Вміст макро- і мікроелементів та важких металів

Мінеральні речовини входять до складу опорних частин скелету (кальцій, фосфор); плазми крові (магній, натрій, калій, кальцій, марганець, хлор, фосфор, сірка) і підтримують разом з білками осмотичний тиск плазми на належному рівні. Калій, натрій і кальцій також нейтралізують шкідливий вплив сполук кислотного характеру, що утворюються під час вживання хліба і м’яса; йод входить до складу гормонів, цинк, мідь, марганець і молібден до складу ферментів, а кобальт – до складу вітамінів. Особливо важливо, що мінеральні речовини, які містяться в овочах, легко засвоюються організмом людини.

Результатами досліджень встановлено, що сорти і гібриди капусти червоноголової відрізняються за мінеральним складом (табл. 28).

Так, у групі середньостиглих рослин серед макроелементів найменша кількість магнію спостерігалась у сортів Олена і Топаз – 148-149 мг/кг. Найбільше його містилось у гібрида Редма F1 і у сортів Рубін та Топарані – 162, 166 і 169 мг/кг відповідно. Гібрид Родео F1 займав проміжне положення (155 мг/кг).

Таблиця 28. Вміст макро- і мікроелементів у головках середньостиглих і середньопізніх сортів та гібридів капусти червоноголової
Сорт,
гібрид
Вміст, мг/кг
Макро-
елементів
МікроелементівВажких
металів
MgCaCuZnNiFeMnPbCd
Середньостиглі
Олена –
контроль
1484160,221,940,142,741,190,120,004
Рубін1664580,251,920,183,303,300,140,002
Родео F11554860,181,840,132,661,430,100,003
Редма F11624350,221,890,162,241,300,130,002
Топаз1495090,242,090,162,651,630,120,003
Топарані1695080,202,440,172,171,520,100,003
Середньопізні
Гако 741 –
контроль
1445420,232,390,242,410,940,130,002
Калібос1676310,352,200,272,520,780,160,002
Дауеррот1574520,292,790,252,940,810,130,003
Кабеза
негра
1515680,222,420,232,321,250,120,004

Вміст кальцію у головках капусти червоноголової залежав від сорту, гібрида і становив 416-509 мг/кг. Найбільше його містили сорти Топарані і Топаз – 508-509 мг/кг. Дещо нижчу кількість зафіксовано у гібрида Родео F1 – 486 мг/кг. Найменший вміст кальцію встановлено у сорту Олена (416 мг/кг). У гібрида Редма F1 і сорту Рубін цей показник складав 435 і 458 мг/кг.

На основі визначення вмісту мікроелементів у головках виявлено, що за вмістом міді дещо переважали сорти Топаз (0,24 мг/кг) і Рубін (0,25 мг/кг). У сорту Олена і гібрида Редма F1 його кількість була на рівні 0,22 мг/кг. Найменше цього мікроелементу накопичували гібрид Родео F1 і сорт Топарані – 0,18 і 0,20 мг/кг відповідно.

Найбільшу кількість цинку мав сорт Топарані – 2,44 мг/кг, найменшу – гібриди Родео F1 та Редма F1 – 1,84 і 1,89 мг/кг. Понад 2,09 мг/кг накопичував сорт Топаз. У сорту Рубін зафіксовано 1,92 мг/кг, сорту Олена – 1,94 мг/кг.

Найбільшу кількість нікелю містив сорт Рубін – 0,18 мг/кг. Найменше його було у гібрида Родео F1 0,13 мг/кг та сорту Олена – 0,14 мг/кг У решти сортів він складав 0,16-0,17 мг/кг.

Найбільше заліза знаходилося у сорту Рубін – 3,30 мг/кг проти 2,74 мг/кг у сорту Олена (контроль). У гібрида Родео F1 і сорту Топаз даний показник був на рівні 2,65-2,66 мг/кг. Найменше заліза мали сорт Топарані і гібрид Редма F1 – 2,17 і 2,24 мг/кг відповідно.

Вміст марганцю у сортів і гібридів знаходився в межах 1,19-1,63 мг/кг. Найбільше його містили сорти Топаз і Топарані – 1,63 і 1,52 мг/кг. Дещо меншу кількість мав гібрид Родео F1 – 1,43 мг/кг. У гібрида Редма F1 встановлено марганцю на рівні 1,30 мг/кг, сорту Рубін – 1,35 мг/кг.

Аналізуючи отримані результати з вивчення вмісту важких металів, встановлено, що досліджуваний середньостиглий та середньопізній сортимент капусти червоноголової містив допустимі рівні свинцю і кадмію. Національним стандартом України допустима масова частка свинцю визначена у кількості не більше, ніж 0,50 мг/кг, кадмію – 0,03 мг/кг.

У процесі визначення вмісту магнію в групі середньопізніх рослин виділився сорт Калібос – 167 мг/кг. Сорт Гако 741 містив його в найменшій кількості – 144 мг/кг. У сорту Дауеррот він складав 157 мг/кг.

Найвищий вміст кальцію відмічено у сорту Калібос – 631 мг/кг, найменшу – у Дауеррот (452 мг/кг). У сорту Кабеза негра даний показник був на рівні 568 мг/кг, у контролі – 542 мг/кг.

Здатність середньопізніх сортів капусти червоноголової накопичувати мікроелементи в головках була різною. Найбільшій вміст міді зафіксовано у сорту Калібос – 0,35 мг/кг. Найменше його виявлено у сортів Кабеза негра і Гако 741 – 0,22 і 0,23 мг/кг. Проміжне положення займав сорт Дауеррот – 0,29 мг/кг.

Цинк накопичувався від 2,20 мг/кг у сорту Калібос до 2,79 мг/кг у Дауеррот. Його вміст у сорту Кабеза негра був на рівні 2,42 мг/кг, у контрольному варіанті – 2,39 мг/кг. За накопиченням нікелю дещо виділявся сорт Калібос – 0,27 мг/кг, в інших сортів цей показник був на рівні 0,23-0,25 мг/кг.

Найвищий вміст заліза визначено у сорту Дауеррот – 2,94 мг/кг. Найнижчим його показником характеризувався сорт Кабеза негра – 2,32 мг/кг. У сорту Калібос заліза виявлено в кількості 2,52 мг/кг, у Гако 741 – 2,41 мг/кг.

За накопиченням марганцю перевага була у сорту Кабеза негра – 1,25 мг/кг. Найнижчий вміст цього елементу спостерігався у сортів Калібос та Дауеррот – 0,78 і 0,81 мг/кг. Сорт Гако 741 містив його 0,94 мг/кг.

У групі пізньостиглих сортозразків за вмістом магнію виділявся сорт Максілла – 203 мг/кг (табл. 29). У сортів Поздняя красавица, Гранат, Лангендейкер та гібрида Фуєго F1 він був на рівні 148, 150, 152 і 151 мг/кг відповідно. У гібридів Роксі F1 і Ауторо F1 його зафіксовано у кількості 157 і 162 мг/кг. Сорт Мілана мав найменші показники – 123 мг/кг, сорт Лангендейкер ред – 171 мг/кг.

Таблиця 29. Вміст макро- і мікроелементів у головках пізньостиглих сортів та гібридів капусти червоноголової
Сорт,
гібрид
Вміст, мг/кг
Макро-
елементів
МікроелементівВажких
металів
MgCaCuZnNiFeMnPbCd
Роксі F1
контроль
1573710,232,000,242,671,310,090,004
Мілана1233370,233,360,203,790,930,070,002
Ауторо F11624400,272,060,162,501,350,080,002
Фуєго F11513290,252,140,162,631,330,100,003
Лангендейкер1524340,202,130,152,841,340,100,003
Лангендейкер
ред
1714690,283,650,233,181,270,130,002
Гранат1503310,192,310,222,260,950,150,003
Поздняя
красавица
1483950,222,490,232,340,930,160,002
Максілла2033560,252,450,222,611,130,100,003

Найбільший вміст кальцію виявлено у сорту Лангендейкер ред – 469 мг/кг. Дещо менше його накопичували гібрид Ауторо F1 – 440 мг/кг і сорт Лангендейкер – 434 мг/кг. Найменшу кількість його визначено у гібрида Фуєго F1 та сортів Гранат, Мілана – 329, 331 і 337 мг/кг відповідно. У сорту Максілла і гібрида Роксі F1 цей показник був на рівні 356 і 371 мг/кг, у сорту Поздняя красавица – 395 мг/кг.

Серед мікроелементів найбільше міді знаходилось у сорту Лангендейкер ред – 0,28 та гібрида Ауторо F1 – 0,27 мг/кг. Найменший вміст цього елементу спостерігався у сортів Гранат і Лангендейкер – 0,19-0,20 мг/кг. У решти сортів та гібридів кількість міді була в межах 0,22-0,25 мг/кг.

Відмічено, що найвищий вміст цинку мав сорт Лангендейкер ред – 3,65 мг/кг. Гібрид Мілана характеризувався дещо меншим показником – 3,36 мг/кг. У сортів Максілла і Поздняя красавица він становив 2,45 і 2,49 мг/кг відповідно. Наступним в порядку зменшення накопичення цинку був сорт Гранат – 2,31 мг/кг. Найменше його містили гібриди Роксі F1 – 2,00 і Ауторо F1 – 2,06 мг/кг. Сорт Лангендейкер і гібрид Фуєго F1 відрізнялись невисоким вмістом – 0,13-0,14 мг/кг.

Вміст нікелю коливався від 0,15 до 0,24 мг/кг. Найбільше його мали гібрид Роксі F1 – 0,24 і сорти Лангендейкер ред та Поздняя красавица – 0,23 мг/кг. Найменший вміст відмічено у сорту Лангендейкер – 0,15 і гібридів Ауторо F1 та Фуєго F1 – 0,16 мг/кг. У решти сортів він був на рівні 0,20-0,22 мг/кг.

За найвищим вмістом заліза виділявся сорт Мілана – 3,79 мг/кг. Сорт Лангендейкер ред містив 3,18 мг/кг. Найнижчий вміст цього елементу був у сортів Гранат і Поздняя красавица – 2,26 і 2,34 мг/кг. У гібрида Ауторо F1 він складав 2,50 мг/кг. Більша кількість заліза накопичувалась у сорту Максілла – 2,61 та гібридів Фуєго F1 – 2,63 та Роксі F1 – 2,67 мг/кг. Сорт Лангендейкер містив залізо на рівні 2,84 мг/кг.

За здатністю до накопичення марганцю спостерігались відмінності між варіантами – від 0,93 до 1,35 мг/кг. За найбільшим вмістом його переважали гібрид Ауторо F1 – 1,35 мг/кг, сорт Лангендейкер – 1,34 мг/кг та гібрид Фуєго F1 – 1,33 мг/кг. Дещо нижчу кількість зафіксовано у сорту Лангендейкер ред – 1,27, гібрида Роксі F1 – 1,31 мг/кг. У сорту Максілла відмічено невисокий показник – 1,13 мг/кг. Найменше марганцю виявлено у сортів Мілана і Поздняя красавица – 0,93 та сорту Гранат – 0,95 мг/кг.

Пізньостиглі сорти і гібриди капусти червоноголової нагромаджували важких металів (кадмій і свинець) значно менше допустимих норм.

Поделиться:

Дополнительные материалы по теме: