Стійкість рослин проти шкідників

З метою запобігання чи обмеження поширення шкідників під час вирощування овочевих культур, зокрема капусти, слід проводити комплекс заходів щодо захисту рослин: профілактичні, механічні, хімічні, біологічні. Профілактичні заходи перешкоджають появі багатьох видів шкідників, тому вони вважаться основними. Це, насамперед, своєчасне загортання післяжнивних решток, протруювання насіння і садивного матеріалу, дезінфекція приміщень і знарядь праці, знищення бур’янів на узбіччях доріг, зрошувачів, захисних смуг. До профілактичних належать і карантинні заходи.

Для одержання екологічно безпечної продукції на насадженнях капусти червоноголової, як і білоголової, застосовують біологічні методи. На невеликих ділянках допомагають механічні заходи. Але в роки масового поширення шкідників доводиться впроваджувати хімічні заходи захисту рослин. При цьому слід пам’ятати, що для хімічної обробки потрібно застосовувати дозволені «Переліком інсектицидів, дозволеним для використання в Україні (2013) » препарати в рекомендованих дозах, на початку відродження гусениць капустяного білана, совки або з’явлення молі, попелиці. Своєчасне виконання цього заходу сприятиме одержанню екологічно безпечної свіжої продукції, оскільки на рослини попадатимуть менші дози отрутохімікатів.

Переліком інсектицидів, дозволеним для використання в Україні (2013 р.) передбачено багато їх видів. Найпоширенішим у виробничих умовах є такі хімічні препарати.

Актара 240 SC, к. с., ф. «Сингента», Швейцарія – 0,07-0,09 л/га, обприскують проти хрестоцвітої блішки, попелиці протягом вегетації рослин.

Альтекс 100, к. е., ТОВ «Агросфера», ТОВ «Агросфера Лтд», Україна, виробник – ф. «Чайна Кемікл Індастріл і Рісеч Ко. Лтд.», Китай – 0,10-0,15 л/га, обробляють рослини в період вегетації проти капустяного білана, совки, молі.

Воліам Флексі 300 SC, к. с., ф. «Сингента», Швейцарія – 0,3-0,4 л/га, обприскування рослин проти всіх видів шкідників.

Децис Профі 25 WG, ВГ, ф. «Байєр Кроп-Саєнс АГ», Німеччина – 0,035 л/га, проти хрестоцвітої блішки, попелиці.

Децис ф-Люкс, к. е., ф. «Байєр Кроп-Саєнс АГ», Німеччина – 0,3 л/га, обприскують рослини у період вегетації проти капустяної совки, білана, молі, хрестоцвітої блішки.

Енжіо 247 SC, к. с., ф. «Сингента», Швейцарія – 0,18 л/га, проти більшості шкідників.

Золон 35, к. е., ф. «Кемінова А/С», Данія – 1,6-2,0 л/га, обробляють рослини протягом вегетації проти попелиці, капустяного білана, совки, молі.

Матч 050 ЕС, к. е., ф. «Сингента», Швейцарія – 0,4 л/га, обприскують рослини в період вегетації проти капустяного білана, совки, молі.

Номолт, к. с., ф. «БАСФ Агро Б. В.,» Швейцарія – 0,15 л/га, проти капустяного білана, совки, молі.

Фуфанон 570, к. е., ф. «Кемінова А/С», Данія – 1,2 л/га, обприскують рослини в період вегетації проти комплексу шкідників.

Ф’юрі, в. е., ф. ФМСі, США – 0,10-0,15 л/га, застосовують проти капустяного білана, совки, попелиці.

Наукою і практикою встановлено, що шкідники та хвороби призводять до зменшення товарної врожайності на 25 і більше відсотків. Запобігти цьому можна, якщо своєчасно застосовувати комплекс технологічних і хімічних заходів. Підбираючи сорт для виробництва і вирішуючи проблему підвищення продуктивності рослин та отримання екологічно безпечної продукції, не варто забувати про таку характеристику, як стійкість рослин проти шкідників.

На основі спостережень і обліків встановлено, що серед сортименту капусти червоноголової за роки проведення досліджень із шкідників найбільш розповсюдженими були хрестоцвіта блішка, капустяна попелиця та капустяний білан у рослин всіх груп стиглості.

Обліки, проведені на середньостиглих сортах та гібридах щодо заселеності хрестоцвітою блішкою, показав, що найменшим балом пошкодження характеризувався гібрид Родео F1 – 3,0 проти 4,7 бала у контрольному варіанті. Сорт Топаз і гібрид Редма F1 мали також невисокий ступінь пошкодження – 3,3 бала. Дещо більше пошкоджувався сорт Рубін (3,7 бала). Стійкість сорту Топарані була найнижчою – на рівні контролю – 4,7 бала.

Ступінь пошкодження рослин капустяною попелицею був від 2,3 до 4,0 балів. Найбільшу стійкість відмічено у гібридів Родео F1 і Редма F1 – 2,3 та 2,7 бала відповідно. Сорти Рубін, Топаз і Топарані мали ступінь пошкодження на рівні 3,3 бала. Найменшу стійкість встановлено у сорту Олена – 4,0 бала (табл. 30).

Аналізуючи ступінь пошкодження рослин капустяним біланом, встановлено, що його шкодочинність була дещо нижчою за три роки досліджень, порівняно з капустяною попелицею та хрестоцвітими блішками. Так, бал пошкодження рослин був від 2,3 (сорт Рубін і гібрид Редма F1) до 3,3 (сорт Олена). У гібрида Родео F1 і у сортів Топаз, Топарані цей показник складав 2,7 бала.

Таблиця 30. Ступінь пошкодження середньостиглих і середньопізніх сортів та гібридів капусти червоноголової шкідниками, балів
Сорт, гібридХрестоцвіта
блішка
Капустяна
попелиця
Капустяний
білан
200620072008середнє200620072008середнє200620072008середнє
Середньостиглі
Олена –
контроль
5454,75434,04333,3
Рубін4343,73343,33222,3
Родео F13333,02232,33232,7
Редма F13343,33232,73222,3
Топаз4333,34333,33322,7
Топарані5454,73343,33322,7
Середньопізні
Гако 741 –
контроль
3243,04233,03322,7
Калібос4253,74343,74343,7
Дауеррот4243,34333,34333,3
Кабеза
негра
5454,73333,03343,3

У групі середньопізніх сортів найменше пошкоджувався хрестоцвітою блішкою сорт Гако 741 – 3,0 бала. Найбільший бал пошкодження мав сорт Кабеза негра – 4,7 бала. Проміжне положення за цим показником займали сорти Дауеррот і Калібос – 3,3 і 3,7 бала відповідно.

Стійкість проти капустяної попелиці була найвищою у сорту Кабеза негра та Гако 741 – 3,0 бала. Найбільший бал пошкодження виявлено у сорту Калібос – 3,7 бала. Проміжне місце мав сорт Дауеррот (3,3 бала).

Найменше заселявся капустяним біланом сорт Гако 741 – 2,7 бала, найбільше сорт Калібос (найбільш соковиті листки) – 3,7 бала. У решти сортів ступінь пошкодження був на рівні 3,3 бала.

У пізньостиглій групі найвищий ступінь стійкості проти хрестоцвітої блішки в середньому за три роки досліджень встановлено у гібрида Роксі F1 – 2,3 бала (табл. 31).

Таблиця 31. Ступінь пошкодження пізньостиглих сортів та гібридів капусти червоноголової шкідниками, балів
Сорт, гібридХрестоцвіта
блішка
Капустяна
попелиця
Капустяний
білан
200620072008середнє200620072008середнє200620072008середнє
Роксі F1
контроль
2232,33212,02111,3
Мілана3343,34323,03222,3
Ауторо F13253,34333,32132,0
Фуєго F14333,34243,32121,7
Лангендейкер4343,73333,03232,7
Лангендейкер ред3243,04333,32121,7
Гранат5243,73343,33232,7
Поздняя
красавица
3243,03343,32232,3
Максілла4253,74343,73222,3

Сорти Лангендейкер ред та Поздняя красавица за цим показником мали 3,0 бала. У сортів Мілана та гібридів Ауторо F1 і Фуєго F1 пошкодження складало 3,3 бала. Найнижчий ступінь стійкості відмічено у сортів Лангендейкер, Гранат та Максілла – 3,7 бала.

Найменше пошкоджувався капустяною попелицею також гібрид Роксі F1 – 2,0 бала, найбільше – сорт Максілла – 3,7 бала. У сортів Мілана, Лангендейкер ступінь пошкодження складав 3,0 бала, у решти сортів та гібридів – 3,3 бала.

Заселеність рослин капустяним біланом за роки проведення досліджень також була меншою, ніж хрестоцвітою блішкою і капустяною попелицею. Найвищу стійкість проти шкідника мав гібрид Роксі F1 – 1,3 бала. У гібрида Фуєго F1 та сорту Лангендейкер ред цей показник становив 1,7 бала. Ступінь пошкодження гібрида Ауторо F1 складав 2,0 бала, у сортів Мілана, Поздняя красавица та Максілла – 2,3 бала. Найменшою стійкістю характеризувалися сорти Лангендейкер та Гранат (2,7 бала).

За роки проведення досліджень рослини капусти червоноголової більше заселяли хрестоцвіта блішка і капустяна попелиця, менше – капустяний білан. Найбільш стійким проти шкідників у середньостиглій групі був гібрид Родео F1, у середньопізній – Гако 741, у пізньостиглій – гібрид Роксі F1. Кращі сорти і гібриди за врожайністю мали середній ступінь пошкодження.

Поделиться:

Дополнительные материалы по теме: