Характер изменчивости хозяйственно-ценных признаков у сортообразцов чечевицы и отбор продуктивных форм

автор:
источник: Вестник Полтавского государственного сельскохозяйственного института 2000 год №4

Наявні сортозразки сочевиці характеризуються значною морфо-біологічною строкатістю, яка обумовлена генетичною неоднорідністю, а також невирівняністю за елементами продуктивності (господарськи цінними ознаками). Вивчення такого селекційного матеріалу в контрастних умовах років (за температурою, вологозабезпеченістю, родючості грунту, фотоперіоду та ін.) дає можливість розщепити популяцію (сортозразок) на певні біо- і морфотипи. Навіть так звані чисто лінійні сорти, які повинні бути б еталонами, в контрастних умовах проявляють себе так, що явно видно їх генетичну неоднорідність.

Вивчення характеру мінливості (границь варіювання, квадратичних відхилень, коефіцієнтів варіації) господарськи цінних ознак продуктивних сортозразків в різні за погодними умовами роки, дозволило нам виявити неоднорідні зразки, цінні для добору продуктивних форм. Ми протягом 1997 – 1998 рр. оцінили ряд сортозразків за ступенем варіювання основних ознак продуктивності (складових елементів урожайності). Вивчали такі сортозразки: Красноградська 250, Дніпровська 3, Наслада (Болгарія), Lenka (Сірія), ВІР к.896 (Україна) та інші. Основну увагу звертали на ті елементи продуктивності, які певною мірою корелюють з урожайністю: довжина головного стебла рослини (r=0,140), продуктивна кущистість (r=0,083-0,414), число плідних вузлів на головному стеблі (r=0,714), кількість бобів на рослині (r=0,179-0,788), кількість насінин на рослині (r=0,182-0,782), маса рослини з насінням (r=0,124-0,72б), маса насіння з рослини (r=0,492), маса 1000 насінин (r=0,498).

В таблиці наведено сортозразки сочевиці з максимальними показниками мінливості основних господарськи цінних ознак.

За такими основними показниками як маса насіння з рослини і маса рослини з насінням найбільші інтервали мінливості і коефіцієнти варіації спостерігались у сортозразках: Наслада (Болгарія), Lenka (Сірія), ВІР к. 896 (Україна), що вказує на можливості добору кращих рослин із цих номерів. Значне варіювання кількості бобів на рослині відмічено у сортозразків Lenka (Сірія), ВІР к. 896.

Як бачимо, найбільше варіювання основних господарських цінних ознак (висота рослин, продуктивна кущистість, число плідних вузлів на головному стеблі, кількість бобів і насінин на рослині, маса рослини з насінням і маса насіння з рослини) характерне для сортозразків: Наслада (Болгарія), ВІР к. 896 (Україна), Lenka (Сірія), з яких проведено добори кращих рослин для селекційного разсадника.

Одним з найважливіших елементів кількості та якості врожаю є маса 1000 насінин, яка визначає технологічні і кулінарні властивості культури сочевиці. Частіше спостерігається наявність прямого зв’язку врожайності з цією ознакою, але в перезволожені роки має місце тільки тенденція до позитивної залежності. Тому можуть бути урожайними сорти з крупним насінням і насінням середнього розміру. Оптимальною можна вважати масу 1000 насінин сочевиці в межах 60 – 70 г. Такі форми одержані нами шляхом індивідуального добору із сортозразків Наслада і Дніпровська 3, для яких характерне значне варіювання цієї ознаки.

Що стосується гібридних популяцій, то основний добір елітних рослин ми здійснюємо з третього покоління.

Отже, при доборах кращих рослин в процесі селекції сочевиці ми звертаємо особливу увагу на такі елементи урожайності, як продуктивна кущистість, довжина головного стебла, кількість плідних вузлів, бобів і насінин на рослині, маса сухої рослини з насінням, насіння з рослини.

Характер варіювання господарськи цінних ознак у сортозразків сочевиці
Ознаки продуктивності Сортозразки Роки   Xmax/Xmin   V,%
Висота рослини (довжина головного стебла), см Наслада 1997 52±1,6 70-37 8,2 16
Дніпровська 3 1998 34±0,9 44-26 4,0 12
Красноградська 3 1999 31±0,9 39-25 5,1 16
Lenka 1999 38±1,1 43-33 3,4 9
к.896 1999 34±0,7 41-29 3,5 10
Продуктивна кущистість (стеблин), шт. Наслада 1997 3±0,2 5-2 0,9 30
Дніпровська 3 1998 2±0,1 3-1 0,6 30
Красноградська 3 1999 3±0,3 4-2 1,0 33
Lenka 1999 4±0,4 8-1 1,7 42
к.896 1999 4±0,3 7-2 1,4 35
Число плідних вузлів на головному стеблі, шт. Наслада 1997 20±0,6 27-14 3,4 17
Дніпровська 3 1998 10±0,5 14-5 2,4 24
Красноградська 3 1999 6±0,6 10-3 2,1 35
Lenka 1999 8±0,5 11-4 2,0 25
к.896 1999 5±0,3 8-3 1,4 28
Кількість бобів на рослині, шт. Наслада 1997 95±6,1 195-46 32 34
Дніпровська 3 1998 75±4,6 106-33 21 28
Красноградська 3 1999 134±16 219-48 52 39
Lenka 1999 138±20 390-33 88 64
к.896 1999 110±16 316-30 74 67
Кількість насінин на рослині, шт. Наслада 1997 67±7,2 195-46 32 34
Дніпровська 3 1998 53±4,0 89-14 19 35
Красноградська 3 1999 138±19 228-46 60 44
Lenka 1999 173±26 338-34 108 62
к.896 1999 136±19 375-32 90 67
Маса рослини з насінням, г Наслада 1997 17±1,4 39-6,2 7,2 42
Дніпровська 3 1998 14±0,2 22-4,9 4,2 30
Красноградська 3 1999 24±2,5 33-7,2 8,1 39
Lenka 1999 16±2,6 47-3,3 11,0 66
к.896 1999 21±2,6 55-5,9 12,0 57
Маса насіння з рослини, г Наслада 1997 17±0,3 7,3-0,2 1,4 82
Дніпровська 3 1998 3,6±0,4 7,1-0,5 1,7 47
Красноградська 3 1999 8,5±1,2 14,0-2,4 4,0 47
Lenka 1999 7,1±1,2 21,0-1,1 4,9 69
к.896 1999 7,9±1,2 23,0-1,4 5,6 71
Маса 1000 насінин, г Наслада 1997 24±1,3 38-12 7,0 30
Дніпровська 3 1998 65±2,8 80-36 13,0 20
Красноградська 3 1999 61±1,7 72-52 5,4 9
Lenka 1999 40±1,2 48-30 5,0 12
к.896 1999 56±1,6 72-43 7,7 14
Поделиться: