Происхождение, состав, свойства, биогеохимия почв, почвенно-экологические режимы

источник: Грунтознавство // за ред. Д.Г.Тихоненка

Загальне ґрунтознавство (частина перша) вивчає поступове перетворення на земній поверхні абіогенних компонентів літосфери на родючий ґрунт, органо-мінеральне (В.В. Докучаєв), біокосне (В.І. Вернадський) природно-історичне тіло з важливими загальнобіосферними, господарськими, екосоціальними функціями, унікальними властивостями та ґрунтово-екологічними режимами. Ґрунт, як біосферний феномен, утворений у результаті природного ґрунтогенезу (грунтотворного процесу), водночас є об’єктом землекористування та господарювання, що еволюціонує нині під їх впливом в антропо-техногенні продукти.