Новые эффективные сорта плодовых культур

автор:

Для закладання інтенсивного плодового саду доцільно використати насамперед економічно вигідні сорти яблуні зимового строку достигання, які користуються підвищеним попитом на ринку, транспортабельні і здатні добре зберігатись.

У промислових насадженнях, площа яких перевищує один гектар, слід вирощувати до п’яти зимо-вих сортів яблуні, якими займають 70-80% площі.

Якщо поблизу господарства є ринок збуту, то для безпосередньої реалізації варто запровадити певну частку високотоварних літніх і осінніх сортів.

За невеликої кількості сортів в саду легше здійснити систему захисту насаджень від хвороб і шкідників та сортове формування й обрізування дерев.

При підборі сортів слід взяти до уваги їх вимоги до грунтово–кліматичних умов, насамперед тем-пературного режиму і тривалості періоду вегетації. Підбираючи сорти, слід скористатися консультаціями фахівців, зокрема з Центру навчання й підтримки фермерів та приватних товаровиробників Черкащини (Уманський державний аграрний університет).

Нижче подаємо коротку характеристику окремих ефективних сортів яблуні, які включені до дер-жавного «Реєстру» й заслуговують на широке використання з метою отримання товарної продук-ції.

Осінній строк достигання.

Теремок. Пізньоосінній сорт, виведений селекціонерами В.П. та К.М.Копанями в Інституті садів-ництва УААН (Київ). Дерево скороплідне, високоурожайне, середньоросле, формується легко. Висока стійкість до парші, зимостійкість середня.

Кращі сорти-запилювачі – Алкмене, Джеймс Грів, Слава переможцям.

Плоди одномірні, вищесередніх розмірів (160-200г), зрізаноширококонічні з гладенькою шкіркою солом’яно–жовтого кольору з яскравим оранжево–червоним штрихувато–розмитим рум’янцем. М’якоть жовтувата, дрібнозерниста, ароматна, гармонійного смаку. Знімальна стиглість настає у першій половині вересня і плоди не осипаються. У холодильнику зберігаються до трьох місяців.

Зимовий строк достигання.

Айдаред. Сорт, виведений у США, за останнє десятиріччя став одним із основних промислових сортів України. Дерево середньоросле з округлою густою кроною, досить зимостійке. Скороплід-ний сорт із щорічною урожайністю. Уражується борошнистою росою, листя – слабко паршею.

Плоди крупні, приплюснуті, слабкоребристі, правильної форми. Шкірка тонка, дещо масляниста, блискуча. Основне забарвлення зеленувато–жовте, покривне – яскраво-червоне на більшій частині поверхні. М’якоть зеленувата, щільна, дрібнозерниста. Смак кисло–солодкий, дещо в’яжучий із слабким ароматом, грубуватий.

Плоди зберігаються в звичайних плодосховищах до червня–липня.

Завдяки скороплідності, високій щорічній урожайності, транспортабельності та здатності плодів до тривалого зберігання, сорт Айдаред, який рекомендований в Україні з 1986 року, в найближчому майбутньому ще утримуватиме чільне місце серед інших зимових сортів.

Гала. Новозеландський сорт ранньозимового строку достигання. Скороплідне середньо росле де-рево, схильне до перевантаження урожаєм, чому запобігають нормуючим обрізуванням та прорі-джуванням зав’язі. Середньовразливе до парші, відносно стійке до борошнистої роси. Зимостій-кість середня. Схильне до пошкодження хворобами кори.

Кращі сорти-запилювачі: Айдаред, Арлет, Глостер, Еліза, Елстар, Катя, Мелроуз, Ред Делішес, Рубінетте, Фієста, Фуджі.

Плоди транспортабельні, середньої величини, округло-конічні з гладенькою сухою шкіркою, вкритою розмитим смугастим рум’янцем, не осипаються, однак за дощової погоди схильні до роз-тріскування. М’якоть жовта, солодка і ароматна, відмінного смаку. Збиральна стиглість настає з середини вересня.

У холодильнику плоди зберігаються майже без втрат до квітня.

Поширені клони з більш інтенсивним забарвленням: Гала Маст (Регал Принц Гала), Роял Гала і Мондіал Гала.

Голден Делішес. Один із світових лідерів, американський скороплідний середньо рослий сорт з невисокою зимостійкістю дерев, краще вдається в мікро зонах з теплим кліматом. Дерева слабко пошкоджуються борошнистою росою, плоди стійкі до парші, яка уражує листя.

Плоди середні, видовжено–конічної правильної форми. Шкірка шорстка, світло-жовта. М’якоть жовта, щільна, дрібнозерниста, солодкого смаку з ледь відчутною кислістю, приємним ароматом. Зберігаються до травня, але при пониженій вологості повітря в сховищах в’януть.

Поширюються клони з меншим “оржавленням” (сіткою) на поверхні плодів, з яких кращими вва-жають Рейндерс, Смуті (Гібсон), Крілард і Калаголден.

Росавка. Пізньозимовий сорт, отриманий М.М.Ніконенком і В.Я.Чупринюком у Мліївському ін-ституті садівництва ім. Л.П.Симиренка. Дерево дуже сильноросле (тому варто застосувати карли-кову підщепу), високої зимостійкості, стійке до парші і борошнистої роси. Урожайність висока без проявів періодичності.

Плоди транспортабельні, крупні, одномірні, округло-циліндричні, слабко ребруваті. Шкірка сере-дньої товщини, зеленувато-жовта, з неяскравим темно-червоним дещо розмитим рум’янцем на більшій частині поверхні. М’якоть зеленувато–кремова, кисло–солодкого, дещо вищого від Айда-реда смаку.

Знімальна стиглість настає у кінці вересня – на початку жовтня, споживча – через 1,5-2 місяці піс-ля збирання. Зберігання в холодильнику до червня практично без втрат.

Флоріна. Імунний до парші пізньозимовий американо-французький сорт. Сильноросле, скороплідне, схильне до періодичного плодоношення дерево, мало вразливе до борошнистої роси; зимостійкість середня.

Кращі сорти-запилювачі: Голден Делішес, Делішес, Мелроуз, Пріма, Чемпіон.

Плоди середньої величини, округло–конічні, ребристі біля чашечки, зеленувато-жовті з червоно-карміновим рум’янцем на більшій частині поверхні, покритій характерними крупними сіруватими точками. М’якоть зеленувато-кремова, кислувато–солодка, досить смачна.

Збиральна стиглість настає у першій половині жовтня, дещо пізніше від сорту Голден Делішес, зберігається до березня.

Росавка. Пізньозимовий сорт яблуні, отриманий від запилення в 1949 році гібридної форми 7911(Пепін лондонський х Ренет ландсбергський) пилком сорту Делішес. Дерево швидко і силь-норосле, з округлою, злегка розлогою, середньо загущеною кроною. Не вибагливе до умов виро-щування. Листя і плоди стійкі до грибних захворювань. Дерево має високу зимо- і морозостій-кість. В плодоношення вступає на підщепі ММ106 на 4-й рік, а на сіянцях - на 5-й рік після посад-ки, швидко нарощуючи товарну урожайність. Цвіте в ранньо-середні строки . Переважаючий тип плодоношення - кільчатки та плодові прутики. Плодові бруньки закладаються також на верхівках однорічних приростів. Дерева плодоносять регулярно та щедро, без періодичності плодоношення. Середньорічна урожайність 15-річних дерев на сіянцевих підщепах в умовах Черкаської області була 397,1 ц/га , найвища - 591,6 ц/га, в Київській області -372,5 ц/га. За роки конкурсного сорто-випробування за урожайністю та стабільністю плодоношення Росавка перевищила всі сорти зимо-вого строку достигання, які нами вивчалися. Плоди великі, одномірні, масою 150-180 г, на моло-дих деревах – до 210-290 г, округло-циліндричні, трохи витягнуті до верхівки, слабо ребристі, з 5 випуклими ребрами в верхній половині. Шкірка середньої товщини, міцна, світло-зелена з темно червоним розмито-смугастим рум`янцем, покриваючим більшу частину поверхні плоду. М`якуш кремовий, щільний, соковитий, хорошого кисло-солодкого смаку, з приємним ароматом. Знімаль-на стиглість плодів наступає в першій половині жовтня, споживча - через 1,5-2місяці після зби-рання. В холодильниках зберігаються до липня. Чудово витримують транспортування. Сорт вклю-чений в районування з 1992 року в Лісостепу, з 1998- в Степу, перспективний також для Полісся. Переваги: висока адаптивність до умов вирощування, щедра щорічна урожайність, тривала леж-кість плодів. Недолік: дуже сильноросле, могутнє дерево.

Ровесник. Отриманий в результаті схрещування сортів Бойкен і Антонівка камяничка. Зи-мовий сорт. Дерево середньої сили росту, з округлою кроною, яка в період повного плодоношення переходить в плоскоокруглу, зимостійке, слабо уражується паршою і борошнистою росою. В пору плодоношення на сіянцях вступає на 5-й рік; урожайність висока, без різко вираженої періодично-сті. Плоди дуже великі, масою 210-230 г, максимальна - 500 г, приплюснуто-округлі, зеленувато-жовті. М`якуш білий, соковитий, хорошого кисло-солодкого смаку. Знімальна стиглість плодів настає в другій половині вересня, в холодильниках зберігаються до березня-квітня. Районований в Лісостепу і Степу з 2000 року. Переваги: швидко плідність і висока щорічна урожайність, хороші товарні і смакові якості плодів. Недолік: в окремі роки плоди схильні до ураження підшкірковою плямистістю.

Сапфір. Пізньозимовий сорт. Отриманий в результаті схрещування гібридної форми 654 (Бойкен х Кальвіль сніговий) з сортом Ренет Симиренка. Дерево середньо росле, з плоско округлою, сере-дньо загущеною кроною. Паршою і борошнистою росою уражується слабо, зимостійкість висока. Цвіте в середні строки. Плодоносить переважно на кільчатках і плодухах; при сприятливих умовах схильний до закладання плодових бруньок, особливо на карликових підщепах, на однорічних при-ростах. На карликових підщепах дерева починають плодоносити вже в розсаднику на другий рік росту, на сильнорослих підщепах на 4-й рік після посадки в сад, а на 6-й рік дають товарний урожай. Плоди на молодих деревах великі, масою 145-190 г, одномірні, округло-конічні або плоско округлі, з широко ребристою верхівкою. Шкірка гладенька, блискуча, світло-зелена, з розмитим світло малиновим рум`янцем на сонячній стороні. М`якуш білий, з зеленуватим відтінком, щільний, ніжний, дрібнозернистий, доброго солодкувато-кислого смаку. Знімальна стиглість плодів настає в першій половині жовтня, споживча – в грудні, в холодильниках добре зберігаються до червня. Сорт розповсюджений і районований в Поліссі та Лісостепу з 2001 року. Переваги: швидко плідність і висока урожайність. Недолік: зелене, мало привабливе забарвлення.

Пламенне. Ранньозимовий сорт. Отриманий в результаті схрещування сортів Пепінка ли-товська і Бісмарк. Дерево середньо росле, з округлою або плоско округлою розлогою кроною. В умовах Лісостепу зимостійкість достатня. На підщепі М7 вступають в плодоношення на другий рік після посадки в сад. Урожайність дуже висока, регулярна. Щорічна висока урожайність посла-блює дерева, що іноді призводить до періодичності плодоношення та подрібненню плодів, тому вимагається ручне прорідження зав`язі. Основний тип плодоношення -кільчаточний. Цвіте в ран-ньо-середні строки, щедро. В окремі вологі роки листя і плоди уражуються паршою, тому для на-саджень необхідно відводити ділянки, які гарно провітрюються, своєчасно проводити профілакти-чні та захисні заходи проти цієї хвороби. Стійкий проти борошнистої роси. Плоди середнього роз-міру - 125-160 г, округло конічні. Шкірка тонка, гладенька, зеленувато-жовта, з розмитим малино-во-червоним рум`янцем на більшій поверхні плоду, з восковим нальотом. М`якуш жовтувато-білий, щільний, соковитий, з слабким ароматом, відмінного кисло-солодкого смаку. Знімальна стиглість плодів настає в другій-третій декадах вересня, в холодильниках вони зберігаються до лютого-березня. Сорт проходить держсорто випробування. Переваги: суперскороплідний, високо урожайний сорт. Недоліки: при щедрому врожаї плоди дрібнішають, в дощові роки листя і плоди уражуються паршою.

Внучка. Сорт виділений серед сіянців сім’ї 51-60 х Лорд Ламбурн. Перспективний зимовий сорт інтенсивного типу. Відрізняється помірним ростом дерева (на підщепі 54-118 висота в 9-й річному віці становила 2,9 м). Крона округла, середньо загущена. Зимостійкість висока. Стійкий до парші та борошнистої роси. Плодоносить на кільчатках і плодових прутиках. В пору плодоно-шення вступає дуже рано, швидко нарощуючи товарну урожайність. В інтенсивних насадженнях (підщепа М9, схема посадки 3,75x1 м) при поливі урожай 5-ти річних дерев складав 552 ц/га. Пло-ди великі, масою 180-250 г, плоско округлі, жовті з червоним розмитим рум`янцем на більшій час-тині плоду, іноді з смугами більш інтенсивного червоного кольору. М`якуш кремовий, щільний, соковитий, доброго кисло-солодкого смаку (4,4-4,5 бали). Знімальна стиглість плодів настає в 2-3-й декаді вересня. В холодильниках плоди зберігаються 6-7 місяців. Транспортабельність хороша. З 1998 року проходить державне сортовипробування. Переваги: швидко плідність, висока урожай-ність і зимостійкість, стійкість до основних хвороб. Недоліки: в окремі роки спостерігається схи-льність плодів до ураження підкірковою плямистістю. Сорт представляє інтерес для промислового і аматорського садівництва.

Мавка. Отриманий в результаті схрещування сортів Голден Делішес і Лорд Ламбурн. Дере-во середньо росле з округлою або широкоовальною компактною середньо-загущеною кроною. Плодоносить на однорічних приростах, плодових прутиках і кіль-чатках. В плодоношення на кар-ликовій підщепі вступає в розсаднику або в рік посадки в сад; на середньо рослій підщепі - з 2-3 року після посадки. В умовах Черкащини урожайність молодих насаджень регулярна і щедра. На другий рік росту на карликовій підщепі М9 (схема посадки 0,7x0,3x0,3 м) отриманий урожай 55,1 т/га; при вирощуванні по голландській технології (підщепа М9, схема посадки 3,75x1 м) на третій рік після окуліровки отримали 8,7 т/га, п`ятий-шостий рік відповідно 43,2 і 49,3 т/га. Зимостійкість середня, стійкість до парші середня, до борошнистої роси - висока. Плоди середнього і вище за середній розміри (150-170 г), одномірні, видовжено-округло-конічні, зеленувато-жовті з оранжево-червоним штрихувато-розмитим рум`янцем на незначній частині плоду з помітними підшкірними сочевичками. Шкірка середньої товщини, міцна, гладенька, суха. М`якуш жовтувато-кремовий з зеленуватими прожилками, щільний, ламкий, соковитий, доброго кисло-солодкого смаку (4,3-4,5 бали). В плодах міститься 14,1-17,8% сухих речовин, 8,74-12,25% цукрів і 0,21-0,41% кислот. Зні-мальна стиглість настає в кінці вересня, споживча - в грудні. В плодосховищі плоди зберігаються до березня, в холодильниках - до травня. Транспортабельність хороша. Сорт з 1993 року прохо-дить держсортовипробування. Примітки: на карликовій підщепі вимагається нормування зав`язі і полив.

Мліївчанка осіння (Новорічне х Мліївська красуня). Осінній сорт. Дерево сильноросле, в десятирічному віці на сіянцевій підщепі досягає 5 м висоти, з компактною, колоновидною кроною і плодоношенням типу спур. В плодоношення вступає на підщепі М7 на третій рік після посадки в сад, швидко нарощуючи урожайність. Урожайність молодих дерев висока, без різко вираженої періодичності. Плоди вище середнього розміру і великі (150-195г), слабоприплюснуто-округлі, слабо ребристі, правильної форми. Шкірка світло-зелена, при достиганні зеленувато-жовта з інте-нсивним розмитим малиновим рум`янцем на всій поверхні плоду, гладенька, масляниста. М`якуш білий, ніжний, соковитий, відмінного кисло-солодкого смаку (4,7 бали). Знімальна і споживча сти-глість настає в кінці вересня. В плодосховищах плоди зберігаються до січня, іноді і довше. Гетьманське. Перспективний зимовий сорт селекції МІС УААН, отриманий при схрещуванні сортів Ренет Баумана і Пармен зимовий золотий. Держсортовипробування проходить з 1995 року. Дерева середньо рослі, в 15-и річному віці висота становить 4,2 м (підщепа - сіянці Антонівки звичайної), з округлою середньо загущеною кроною. Плодоносить переважно на кільчатках. Паршою і борошнистою росою уражається слабо. В умовах Черкащини урожайність регулярна і висока. Сорт придатний для вирощування в інтенсивних насадженнях. Плоди округло-конічної форми, середніх розмірів (135-140 г), середньої одномірності, нарядні, зеленувато-жовті з червоним розмито-смугастим рум`янцем на більшій частині плоду. М`якуш зеленувато-кремовий, щільний, соковитий, відмінного кисло-солодкого смаку (4,6-4,7 балів). Високотранспортабельний. Знімальна стиглість настає в третій декаді вересня. В холодильному сховищі плоди зберігаються до березня-квітня. Сорт перспективний для інтенсивного промислового і аматорського садівництва.

Городищенське. Перспективний сорт отриманий від схрещування сортів Пламенне і Вагне-ра призове. Зимовий столово-десертний сорт яблуні. Зимостійкість в умовах Черкащини висока. Дерева швидко ростучі, низькорослі, формують округлу, дещо пониклу крону. На підщепі 54-118 плодоносять з 3-4-х річного віку, щедро. При схемі посадки 5x4 м урожайність 8-9 річних дерев складала 20,0-24,1 т/га. В інтенсивному саду, який був закладений за голландською технологією (підщепа М9, схема посадки - 3,75x1 м) дерева на 5 рік дали урожай 26,0 т/га, на 6 рік -44,0 т/га. Сорт схильний до утворення плодових бруньок на минулорічних приростах. Плоди середні, масою 155-160 г, одномірні, широкоокругло-конічні, з інтенсивним яскраво червоним рум`янцем на всій поверхні плоду. М`якуш кремовий, щільний, дрібнозернистий, соковитий, відмінного винно-солодкого смаку (4,5-4,7 бала). Знімальна стиглість плодів настає в кінці вересня - на початку жов-тня, споживча - в грудні. В холодильних сховищах зберігаються до квітня-травня, не втрачаючи високих смакових якостей. Держсортовипробування проходить з 1998 року.

Спадкоємець. Перспективний зимовий сорт отриманий в результаті схрещування сортів Ре-нет Кассельський і Ренет Симиренка. Дерево сильноросле, з округлою або широкоовальною сере-дньо загущеною кроною. Плодоносить переважно на плодових прутиках і кільчатках. На підщепі М9 в пору плодоношення вступає на 2-3 рік росту в саду і швидко нарощує урожайність. Плоди середнього і вище за середній розміри, масою 180-210 г, приплюснуто-округлі. Шкірка ніжна, гла-денька, жовто-зелена з червоним рум`янцем на 2/3 поверхні плоду. М`якуш кремовий, щільний, середньозернистий, середньо соковитий, відмінного кисло-солодкого смаку (4,4-4,7 бали). Зніма-льна стиглість настає в 2-3-й декаді вересня, споживча – через 1,5-2 місяці після збирання плодів. В холодильних сховищах плоди зберігаються до квітня-травня. Транспортабельність їх дуже висо-ка. Сорт перспективний для аматорського садівництва. Держсортовипробування проходить з 1996 року.

Благодать. Сорт отриманий в МІС УААН від схрещування в 1978 р. Сортів Голден Делішес та Лорд Ламбурн. Сіянець вступив у пору плодоношення в 1987р., в еліту виділений в 2000 р. Де-рево слаборосле, з розлогою округлою середньо загущеною кроною, зимостійкістю посухостійке, виявляє середню стійкість до парші і борошнистої роси. Плоди більші за середній розмір та великі (за роки досліджень середня маса плодів становила 152-208 г), широкоокругло-конічні, сплющені, одномірні, зеленувато-жовті з незначним світло-червоним розмитим штрихуватим рум`янцем. М`якуш жовтувато-білий, середньої щільності, дрібнозернистий, соковитий, духмяний, відмінного кисло-солодкого смаку (4,4-4,6 бала), містить 15,03% сухих розчинних речовин, 11,0% цукрів, 0,4% органічних кислот. Транспортабельність висока. В холодильному сховищі плоди зберігають-ся до березня-квітня.

Любава. Сорт зимового строку достигання. Отриманий шляхом схрещування в 1977 р. сор-тів Голден Делішес і Апорт зимовий. Сіянець вступив в плодоношення і виділений для станційно-го сортовивчення в 1986 р. та в еліту - в 1992 р. Дерева помірної сили росту, з округлою середньо загущеною кроною, відносно стійкі до парші і борошнистої роси, зимостійкі. Дерево швидко плід-не, на підщепі М9 в пору плодоношення вступає на 2-3 рік росту, швидко нарощуючи товарну врожайність, плодоносить переважно на простих і складних кільчатках. В інтенсивному саду, за-кладеного 1996р. за голландською технологією, середня урожайність за 1998-2003 рр. склала 24,9 т/га (при максимальній - 56,2 т/га(2001р.). Плоди більші за середній розмір та великі, масою 150-200 г, в окремі роки - 245 г., округло-конічні, сплющені, одномірні, зеленувато-жовті, з червоним смугастим розмитим рум`янцем на 1/3 поверхні плоду, із маслянистою шкіркою. М`якуш щільний, кремовий, дрібнозернистий, соковитий, ароматний, доброго кисло-солодкого смаку, високих десе-ртних смакових якостей (4,3-4,7бала). В плодах міститься 13,93% сухих розчинних речовин, 11,16% -цукрів та 0,38% кислот. Знімальна стиглість плодів настає в кінці вересня - на початку жовтня, споживча - в жовтні-грудні. В холодильниках плоди зберігаються до березня-квітня.

Даринка. Сорт отриманий шляхом запилення в 1975 р. сорту Симиренківець сумішшю пил-ку Лорд Ламбурне та Вагнера призове. Вступив у плодоношення в 1984 р., виділений для станцій-ного сортовивчення в 1986 р. та в еліту -в 2000 р. Дерево помірної сили росту, з розлогою кроною, зимостійке, високостійке до парші, борошнистої роси, швидко плідне, високоврожайне. Цвіте в середні строки. Плоди більші за середній розмір та великі, масою 192-240 г, сплющено-округлі, слабо ребристі, жовто-зелені із світлим рум`янцем на незначній поверхні плоду. М`якуш зеленува-тий, щільний, дрібнозернистий, соковитий, духмяний, високих смакових якостей (4,5-4,7 бала), містить 14,03% сухих розчинних речовин, 9,52% цукрів, 4,00 мг/100 г вітаміну С, 0,93% пектино-вих речовин. Знімальна стиглість плодів настає в І декаді жовтня, споживча – в листопаді-грудні, в сховищі зберігаються до квітня-травня.

Власта. Сорт отриманий від схрещування в 1977 році сортів Лорд Ламбурне та Апорт. Сія-нець вступив у плодоношення в 1985 р., виділений для станційного сортовивчення в 1991 р., в елі-ту-в 2000 р. Дерева сильнорослі, з пірамідальною піднесеною середньо загущеною кроною, зимо-стійкі, середньо стійкі до парші, високостійкі до борошнистої роси. Дерево швидко плідне, на підщепі М9 в пору плодоношення вступає на другий рік росту, швидко нарощуючи товарну вро-жайність; плодоносить переважно на простих і складних кільчатках. В інтенсивному саду, закла-деному за голландською технологією із схемою посадки 3,75 х 1 м, середня урожайність за 1998-2003 рр. становила 29,3 т/га (при максимальній -52,3 т/га у 2001 р.). Плоди великі, масою 207 г (максимальна 250 г), сплющено-округлі, без ребристості і оржавленості, жовті з яскраво червоним розмитим смугастим рум`янцем. М`якуш кремовий, щільний, дрібнозернистий, соковитий, духмя-ний, доброго кисло-солодкого смаку (4,4 бала), містить 11,94% сухих розчинних речовин, 0,48% органічних кислот, 10,35% цукрів, 1,6 мг/100 гвітаміну С, 1,01% пектинових речовин. Початок знімальної стиглості настає в І декаді вересня. В сховищі плоди зберігаються до грудня-січня.

Поради фермерам садівникам та садівникам-аматорам.

В останній час в газетах і журналах часто публікують рекламу про нові сорти яблуні. Багато нових сортів тільки починають випробовувати і тому не можна по одному урожаю судити в ціло-му про сорт. Один і той же сорт на різних підщепах, в різних кліматичних зонах, при різних умо-вах веде себе по різному. Читаючи похвальні оди тому чи іншому сорту, дивлячись на яскраві фо-тографії, важко утриматись від спокуси купити собі саджанці цих сортів, але потрібно пам`ятати, що ідеального сорту не існує. Кожний сорт поруч з перевагами має і свої недоліки. Саме їх і по-трібно враховувати при підборі сортименту для вашої ділянки. Але, скільки б не було сортів гар-них і різних, все одно хочеться чогось нового. Ось і розшукують садівники саджанці і живці неба-чених досі дерев. Не забувайте, сад садовиться не на один рік, тому помилки тут неприпустимі. Якщо виникають сумніви відносно того чи іншого сорту, краще проконсультуватись у спеціалістів або звернутись до спеціальної літератури, де сорт описується більш детально. Хотілось би, щоб автори заміток про сорти вказували не тільки позитивні сторони сорту, але і негативні, щоб всім нам полегшити вибір і в подальшому не шкодувати про втрачені надії, затрати, час.

Поделиться: