Урожайність та господарська оцінка головок

Визначення оптимальних площ живлення – одна із головних умов отримання підвищення врожайності капусти червоноголової.

У процесі експериментальних досліджень виявлено залежність інтенсивності росту і розвитку рослин сорту Олена та гібрида Ауторо F1 від густоти розміщення рослин (табл. 53).

За різних схем розміщення рослин у середньостиглого сорту Олена найбільша маса головки формувалась у контрольному варіанті (70×60 см) – 1,30 кг. При зменшенні відстані між рослинами в рядку продуктовий орган також зменшувався. Так, рослини, висаджені за схемами 70×50 і 70×40 см, мали масу головки – 1,19 і 1,05 кг. Подальше загущення (70×30 см) призводило до утворення головок масою 0,95 кг.

Таблиця 53. Маса головки капусти червоноголової залежно від схеми розміщення рослин
Схема
розміщення
рослин, см
Маса головки, кг
2006 р.V,%±Sx, %2007 р.V,%±Sx, %2008 р.V,%±Sx, %середнєV,%±Sx, %
Сорт Олена
70×60 –
контроль
1,305,2±1,51,206,3±1,81,406,0±1,71,305,8±1,6
70×501,206,0±1,71,117,8±2,21,255,9±1,61,196,6±1,8
70×401,055,3±1,51,005,6±1,61,107,2±2,01,056,0±1,7
70×300,956,5±1,80,906,8±1,91,007,1±2,00,956,8±1,9
Ауторо F1
70×60 –
контроль
2,836,6±1,82,386,6±1,82,905,9±1,62,706,4±1,8
70×502,825,7±1,62,256,5±1,82,855,6±1,62,646,0±1,7
70×401,937,3±2,01,636,4±1,82,106,0±1,71,896,6±1,8
70×301,486,6±1,81,277,1±2,01,506,8±1,91,426,8±1,9

Найбільшу масу головок у пізньостиглого гібрида Ауторо F1 забезпечували також схеми розміщення рослин 70×60 та 70×50 см. У середньому за три роки досліджень вона становила 2,70 і 2,64 кг.

Загущення рослин у цього гібрида призводило до зменшення маси продуктового органу. Враховуючи більший розмір рослин у гібрида Ауторо F1 загущення рослин у рядку не сприяло подальшому збільшенню розміру і маси головки та підвищенню врожайності. При відстані рослин у рядку 40 см цей показник був 1,89 кг. За схеми 70×30 см рослини формували головки масою 1,42 кг.

На основі отриманих даних встановлено, що схеми розміщення рослин капусти червоноголової мали значний вплив на врожайність товарної продукції (табл. 54).

Таблиця 54. Урожайність капусти червоноголової залежно від схеми розміщення рослин
Схема
розміщення
рослин, см
Урожайність, т/гаПриріст
урожай-
ності,
т/га
Товар-
ність, %
2006 р.2007 р.2008 р.середнє
Сорт Олена
70×60 –
контроль
30,928,633,330,9-92
70×5034,331,735,833,9+ 3,090
70×4037,535,739,337,5+ 6,688
70×3045,242,847,645,2+ 14,387
НІР 05, т/га3,73,43,5
Ауторо F1
70×60 –
контроль
67,456,669,064,3-94
70×5080,764,481,575,5+ 11,293
70×4068,958,275,067,4+ 3,191
70×3070,460,571,467,4+ 3,190
НІР 05, т/га7,06,16,5

На основі отриманих даних трирічних досліджень у середньостиглого сорту Олена найвищу врожайність отримано за найбільш загущеного розміщення рослин – 70×30 см – 45,2 т/га, що на 14,3 т/га більше, ніж у контролі 70×60 см – 30,9 т/га за рахунок більшої кількості рослин на одиниці площі.

Схема 70×40 см забезпечила цей показник на рівні 37,5 т/га, з істотним приростом урожайності 6,6 т/га порівняно з контролем. Незважаючи на помітне зменшення маси головки за більшого загущення рослин у рядку, загальний вихід продукції з гектара зростав за рахунок збільшення кількості рослин. Урожайність на рівні 33,9 т/га отримано за більшої відстані між рослинами – 50 см, що складає неістотне перевищення порівняно з контролем.

Аналіз отриманих даних свідчить, що пізньостиглий гібрид Ауторо F1, маючи більший розмір надземної частини, формував в середньому найбільшу врожайність за схеми розміщення рослин 70×50 см – 75,5 т/га, що на 11,2 т/га більше проти контролю. Найменший збір продукції отримано в контрольному варіанті – 70×60 см – 64,3 т/га. У рослин, розміщених за схемою 70×40 та 70×30 см, урожайність отримано на рівні 67,4 т/га, що складає неістотне перевищення порівняно з контролем.

Відмічено залежність між товарністю і схемами розміщення рослин. Так, у середньостиглого сорту Олена найвищий вихід товарних головок на рівні 92 і 90 % отримано за схеми 70×60 (контроль) і 70×50 см. Дещо менший він був у рослин, висаджених за загущених схем – 70×40 см і 70×30 см – 88 і 87 %, за рахунок зменшення розміру головок.

У пізньостиглого гібрида Ауторо F1 спостерігалась аналогічна закономірність між двома показниками. Схеми 70×60 і 70×50 см забезпечили товарність на рівні – 94 і 93 %. Із загущенням відстані між рослинами в рядку до 40 і 30 см товарність знижувалась незначною мірою – до 91 та 90 % відповідно.

Аналізуючи результати проведених досліджень, встановлено, що найкращі умови для росту і розвитку рослин, процесу формування головок, отримання найвищої врожайності капусти червоноголової середньостиглого сорту Олена забезпечують схеми розміщення рослин 70×30-40 см, пізньостиглого гібрида Ауторо F1 – 70×50 см. Отже, біологічні особливості рослин обумовлюють оптимальну площу живлення, яка забезпечує високий вихід товарних головок.

Поделиться:

Дополнительные материалы по теме: