Биологические основы овощеводства:
Влияние факторов окружающей среды на рост и развитие растений овощных культур

автор:
источник: Биологические основы овощеводства // Барабаш О.Ю., Тараненко Л.К., Сыч З.Д.

Найбільший вплив на ріст і розвиток овочевих рослин мають фактори зовнішнього середовища, які об’єднані у чотири групи: кліматичні (тепло, світло, вологість і склад повітря), едафічні (ґрунт, його фізичні властивості, поживний склад, кислотність, вбирна здатність), біотичні (макро- і мікрофлора, фауна, взаємодія рослин у посівах), антропогенні (діяльність людини — внесення добрив, застосування машин, забруднення атмосфери, формування рослин).

Кліматичні й едафічні фактори впливають на рослини безпосередньо, а біотичні й антропогенні - здебільшого опосередковано. Всі фактори для рослини необхідні й рівноцінні за дією: жодного з них не можна замінити іншим, оскільки це призводитиме до порушення впливу інших. Як правило, врожайність культур визначається фактором, який перебуває в мінімумі. Тому, розробляючи систему агрозаходів для вирощування високого та якісного врожаю, завжди враховують умови навколишнього середовища, своєчасно визначають фактори, які негативно впливають на ріст і розвиток рослин, та обмежують їх дію. Так, для ранніх весняних посівів основним фактором є тепло, влітку — волога, а взимку — тепло і світло. Своєчасне усунення негативного впливу певного фактора забезпечує високу продуктивність рослин і економічний ефект.

При вирощуванні овочевих культур важливо знати реакцію рослин на дію комплексу зовнішніх умов і окремих факторів. Визначається вона спадковими і біологічними особливостями, походженням сорту та віком рослин. Однак, реакція на дію того самого фактора може бути неоднаковою. Наприклад, добрива, внесені в ґрунт при достатньому зволоженні, сприяють інтенсивному росту рослин і значно підвищують їх урожайність. Нестача вологи сповільнює ріст, а дія добрив може бути навіть шкідливою.

Комплекс факторів навколишнього середовища, що впливають на ріст і розвиток рослин, досить різноманітний і непостійний. Він залежить від географічного розміщення посівів, механічного складу ґрунту, експозиції схилу, висоти над рівнем моря, пори року. Вимогливість овочевих культур до умов навколишнього середовища протягом вегетації також неоднакова. Так, для проростання насіння потрібні підвищена вологість ґрунту і помірна температура, а під час плодоношення, навпаки, - помірна вологість і підвищена температура та сонячне освітлення. Отже, розробляючи агрозаходи, беруть до уваги не тільки біологічні особливості овочевих культур, але й вміло управляють факторами росту, застосовують методи оптимізації зовнішніх умов. Треба пристосовувати рослини до конкретних умов середовища, підвищуючи стійкість їх до несприятливих (екстремальних) умов.