Маса, врожайність та вихід товарних головок

Одним із вирішальних факторів підвищення врожайності капусти червоноголової за рахунок збільшення маси головок є оптимальний строк сівби насіння, який забезпечує найсприятливіші умови для росту і розвитку рослин.

На основі аналізу трирічних даних встановлено, що у середньостиглого сорту Олена найбільша маса головки формувалася за першого та другого строків сівби – 1,22 і 1,21 кг відповідно проти контрольного варіанта – 1,12 кг (табл. 43). Найменші продуктові органи утворювалися за використання останнього строку сівби – 1,05 кг.

Таблиця 43. Маса головки середньостиглого сорту капусти червоноголової Олена залежно від строків сівби
Строк
сівби
Маса головки, кг
2006 р.V,%±Sx,%2007 р.V,%±Sx,%2008 р.V,%±Sx,%СереднєV,%±Sx,%
20 квітня1,255,7±1,61,106,7±1,91,306,1±1,71,226,2±1,7
25 квітня1,224,5±1,31,156,6±1,81,255,2±1,51,215,5±1,5
30 квітня –
контроль
1,107,2±2,01,108,1±2,31,156,1±1,71,127,2±2,0
5 травня1,005,2±1,51,056,3±1,61,105,2±1,41,055,6±1,5

Порівнюючи середню масу головок у групі пізньостиглих рослин, слід зазначити, що гібрид Ауторо F1 відрізнявся вдвічі більшою масою головки порівняно з гібридом Роксі F1 (табл. 44). Ця відмінність пояснюється генетичною особливістю рослин даних гібридів.

Таблиця 44. Маса головки пізньостиглих гібридів капусти червоноголової залежно від строків сівби
Строк
сівби
Маса головки, кг
2006 р.V,%±Sx,%2007 р.V,%±Sx,%2008 р.V,%±Sx,%СереднєV,%±Sx,%
Ауторо F1
20 квітня2,707,1±2,02,506,8±1,92,656,5±1,82,626,8±1,9
25 квітня2,607,2±2,02,358,2±2,32,605,2±1,52,526,9±1,9
30 квітня –
контроль
2,405,9±1,62,207,8±2,22,456,0±1,72,356,6±1,8
5 травня2,206,0±1,72,107,3±2,02,255,3±1,52,186,2±1,7
Роксі F1
20 квітня1,156,8±1,90,957,1±2,01,256,6±1,81,126,8±1,9
25 квітня1,056,0±1,71,006,4±1,81,136,2±1,71,066,2±1,7
30 квітня –
контроль
1,005,9±1,60,856,5±1,81,035,8±1,60,966,1±1,7
5 травня0,957,2±2,00,86,6±1,81,007,4±2,00,927,0±2,0

Так, у гібрида Ауторо F1 маса головки була найвищою за першого строку – 2,62 кг проти 2,35 кг у контролі. Дещо менші головки сформувалися в другому варіанті – 2,52 кг. Продуктовий орган у рослин, насіння яких висівали 5 травня, мав найнижчу масу (2,18 кг).

У гібрида Роксі F1 найвища маса продуктового органу була сформована за сівби 20 квітня – 1,12 кг. Різниця між другим строком і контролем була несуттєвою і маса головки становила 1,06 і 0,96 кг відповідно. Найменші головки (0,92 кг) одержано в останньому варіанті.

Одним із найважливіших господарсько-цінних показників капусти червоноголової, який свідчить про перевагу одного строку сівби насіння над іншим є врожайність. За період 2006-2008 рр. досліджувані сортозразки залежно від строків сівби показали різний рівень урожайності.

Отримані трирічні експериментальні дані свідчать, що у середньостиглого сорту Олена найвищу врожайність одержано за сівби насіння 20 і 25 квітня – 35,7 і 34,5 т/га, що більше за контрольний варіант (30,6 т/га) на 5,1 та 3,9 т/га (табл. 45). Найнижча врожайність була за останнього строку сівби (5 травня) – 29,7 т/га.

Таблиця 45. Урожайність та товарність середньостиглого сорту капусти червоноголової Олена залежно від строків сівби
Строк
сівби
Урожайність, т/гаТоварність, %
2006 р.2007 р.2008 р.середнє±
до контролю
20 квітня35,734,337,135,7+ 5,189
25 квітня34,932,935,734,5+ 3,987
30 квітня –
контроль
31,428,632,030,6-87
5 травня30,027,731,429,7- 0,986
НІР 05, т/га3,83,43,6

Товарність продукції була найвищою за сівби насіння 20 квітня – 89 %. За другого строку сівби одержано товарність на рівні контрольного варіанту – 87 %, що становить несуттєву різницю порівняно з першим строком сівби. Останній строк характеризувався найменшим показником (86 %).

У пізньостиглих гібридів також проявляється залежність між строками сівби і основними господарськими ознаками (табл. 46). Так, гібрид Ауторо F1 найвищу врожайність мав за сівби насіння 20 квітня – 75,2 т/га, що більше за контроль (68,1 т/га) на 7,1 т/га. Дещо меншу врожайність одержано за сівби 25 квітня – 72,8 т/га. За травневого строку сівби врожайність капусти червоноголової у досліді знижувалася до 64,3 т/га і була нижчою за контроль на 3,8 т/га, проте залишалась при цьому достатньо високою.

Таблиця 46. Урожайність та товарність пізньостиглих гібридів капусти червоноголової залежно від строків сівби
Строк
сівби
Урожайність, т/гаТоварність, %
2006 р.2007 р.2008 р.середнє±
до контролю
Ауторо F1
20 квітня78,671,475,775,2+ 7,199
25 квітня77,167,174,372,8+ 4,798
30 квітня –
контроль
71,462,970,068,1-98
5 травня67,160,065,764,3- 3,897
НІР 05, т/га6,76,36,5
Роксі F1
20 квітня32,931,435,733,4+ 6,097
25 квітня30,028,632,330,3+ 2,997
30 квітня –
контроль
28,624,329,427,4-92
5 травня27,122,928,626,2- 0,890
НІР 05, т/га2,72,32,6

У гібрида Роксі F1 перший строк сівби також забезпечував найвищу врожайність – 33,4 т/га, що на 6,0 т/га більше порівняно з контрольним варіантом (30 квітня). За кожного наступного строку сівби поступово зменшувалась урожайність: до 30,3 т/га за другого строку та до 26,2 т/га за сівби 5 травня проти 27,4 т/га у контролі.

Товарність головок капусти червоноголової у гібрида Ауторо F1 була досить високою незалежно від строків сівби і становила 99-97 %. У гібрида Роксі F1 товарність вирощеної продукції за сівби 20 і 25 квітня була найвищою і становила 97 %. Останній строк сівби та контрольний варіант характеризувались найменшим виходом товарної продукції на рівні 90-92 % відповідно. За даних строків сівби спостерігалось найбільше неповністю сформованих головок.

За результатами досліджень найвищу врожайність одержано у середньостиглого сорту Олена за сівби 20-25 квітня – 35,7 і 34,5 т/га проти 30,6 т/га у контролі. Серед пізньостиглих гібридів Ауторо F1 та Роксі F1 за сівби 20 квітня урожайність становила 75,2 і 33,4 т/га, що на 7,1 і 6,0 т/га більше порівняно з контрольним варіантом. Отже, правильний вибір оптимального строку сівби підвищує врожайність.

Поделиться:

Дополнительные материалы по теме: