Утворення листків у розсади. Динаміка наростання вегетативних частин і продуктових органів

Утворення листків у розсади

Результатами експериментальних досліджень встановлено закономірність утворення справжніх листків у розсади залежно від строків сівби насіння (табл. 37).

Таблиця 37. Утворення справжніх листків у розсади середньостиглого сорту Олена залежно від строків сівби насіння
Строк сівбиУтворення справжніх листків, діб після
сходівпопереднього листка
ІІІІІІІVVІІІІІІІVV
20 квітня91418212426954332
25 квітня91318212325945322
30 квітня –
контроль
81216192123844322
5 травня81114171921833322

Відмічено, що перший справжній листок у середньостиглого сорту Олена формувався на 8 добу після сходів за сівби 5 травня і 30 квітня (контроль), пізніше на одну добу його поява спостерігалась за сівби 20-25 квітня.

Утворення другого листка відбувалось також швидше за пізніших строків сівби, оскільки для росту і розвитку розсади були кращі температурні умови. Так, за використання травневого строку поява такого листка спостерігалась на 11 добу, за сівби 30 квітня – на 12 добу і 20-25 квітня – на 13 і 14 добу відповідно. Сівба насіння 5 травня забезпечила найранішу появу наступного справжнього листка – на 14 добу, що швидше на 2 доби порівняно з контролем. За сівби 20 і 25 квітня він з’являвся через 18 діб після масових сходів. Четвертий листок формувався через 3 доби після попереднього незалежно від строку сівби насіння. Поява п’ятого справжнього листка спостерігалась через 2 доби після появи четвертого за другого, третього і четвертого строків сівби. За першого строку сівби (20 квітня) його утворення відмічалось через 3 доби, що пов’язано з менш сприятливими умовами для росту розсади. Період між формуванням п’ятого і шостого листків складав 2 доби за всіх строків сівби.

Аналіз результатів досліджень показав, що у пізньостиглих гібридів капусти червоноголової Ауторо F1 та Роксі F1 формування листків відбувалось дещо швидше за використання травневого строку сівби, оскільки погодні умови сприяли кращому росту і розвитку розсади (табл. 38).

Формування першого справжнього листка у гібрида Ауторо F1 за сівби 5 травня спостерігалось на 7 добу, як і в контрольному варіанті. На 9 добу утворювався він за сівби 20 і 25 квітня. Сходи капусти червоноголової за перших двох строків сівби лімітувалися кількістю тепла, тому поява першого листка була на 2 доби пізніше порівняно з контролем і травневим строком сівби. Другий справжній листок утворювався переважно через 4 доби, тільки за сівби 20 квітня – на 5 добу. Наступний справжній листок з’являвся на 14 добу за сівби 5 травня і 30 квітня (контроль) та через 3 і 4 доби, тобто на 17 і 18 добу його появу відмічено відповідно за сівби 25 і 20 квітня. Через 3 доби після попереднього утворювалися четвертий і п’ятий справжні листки за використання квітневих строків сівби. Сівба насіння 5 травня забезпечила формування цих листків з інтервалом у 2 доби. Шостий справжній листок сформувався через 2 доби після п’ятого за сівби насіння 25, 30 квітня і 5 травня. За першого строку сівби він утворювався через 3 доби. Тобто, для росту і розвитку розсади сприятливі умови створювалися за використання пізніших строків сівби. Дещо довше відбувалось формування справжніх листків за сівби 20 квітня, оскільки за нижчої температури повітря і ґрунту дещо затримувалась поява листків і це впливало на закладання наступних.

Таблиця 38. Утворення справжніх листків у розсади пізньостиглих гібридів капусти червоноголової залежно від строків сівби насіння
Строк сівбиУтворення справжніх листків, діб після
сходівпопереднього листка
ІІІІІІІVVІІІІІІІVV
Ауторо F1
20 квітня91418212427954333
25 квітня91317202325944332
30 квітня –
контроль
71114172022743332
5 травня71114161820743222
Роксі F1
20 квітня91419222528955333
25 квітня91317202325944332
30 квітня –
контроль
81216192123844332
5 травня81215182123843332

На основі результатів фенологічних спостережень встановлено, що у пізньостиглого гібрида Роксі F1 перший справжній листок утворювався на 9 добу за сівби 20 і 25 квітня. У контрольному варіанті та за сівби 5 травня – на 8 добу, що пояснюється сприятливою температурою повітря і ґрунту порівняно з першими двома варіантами. Формування другого та третього листків за сівби 20 квітня відбувалось через 5 діб. Сівба насіння 25 квітня забезпечила появу цих листків на рівні контрольного варіанту – з інтервалом у 4 доби. За травневого строку сівби другий листок утворювався за 4 доби, третій – за 3 доби. Дружною появою четвертого та п’ятого листків характеризувались всі досліджувані варіанти (через 3 доби після появи попереднього листка). Наступний шостий листок утворювався переважно за 2 доби, тільки за першого строку сівби його формування спостерігалась за 3 доби.

На підставі отриманих даних встановлено, що проростання насіння капусти червоноголової знаходиться в тісному взаємозв’язку з абіотичними факторами. Встановлено, що за сівби 20 квітня поява сходів і розвиток розсади відбувається дещо повільніше порівняно з контрольним варіантом (30 квітня). За сприятливої температури ґрунту і повітря, оптимальної вологості прискорюється утворення справжніх листків.

За використання квітневих строків сівби (20-25 квітня) рослини капусти червоноголової раніше проходили фенологічні фази росту і розвитку. Товарнуа продукція за цих строків у середньостиглого сорту Олена надходила на 1-2 тижні раніше порівняно з контрольним варіантом. У групі пізньостиглих рослин встановлено, що у гібрида Ауторо F1 строк сівби 20 квітня забезпечував надходження врожаю на тиждень раніше, ніж у контролі. Оскільки у гібрида Роксі F1 вегетаційний період складає 174 доби сівба насіння 20-25 квітня дозволила головкам досягти повної технічної стиглості і зібрати врожай до настання приморозків.

Динаміка наростання вегетативних частин і продуктових органів

Аналізуючи дані за динамікою наростання листків у середньостиглого сорту Олена, слід зазначити, що строки сівби мали вплив на їх ріст і розвиток (табл. 39). Станом на 15 липня встановлено, що найбільша кількість листків утворювалась за першого строку сівби – 12 шт. Найменше їх було у контрольному варіанті та за четвертого строку сівби – 10 шт. Проміжне місце за цим показником займав другий строк сівби (11 листків).

Таблиця 39. Динаміка наростання листків у рослин середньостиглого сорту Олена залежно від строків сівби
Строк сівбиКількість листків, шт.
дата
15.0720.0730.0710.0820.0830.0810.0920.09
20 квітня121417201917--
25 квітня11141820181715
30 квітня – контроль1013161918181614
5 травня1012151719171615

Протягом другої декади липня рослини формували за першого та другого строку сівби по 14 листків проти контролю – 13 шт. Найменша їх кількість утворювалась за четвертого строку сівби – 12 шт.

На кінець липня спостерігався максимальний приріст листків за використання всіх строків сівби. Так, за сівби 25 квітня на рослинах формувалось по 4 листки протягом декади. У решти варіантів їх утворювалось по 3 шт. за 10 діб.

У першій декаді серпня за сівби 20 і 25 квітня нараховувалась найбільша кількість листків – 20 шт. проти 19 шт. у контрольному варіанті. Найменше їх формувалось за сівби 5 травня – 17 шт. Станом на 20 серпня за використання квітневих строків сівби відмічалось поступове зменшення листків – 20 квітня їх було 19 шт., а 25 і 30 квітня – 18 шт. За сівби 5 травня їх кількість була максимальною в межах даного строку (19 шт.). Подальше зменшення наростання листків за всіх строків сівби відмічено в кінці літа – 30 серпня. Рослини всіх варіантів мали їх по 17 шт., у контролі – 18 шт.

У кінці першої декади вересня за сівби 20 квітня кількість листків не підраховувалась, оскільки головки набули масової технічної стиглості і був зібраний урожай. За сівби насіння 25 квітня рослини мали 15 листків. У контрольному варіанті і за сівби 5 травня їх було по 16 шт. На 20 вересня врожай отримали і за сівби 25 квітня. У контролі нараховувалось 14 листків, а за сівби 5 травня – 15 шт.

На основі проведених підрахунків у пізньостиглих гібридів капусти червоноголової встановлено деякі відмінності за динамікою наростання листків (табл. 40). На 15 липня найбільша кількість листків формувалась за першого та другого строків сівби – 13 і 12 шт. відповідно. У контрольному варіанті їх було 11 шт. Травневий строк сівби забезпечив 10 листків.

На кінець другої декади серпня відбувалось інтенсивне наростання листків. За першого строку їх нараховувалось 15 шт., за другого і третього (контроль) – 14 шт. За останнього строку сівби утворилось 13 листків. У кінці липня найбільшу кількість листків забезпечила сівба 20 і 25 квітня – 18 шт. У контрольному варіанті і за травневого строку сівби їх було по 17 шт.

Таблиця 40. Динаміка наростання листків у рослин пізньостиглих гібридів капусти червоноголової залежно від строків сівби
Строк сівбиКількість листків, шт.
дата
15.0720.0730.0710.0820.0830.0810.0920.0930.0910.1020.10
Ауторо F1
20 квітня131518232523232119--
25 квітня12141822252423201918-
30 квітня –
контроль
11141722242523201918-
5 травня1013172123262523222018
Роксі F1
20 квітня11141821252524222019-
25 квітня1113172123262523211919
30 квітня –
контроль
1012162023252524222120
5 травня912151921242524222221

Протягом першої декади серпня кількість листків між варіантами була також неоднаковою, найбільше їх було за першого строку сівби – 23 шт. Сівба 25 квітня забезпечила формування 22 листків, аналогічно, як і у контролі. Найменше листків утворювалось за сівби 5 травня – 21 шт. Станом на 20 серпня за першого та другого строків сівби сформувалась найбільша кількість листків за весь вегетаційний період – по 25 шт. За сівби 30 квітня їх було 24 шт., а 5 травня – 23 шт.

Через декаду (30 серпня) було встановлено, що за сівби 20 і 25 квітня наростання листків припинилося, а за сівби 30 квітня і 5 травня їх кількість була максимальною за весь період росту і розвитку рослин. Так, у перших двох варіантах було по 23 і 24 листка, у третьому і четвертому – 25 і 26 шт. відповідно.

З вересня спостерігалося завершення наростання листків за всіх строків сівби. В основному їх нараховувалось по 23 шт., лише за сівби 5 травня їх було найбільше – 25 шт. Станом на 20 вересня найбільшу кількість листків відмічено за сівби 5 травня – 23 шт., оскільки рослини порівняно з квітневими строками сівби ще продовжували свій ріст і розвиток, хоча утворення листків вже припинилось. За сівби 20 квітня їх нараховувалось 21 шт. Найменше їх було за сівби 25 квітня і у контролі – 20 шт.

На кінець вересня травневий строк сівби забезпечував найбільшу кількість листків – 22 шт., квітневий – найменшу – по 19 шт. Це пояснюється тим, що у рослин за сівби у квітні перехід до фази початку технічної стиглості головок супроводжувався відмиранням листків.

Станом на 10 жовтня за сівби 20 квітня урожай капусти червоноголової було зібрано і вже кількість листків не підраховувалась. За сівби 25 квітня, як і у контрольному варіанті, їх нараховувалось по 18 шт., за сівби 5 травня – 20 шт.

Аналізуючи одержані результати за динамікою наростання листків у капусти червоноголової пізньостиглого гібрида Роксі F1 встановлено значні відмінності за динамікою наростання листків.

У середині липня найбільше листків відмічено за сівби 20 і 25 квітня – 11 шт., найменше за сівби 5 травня – 9 шт. Проміжне місце за їх кількістю встановлено за сівби 30 квітня (10 листків).

На 20 липня сівба 20 і 25 квітня забезпечила найбільше наростання листків – 14 і 13 шт. відповідно. За травневого строку вони формувались аналогічно до контрольного варіанту – 12 шт. В кінці липня кількість листків у варіантах сівби 20, 25, 30 квітня та 5 травня збільшилась до 18, 17, 16 і 15 шт. відповідно.

Станом на 10 серпня найбільше листків було за першого та другого строків сівби – 21 шт. Найменше їх відмічено за сівби 5 травня – 19 шт. У контрольному варіанті нараховувалось 20 листків.

У другій декаді серпня спостерігалось інтенсивне наростання листків за сівби насіння 20 квітня (25 шт.). Їх формування за сівби 25 квітня відбувалось на рівні контролю – 23 шт. Кількість листків за травневого строку сівби становила 21 шт. На кінець третьої декади серпня найбільше листків було за сівби 25 квітня – 26 шт., найменше за сівби 5 травня (24 шт.). Проміжне положення за кількістю листків було за строків сівби 20 і 30 квітня – 25 шт.

На 10 вересня відмічалось припинення наростання листків за першого строку сівби, їх нараховувалось 24 шт. За всіх інших строків сівби рослини мали по 25 шт. З другої декади вересня за сівби 30 квітня і 5 травня кількість листків була більшою порівняно з сівбою насіння 20 і 25 квітня. Оскільки гібрид Роксі F1 має подовжений вегетаційний період, у контрольному варіанті та за травневого строку сівби рослини не встигали перейти до масового достигання головок, тобто у них ще не відбувалось масове обпадання листків, як це спостерігалось у перших двох варіантах.

Станом на 20 вересня за сівби 5 травня рослини мали листків на рівні контролю – 24 шт. і їх кількість була найбільшою порівняно з першим і другим строками сівби. За сівби 20 і 25 квітня їх було 22 і 23 шт. відповідно. У кінці вересня відмічено аналогічну закономірність. Рослини у контрольному варіанті та за травневого строку сівби мали найбільшу кількість листків (22 шт.). За квітневих строків сівби їх було на рівні 20-21 шт.

На 10 жовтня за сівби 20 і 25 квітня нараховувалось найменше листків – 19 шт. У контрольному варіанті рослини мали 21 листок. Найбільше їх було за сівби 5 травня – 22 шт. На кінець другої декади жовтня за першого строку сівби кількість листків не підраховувалась, оскільки було зібрано врожай. За сівби 25 квітня рослини мали найменше листків – 19 шт. Найбільше їх було за травневого строку сівби – 21 шт. Контрольний варіант за кількістю листків займав проміжне положення (20 шт.).

Отже, середньостиглий сорт Олена формував меншу кількість листків порівняно з пізньостиглими гібридами Ауторо F1 і Роксі F1, оскільки він мав коротший вегетаційний період і раніше завершував їх утворення. За строків сівби 20 і 25 квітня прискорювалось формування листків.

Залежно від строків сівби у середньостиглого сорту Олена також було відмічено значну відмінність за динамікою наростання головок (табл. 41).

Таблиця 41. Динаміка наростання головок у капусти червоноголової середньостиглого сорту Олена залежно від строків сівби
Строк сівбиДіаметр головки, см
дата
1.0810.0820.0830.0810.0920.0930.0910.10
20 квітня5,88,410,011,813,3---
25 квітня5,07,59,011,112,612,8--
30 квітня -
контроль
4,05,77,89,410,411,011,2-
5 травня3,85,27,48,89,810,510,710,8

На початку серпня за першого та другого строків сівби головки мали більший діаметр порівняно з контрольним варіантом та травневим строком, де вони тільки починали зав’язуватись – 5,8 і 5,0 проти 4,0 і 3,8 см відповідно. Закономірність щодо формування більшого розміру головок за сівби 20-25 квітня простежувалась протягом всього вегетаційного періоду рослин.

Інтенсивніше наростання продуктового органу встановлено вже у кінці першої декади серпня. Так, найбільший діаметр головки був за сівби 20-25 квітня – 8,4 і 7,5 см відповідно. За сівби 30 квітня та 5 травня їх розмір був значно меншим – 5,7 і 5,2 см.

Станом на 20 серпня діаметр головки за перших двох строків сівби збільшився до 10,0 та 9,0 см проти 7,8 см у контрольному варіанті, за сівби 5 травня – 7,4 см. На кінець серпня розмір головок у кращих варіантах (20-25 квітня) досягав 11,8 і 11,1 см проти 9,4 см у контролі. Використання травневого строку сівби призводило до формування продуктового органу меншого діаметра (7,4 см).

У першій декаді вересня за сівби 20 квітня головки припиняли свій ріст і розвиток, але їх розмір був найбільшим (13,3 см) порівняно з діаметром головок від інших строків сівби. Дещо меншими вони утворювались за сівби 25 квітня – 12,6 см. За сівби 30 квітня головки формувались у розмірі 10,4 см, за сівби 5 травня – 9,8 см.

Наступними технічної стиглості досягали головки за сівби 25 квітня. Їх діаметр був 12,8 см проти 11,0 см у контрольному варіанті. Сівба насіння 5 травня не сприяла утворенню головок більшого розміру порівняно з контролем.

У кінці вересня отримано повністю сформовані головки за сівби насіння 30 квітня. Діаметр продуктового органу був 11,2 см. Через декаду – 10 жовтня фаза повного достигання головок спостерігалась за використання сівби насіння 5 травня. Серед усіх досліджуваних варіантів вони були найменшого розміру – 10,8 см.

Результати досліджень свідчать, що на динаміку наростання головок у пізньостиглих гібридів капусти червоноголової впливали строки сівби і їх генетичні особливості (табл. 42). Встановлено, що діаметр головок залежить від потенційної спроможності гібридів до формування врожаю. Так, у гібрида Ауторо F1 відбувалось інтенсивніше наростання продуктового органу, ніж у Роксі F1.

Таблиця 42. Динаміка наростання головок у пізньостиглих гібридів капусти червоноголової залежно від строків сівби
Строк сівбиДіаметр головки, см
дата
10.0820.0830.0810.0920.0930.0910.1020.10
Ауторо F1
20 квітня5,66,98,911,012,514,6--
25 квітня5,26,38,410,211,813,214,2-
30 квітня -
контроль
4,85,87,89,611,012,413,5-
5 травня4,45,57,49,310,711,912,512,8
Роксі F1
20 квітня4,86,58,310,411,312,813,413,9
25 квітня4,45,97,69,410,511,912,613,0
30 квітня -
контроль
4,25,16,68,29,510,711,612,2
5 травня4,66,17,69,010,211,211,9

На кінець першої декади серпня відмічено початок формування головок у всіх досліджуваних варіантах, їх діаметр за сівби 20 і до 5 травня був на рівні 5,6-4,4 см. Протягом другої декади серпня розмір продуктового органу збільшувався до 6,9 і 6,3 см відповідно за перших двох строків сівби. За інших строків сівби (30 квітня і 5 травня) цей показник був на рівні 5,8 і 5,5 см відповідно.

Станом на 30 серпня діаметр головки за сівби 20 і 25 квітня збільшувався до 8,9 та 8,4 см проти 7,8 см у контрольному варіанті. За травневого строку сівби вони були найменшими – 7,4 см.

На 10 вересня розмір головки був найбільшим за використання сівби 20 квітня – 11,0 см. Дещо менший діаметр відмічено за сівби 25 квітня – 10,2 см. Травневий строк сівби мав цей показник на рівні контролю.

Через 10 діб (20 вересня) діаметр головки за перших двох строків сівби складав 12,5 і 11,8 см проти 11,0 см у контролі. Останній строк сівби забезпечував їх формування у меншому розмірі – 10,7 см. На кінець вересня за сівби 20 квітня головки досягали технічної стиглості і їх розмір був найбільшим – 14,6 см. За сівби 25 квітня головки відрізнялись більшим діаметром порівняно з контролем – 13,2 проти 12,4 см. Сівба насіння на початку травня забезпечувала найменші за розміром головки – 11,9 см.

На кінець першої декади жовтня було проведено останні вимірювання діаметра головки за сівби 25 і 30 квітня. Розмір продуктового органу досягав 14,2 і 13,5 см відповідно. Найменшими головки були за сівби 5 травня – 12,5 см, а через декаду (20 жовтня) вони дещо збільшувалися і мали діаметр 12,8 см.

За динамікою наростання головок у пізньостиглого гібрида капусти червоноголової Роксі F1 відмічено також вплив строків сівби на їх формування. Слід зазначити, що на кінець першої декади серпня діаметр головок за квітневих строків сівби істотно не змінювався і коливався в межах 4,8 і 4,2 см. Встановлено, що у даний період за сівби 5 травня головки не утворювались.

Через декаду – 20 серпня діаметр головок збільшувався до 6,5 і 5,9 см за сівби 20 і 25 квітня проти 5,1 см у контролі. За травневого строку сівби відмічено початок формування продуктового органу. Станом на 30 серпня за перших строків сівби (20 і 25 квітня) головки мали більший розмір (8,3 та 7,6 см) порівняно з контрольним варіантом – 6,6 см. Найменший діаметр спостерігався за сівби 5 травня – 6,1 см.

У першій декаді вересня найбільший діаметр головок також встановлено за сівби 20 та 25 квітня – 10,4 і 9,4 см. При сівбі 30 квітня і 5 травня цей показник складав 8,2 і 7,6 см відповідно. На 20 вересня аналогічна закономірність збереглась. За сівби 20 і 25 квітня діаметр головок був у межах 11,3 і 10,5 см, у контролі – 9,5 см, за сівби 5 травня – 9,0 см. У кінці вересня за першого та другого строків сівби головки мали найбільший розмір – 12,8 та 11,9 см порівняно з контролем (10,7 см). Останній строк сівби призводив до формування найменших головок – 10,2 см.

Станом на 10 жовтня перші два варіанти забезпечили найбільший діаметр головок – 13,4 та 12,6 см. За сівби 30 квітня та 5 травня головки мали розмір 11,6 та 11,2 см відповідно. На 20 жовтня за сівби 20 і 25 квітня вони досягли повної технічної стиглості і мали діаметр на рівні 13,9 і 13,0 см. В інших варіантах у рослин не закінчувся вегетаційний період і вони сформували головки розміром 12,2 та 11,9 см відповідно.

Таким чином, у середньостиглого сорту Олена та пізньостиглих гібридів Ауторо F1 та Роксі F1 головки наростали інтенсивніше за сівби насіння 20 і 25 квітня. Діаметр головки залежав від генетичних особливостей сорту і гібридів.

Поделиться:

Дополнительные материалы по теме: