Насінництво капусти червоноголової

Капуста червоноголова – дворічна перехреснозапильна рослина. Об’єднує переважно середньостиглі, середньопізні і пізньостиглі сорти. Щоб не допустити перезапилення сортів слід дотримуватись вимог просторової ізоляції – не менше 2000 м на відкритій ділянці і 600 м – на захищеній. Від капусти білоголової червоноголова відрізняється лише сизо-червоно-фіолетовим забарвленням листків і розетки.

Технологія вирощування маточників і насінників капусти червоноголової, а також збирання і доробка насіння подібні до білоголової. Особливістю є те, що рослини у неї меншого розміру порівняно з білоголовою, тому маточники і насінники рослини можна розміщувати у рядках густіше, враховуючи сортові властивості.

Важливою умовою одержання високої врожайності насіння є вирощування високоякісних маточників, типових для сорту рослин з добре розвиненою, але не перерослою головкою, не пошкоджених шкідниками і не уражених хворобами, придатних для тривалого зберігання.

На відміну від товарного виробництва у насінництві капусти червоноголової, як і білоголової, застосовують пізніші строки сівби, більшу густоту рослин, контролюють внесення азотних добрив (інакше маточні рослини будуть довше вегетувати і гірше зберігатися).

Основним способом вирощування маточників є розсадний, хоча дозволяється і безрозсадний. Одержання маточників розсадним способом пов’язане із значними затратами ручної праці, але при цьому гарантується оптимальна кількість рослин на одиниці площі і для висаджування відбираються здорова, краще розвинена розсада.

Розсаду капусти червоноголової всіх сортів вирощують у відкритих розсадниках. Тільки сівбу насіння починають з пізньостиглих сортів, а закінчують середньостиглими і ранньостиглими на відміну від товарного овочівництва. Орієнтовані строки сівби в Лісостепу: пізньостиглі сорти – перша декада травня, середньопізні – друга декада травня, середньостиглі – у кінці травня, ранньостиглі – перша-друга декада червня. Вік розсади – 35-40 до 45 діб. Основний строк висаджування розсади: пізньостиглі і середньопізні сорти та гібриди – друга декада червня, середньостиглі – кінець червня, ранньостиглі – перша половина липня.

Вирощені маточники після проведення сортових прочисток та апробації сортових посівів підкопують і звозять до сховища. Там зачищають їх, залишаючи 2-3 покривних листки і черешки на стеблі 1-1,5 см, оберігають кореневу систему від пошкоджень. Укладають маточники у сховищі на дерев’яні настили, формуючи бурти. Висота їх залежить від сорту чи гібрида, чим вони пізньостигліші, тим вище їх можна укладати. Зберігають маточники цілими рослинами з коренями і головками в темноті за температури 1°С, (допускається тимчасово 0°С і 2°С), відносної вологості повітря 90-95%.

Навесні проводять передсадивну підготовку маточників: вирізання насінних качанів, освітлення їх і підрощування кореневої системи. Дуже пізні сорти – за 30-40 діб до висаджування, пізньостиглі – за три тижні, середньопізні – за два тижні, тоді середньостиглі. Строки вирізання насінних качанів залежить і від щільності головок.

Для підвищення врожайності насіння підготовлені качани висаджують якомога раніше навесні. За таких умов вони краще приживаються і швидше відростають за рахунок зимових запасів вологи і зниженої позитивної температури ґрунту. Під час висаджування забезпечують притискання грунту до кореневої системи.

Оскільки рослини капусти червоноголової мають менший розмір, їх розміщують на другий рік густіше, ніж у перший. Технологічні заходи догляду за насінними рослинами такі самі, як і в капусти білоголової. Особливу увагу звертають на захист рослин у фазі бутонізації від «квіткоїда», в період достигання – від попелиці і горобців та інших птахів.

Збирають насінники вибірково в міру достигання насіння, складають на токах, у сушарнях для післязбирального дозрівання. Обмолочують їх зерновими комбайнами на зменшених обертах барабана. Одночасно проводять попереднє очищення вороху насіння. Після підсушування його остаточно очищають і доводять до посівних кондицій. Середня врожайність насіння, як і капусти білоголової, або дещо нижча (300-500 кг/га).

Державним стандартом України ДСТУ 7160:2010 передбачаються такі вимоги до сортових якостей насіння капусти червоноголової: сортова чистота – оригінальне не менше 99%, елітне – 98%, репродукційне і гібридне 97%. Схожість насіння повинна становити для оригінального і елітного насіння не менше 80%, репродукційного – 75%. Його вологість усіх категорій не має перевищувати 9%.

Поделиться:

Дополнительные материалы по теме: