Маса, урожайність і товарність головок за різної густоти розміщення рослин

Значний вплив на масу головки, врожайність капусти савойської справляють схеми розміщення рослин. Раціональне розміщення рослин на площі покращує умови для росту і розвитку рослин, сприяє більшій їх продуктивності і підвищенню якості головок, а також забезпечує можливість найбільш механізованого вирощування.

Аналізуючи отримані дані за три роки досліджень встановлено, що у капусти савойської сорту Вертю 1340 за різних схем розміщення рослин найбільша маса головки формувалася за найбільш розрідженого розміщення рослин (70x60 см) – 23,8 тис.шт./га – 1,87 кг (табл. 37).

Таблиця 37. Маса головки капусти савойської залежно від схеми розміщення рослин
Схема розміщення рослин, смКількість рослин, тис.шт./гаМаса головки, кг
2004 р.2005 р.2006 р.середнєV,%±Sx,%
Сорт Вертю 1340
70x3047,60,730,870,810,802,66±0,67
70x4035,71,021,311,121,153,36±0,96
70x5028,61,641,811,701,713,96±0,82
70x60 – контроль23,81,801,971,861,873,58±0,73
Сорт Вертус
70x3047,60,690,800,780,762,86±0,63
70x4035,71,181,231,201,204,25±0,81
70x5028,61,191,371,291,285,03±0,90
70x60 – контроль23,81,561,741,661,654,11±0,87

Дещо меншу масу головки мали рослини за схем розміщення 70x50 см (28,6 тис.шт./га) – 1,71 кг. В міру загущення рослин 70x40 см (35,7тис.шт./га) спостерігалось подальше зменшення цього показника – 1,15 кг, за найбільш загущеного розміщення 70x30 см (47,6 тис.шт./га) формувалась найменша маса головки – 0,80 кг.

Маса головки сорту Вертус також залежала від густоти розміщення рослин у рядку. Найбільша маса головки була за відстані між рослинами в рядку 60 см – 1,65 кг, найменша – за схеми розміщення рослин 70x30 см – 0,76 кг. В інших варіантах цей показник був на рівні 1,20-1,28 кг.

Залежно від густоти рослин на одиниці площі змінювалась урожайність головок. Найвища врожайність капусти савойської сорту Вертю 1340 в середньому за три роки досліджень відмічена за схеми розміщення рослин 70x50 см – 49,0 т/га, що на 4,4 т/га більше, ніж у контролі 70x60 см – 44,6 т/га (табл. 38).

Схема розміщення рослин 70x40 см з більшою їх кількістю на одиниці площі забезпечувала нижчу врожайність – 41,0 т/га за рахунок зменшення маси головки. Найменшу врожайність отримано за схеми розміщення 70x30 см – 38,2 т/га.

У рослин, висаджених за схемою 70x60 і 70x50 см, товарність головок суттєво не відрізнялась і була у межах 92,1 і 90,8%. Дещо нижча вона спостерігалась за схеми 70x40 см – 88,2%. За густоти висаджування 47,6 тис.шт./га вихід товарної продукції знизився до 83,4% за рахунок утворення більшої кількості дрібних і нещільних головок.

Найоптимальніші умови для формування найвищої врожайності сорту Вертю 1340 забезпечила схема розміщення рослин 70x50 см. Аналіз результатів досліджень з сортом Вертус також свідчить про різний рівень урожайності залежно від схеми розміщення рослин.

Таблиця 38. Урожайність капусти савойської залежно від схеми розміщення рослин
Схема розміщення рослин, смУрожайність, т/гаПриріст урожаю, т/гаТоварність,%
2004 р.2005 р.2006 р.середнє
Сорт Вертю 1340
70x3034,741,438,638,2–6,483,4
70x4036,446,739,941,0–3,688,2
70x5046,851,748,549,04,490,8
70x60 – контроль42,846,944,244,692,1
НІР 053,43,22,4
Сорт Вертус
70x3032,838,137,136,0–3,381,6
70x4042,043,842,742,83,589,1
70x5034,039,236,936,7–2,690,2
70x60 – контроль37,141,439,539,394,2
НІР 052,42,31,8

Так, у середньому за три роки найвищу врожайність (42,8 т/га) одержано за схеми розміщення рослин 70x40 см з приростом 3,5 т/га проти контролю (39,3 т/га). Найнижчою врожайністю характеризувались рослини за схем 70x50 і 70x30 см, які мали 36,7 і 36,0 т/га. При цьому товарність головок за схеми розміщення 70x60 см складала – 94,2%. Найменший вихід товарних головок отримано за загущеного розміщення рослин 70x30 см – 81,6%. У решти варіантів вона знаходилась на рівні 89,1-90,2% відповідно.

Отже, на основі результатів досліджень встановлено, що оптимальною схемою розміщення рослин капусти савойської сорту Вертю 1340 в Лісостепу України, яка забезпечувала найвищу врожайність, є 70x50 см, сорту Вертус з меншим розміром рослин – 70x40 см.

Поделиться:

Дополнительные материалы по теме: