Технология выращивания озимой ржи

источник: Довідник агронома // за ред. Л.Л. Зіневича, К: 1985 р.

Біологічні особливості. Насіння проростає при температурі грунту 1-2°С, проте найбільш сприятлива температура 15-20°С. Восени жито закінчує вегетацію при переході середньодобової температури через 3°С, а навесні починає відростати при 4-5°С. Сходи з`являються за сприятливих умов через 5—6 днів після сівби. Морозостійкість його вища, ніж озимої пшениці. Кущіння починається, коли з`явиться четвертий листок і при нормальних строках сівби триває 35—37 днів. Через 40—50 днів після початку весняної вегетації колоситься. Цвітіння настає через 10-12 днів після колосіння і продовжується 10-15 днів. Фаза молочної стиглості починається через 8-16 днів після цвітіння і триває 9-12 днів, після чого настає воскова і повна стиглість зерна. Сума ефективних температур, необхідних для закінчення циклу розвитку — від проростання насіння до стиглості зерна — в середньому становить 1800°С. Жито менш вибагливе до грунтів, ніж озима пшениця: непогано родить при достатньому удобренні на дерново-підзолистих піщаних, торфово-болотних, важких глинистих та інших малопридатних для озимої пшениці грунтах. Проте кращими для нього є чорноземи та сірі лісові легкі за механічним складом грунти.

Місце в сівозміні. На Поліссі озиме жито розміщують по зайнятих парах, після багаторічних трав одноукісного використання, озимих на зелений корм, картоплі (ранньостиглі сорти), кукурудзи на зелений корм і силос (ранньостиглі сорти і гібриди) та льону, а в Лісостепу — після багаторічних трав на один укіс, озимих на зелений корм, кукурудзи на зелений корм і гороху.

Обробіток грунту і удобрення такі самі, як і при вирощуванні озимоі пшениці.

Сівба. Перед сівбою насіння протруюють. У східному і центральному Поліссі жито сіють 20-25 серпня — 5-10 вересня, в західному Поліссі — 5-20 вересня, в східному і центральному Лісостепу — 1-20 вересня, а в західному — 5-25 вересня.

Тетраплоїдні сорти висівають на 3-5 днів пізніше, ніж диплоїдні.

На мінеральних грунтах Полісся норма висіву тетраплоїдних сортів 4-5,5 млн., диплоїдних — 5-6,5, а на осушених торфо-болотних — тетраплоїдних — 3-3,5 млн./га схожих насінин. У Лісостепу норми висіву менші, ніж на Поліссі, на 0,5-1 млн./га схожих насінин. Оптимальна глибина загортання насіння 4-5 см. Способи сівби — перехресний або вузькорядний. Глибина загортання насіння 4-5, а на легких грунтах — 5-6 см.

Догляд за посівами такий самий, як і за посівами озимої пшениці.

Збирання врожаю. Тривалість збирального періоду не повинна перевищувати 10-12 календарних днів. У першій половині цього періоду У фазі воскової стиглості зерна застосовують двофазний спосіб збирання, а в другій половині, з настанням повної стиглості, однофазний. Двофазним способом доцільно збирати полеглі, засмічені, високорослі та нерівномірно достигаючі посіви. Озиме жито починають скошувати у валки при вологості зерна 25-35%, а обмолочувати при 16-18%. Втрати зерна на 5-й день після початку збирання становлять 2,7-3,5%, 10-й — 3,7-5,1, 15-й — 6,6-9%, 20-й — 11,2-13,9, на 25-й день — 15,8-19,8%.

Поделиться: