнями встановлено, що найвищий показник одержано у сорту Рубін – 42,3 т/га, який в середньому за три роки забезпечив надбавку врожайності порівняно з контролем 8,6 т/га. Сорт Топаз і гібрид Редма F1 формували врожайність дещо вищу порівняно з сортом Олена (контроль) – 36,0 і 34,2 т/га проти 33,7 т/га відповідно, але збільшення її не становило істотної різниці. Найнижчу врожайність у цій групі рослин забезпечили сорт Топарані і гібрид Редма F1 – 33,5 і 31,0 т/га відповідно, що на 0,3 і 2,3 т/га менше, ніж у контрольному варіанті.

У групі середньостиглих сортів та гібридів капусти червоноголової вихід товарної продукції характеризувався незначними відмінностями між варіантами, але найвищим він був у сорту Рубін – 90 %. Сорти Топаз і Топарані формували продукцію товарної якості на рівні 89 %. У контрольному варіанті та гібридів Родео F1 і Редма F1 цей показник складав 87 %.

У середньопізній групі встановлено, що за роки проведення досліджень урожайність сортів коливалась в межах 31,4-45,7 т/га у 2006 р., 34,3-40,0 т/га у 2007 р., 37,1-42,9 т/га у 2008 р., у контролі вона була відповідно на рівні 31,4; 32,8 і 35,7 т/га (табл. 23).

Таблиця 23. Урожайність товарних головок середньопізніх сортів капусти червоноголової
Сорт, гібридУрожайність, т/гаТоварність, %
2006 р.2007 р.2008 р.середнє±
до контролю
Гако 741 –
контроль
31,432,835,733,3-94
Калібос45,740,042,942,9+ 9,692
Дауеррот34,935,738,936,5+ 3,294
Кабеза
негра
31,434,337,134,3+ 1,095
НІР05, т/га3,33,23,1

Найвищою врожайністю відзначався сорт Калібос – 42,9 т/га, що на 8,0 т/га перевищувало контроль – сорт Гако 741 – 33,3 т/га. Сорти Дауеррот і Кабеза негра мали дещо вищі показники порівняно з контрольним варіантом, проте достовірно не перевищували його. Вищеназвані сорти формували врожайність на рівні 36,5 і 34,3 т/га проти сорту Гако 741 – 33,3 т/га відповідно.

У групі середньопізніх рослин товарність вирощеної продукції була на рівні 92-95 %. У сорту Кабеза негра вона становила найвищий показник – 95 %, найменший – у сорту Калібос – 92 %. Сорт Дауеррот характеризувався аналогічним виходом товарної продукції порівняно з контролем – сорт Гако 741 і складав 94 %.

Одержані результати свідчать, що більшість пізньостиглих зразків капусти червоноголової переважала за врожайністю контроль – гібрид Роксі F1 (табл. 24).

Слід виділити гібрид Ауторо F1, який в середньому за 2006-2008 рр. забезпечив урожайність 72,4 т/га, що на 43,8 т/га більше порівняно з контрольним варіантом. У гібрида Фуєго F1 отримано врожайність 40,5 т/га, що перевищує контроль на 11,9 т/га. Сорти Лангендейкер (35,7 т/га) і Гранат (35,2 т/га) за рівнем урожайності переважали контрольний варіант на 7,1 та 6,6 т/га відповідно. Сорти Лангендейкер ред і Максілла формували врожайність на рівні 33,3 і 32,9 т/га. У сорту Мілана цей показник був найнижчим – 27,1 т/га проти контрольного варіанту – 28,6 т/га.

Товарність вирощеної продукції була високою і становила від 95 до 98 %. У сортів Лангендейкер, Лангендейкер ред, Гранат, Максілла та у гібрида Роксі F1 вона була на рівні 96 %. Сорт Поздняя красавица формував продукцію товарної якості в межах 97 %. Найвищі показники отримано у гібридів Ауторо F1 та Фуєго F1 – 98 %. Сорт Мілана характеризувався найменшим виходом товарної продукції на рівні 95 %, у нього спостерігалось найбільше неповністю сформованих головок.

Таблиця 24. Урожайність товарних головок пізньостиглих сортів та гібридів капусти червоноголової
Сорт, гібридУрожайність, т/гаТоварність, %
2006 р.2007 р.2008 р.середнє±
до контролю
Роксі F1
контроль
28,627,230,028,6-96
Мілана28,624,328,627,1- 1,595
Ауторо F180,063,074,372,4+ 43,898
Фуєго F140,038,642,940,5+ 11,998
Лангендейкер34,335,737,135,7+ 7,196
Лангендейкер
ред
31,432,835,733,3+ 4,796
Гранат35,734,235,735,2+ 6,696
Поздняя
красавица
31,534,334,333,4+ 4,897
Максілла34,331,532,932,9+ 4,396
НІР05, т/га4,84,14,5

На основі аналізу експериментальних досліджень виділено сорти і гібриди різних груп стиглості, в яких найбільша врожайність та найвищий вихід товарної продукції.

Поделиться:

Дополнительные материалы по теме: