Оптимизация минерального питания овощей с помощью комплексных водорастворимых удобрений

автор:

З інтенсифікацією овочівництва зростають врожаї та вимоги до якості продукції. Збільшується споживання елементів живлення рослинами, зокрема мікроелементів, що потребує змін складу добрив. Збільшуючи норми застосування добрив, необхідно враховувати, що врожаї від збільшення норм добрив підвищуються прямо пропорційно до певного рівня, за якого досягається найвища оплата одиниці добрив вирощеною сільськогосподарською продукцією. Сучасні технології потребують не тільки чіткої відповіді на питання: скільки, як, в якій формі чи поєднанні використовувати добрива, але й того, щоб система добрив була економічно обґрунтованою.

Відомо, що окремий іон будь-якої мінеральної речовини у чистому стані для рослин токсичний. Ріст надземних органів рослин і розвиток кореневої системи залежать від фізіологічної врівноваженості у ґрунтовому розчині, яка полягає в оптимальному співвідношенні в ньому іонів мінеральних речовин.

Одним із шляхів оптимізації мінерального живлення овочів є застосування комплексних добрив, які містять NPK, магній, сірку та повний набір мікроелементів.

Така композиція поживних елементів в одному добриві є результатом наукових розробок, а не простою довільною сумішшю солей. Застосування комплексних добрив виключає допущення помилок при приготуванні розчинів, як при змішуванні однокомпонентних добрив.

Існує декілька підходів до складу комплексних добрив. Деякі дослідники вважають, що всі культури добре ростуть і розвиваються при застосуванні стандартних співвідношень основних іонів, інші пропонують тільки змінювати співвідношення NPK за фазами розвитку і з урахуванням зовнішніх факторів, а треті – мати марки добрив для конкретних культур.

На сьогоднішній день на аграрному ринку представлені продуктові лінійки комплексних водорозчинних добрив від різних виробників. Асортимент добрив з кожним роком зростає, і зробити вибір стає дедалі складніше. Звичайно та логічно, що, роблячи свій вибір, сільгоспвиробники спираються на власний досвід та віддають перевагу тим продуктам, що були перевірені часом. Добре відомі на ринку України та СНД комплексні добрива Новалон і Нутріфлекс, що зайшли на ринок ще у 2005 році, і за сім років зарекомендували себе як еталон високої якості. Ці комплексні добрива представляють собою сипучі кристалічні порошки, які швидко і повністю розчиняються у воді, можуть використовуватись у різних системах зрошення, а також для позакореневого живлення. Ці добрива не злежуються, мають гарантований хімічний склад, заявлений виробником, забезпечують швидкий та рівномірний ріст і розвиток рослин за рахунок високої ефективності засвоювання всіх поживних речовин та низької концентрації солей при фертигації. Відсутність у складі хлоридів дозволяє застосовувати їх при вирощуванні овочів, а також отримувати ранню високоякісну продукцію за рахунок збалансування поживних елементів.

Чотири формуляції добрив Новалон дозволяють діфференціювати склад розчинів для підживлення овочів у залежності від фази росту. У початковому періоді вирощування рослини найбільш чутливі до нестачі фосфору, при формуванні вегетативної маси більша потреба у азоті у балансі з іншими макроелементами, а у генеративній фазі – у калії. Співвідношення N:К на початку вегетації 1:1, у період цвітіння 1:2, плодоношення – більше 1:6.

Добриво Новалон 13-40-13+МЕ*, активізує стартовий розвиток рослин, а також рекомендується у період масового цвітіння та зав’язування плодів, коли зростає потреба у фосфорі. Новалон 19-19-19+2MgO+1,5S+МЕ, у складі якого додатково є сірка та магній, позитивно вливає на розвиток пагонів і листового апарату рослин.

Новалон 15-5-30+2MgO+3S+МЕ покращує зав’язування плодів, налив та сприяє їх вирівняності.

Новалон 3-07-37+2MgO+14,9S+МЕ необхідний для отримання якісних плодів (за рівнем цукрів, інтенсивної та рівномірної окраски, смакових якостей та лежкості).

При внесенні азоту потрібно враховувати його форму, наприклад, аміачну форму можна без загрози вносити у початкові фази росту, або при інтенсивному освітленні у співвідношенні до нітратної 1:2, у період плодоношення – 1:3. При низькій інтенсивності освітлення долю аміачної форми потрібно зменшити.

Окремо зупинимося на вмісті мікроелементів у цих добривах. Вони відрізняються високим вмістом та балансом мікроелементів, конче необхідних рослинам в період вегетації. Завдяки хелатованим формам, мікроелементи мають високу доступність для рослин. На мал.1. зображено схему утворення хелатів: молекула хелатуючого агента (ЕДТА, ДТПА) охоплює іон мікроелемента, захищає від зв’язування, робить більш мобільним іон мікроелемента для транспорту і засвоєння рослинами. Достатня забезпеченість мікроелементами позитивно впливає на імунітет рослин – вони стають більш стійкими до інфекційних хвороб, стресів, покращується якість плодів. Від концентрації розчину та співвідношення в ньому поживних елементів залежить осмотичний тиск та інтенсивність поглинання рослинами води й елементів мінерального живлення. Для застосування на овочевих культурах препарат застосовують у концентрації 0,7-1,5 г/л.

У коренях тепличних рослин осмотичний тиск сили всмоктування може сягати 490 кПа. Якщо осмотичний тиск ґрунтового розчину вищий за цей показник, вода не поступає у рослини, вони в’януть, на листі з’являються плями, а при більш гострих порушеннях настає плазмоліз, що призводить до загибелі рослин. Виміряти осмотичний тиск розчину важко, тому вимірюють електропровідність. Електропровідність 1% розчинів Новалону становить 0,94-1,5мСм/см. Чутливість до ЕС залежить від культури та фази онтогенезу. Наприклад, огірок більш чутливий до збільшення концентрації солей, ніж, наприклад, томат. На початку вегетації рослини більш чутливі до концентрації солей, ніж у її кінці. На жаль, більша частина води для зрошування є жорсткою, а ці добрива підкислюють розчин, вирівнюючи високу рН до оптимальної.

Орієнтовні норми внесення добрив через систему крапельного зрошення, кг/га щоденно, у дужках показано розрахунок на одну рослину.
КультуриСтроки внесення
5-7 дн. після сходів, укорінення розсадиЦвітінняЗав’язуванняПлодоношення, під час збору урожаю
Томат3-5(0,17 г) *15-6 (0,2 г) *43-4 (0, 135 г) *25 (0,17 г) *3
Перець3 (0,043 г) *15 (0,072 г) *44 (0,057 г) *24 (0,057 г) *3
Огірок3-5 (0,06-0,1 г) *15 (0,1 г) *55 (0,1 г) *23 (0,06) *3
*1 - Новалон 13-40-13 +МЕ
*2 - Новалон 15-5-30+2MgO+МЕ
*3 - Новалон 3-7-37+2MgO+МЕ
*4 - Нутріфлекс Т 15-8-25+3,5MgO+МЭ
*5 - Нутріфлекс С 17-7-21+3MgO+МЭ

Добрива Нутріфлекс (Т, С, F, S) мають іншу концепцію застосування. Вони створені за принципом «все в одному» та застосовуються на окремих групах культур:

  • для томата, перця, картоплі, баклажана;
  • для огірків та бахчевых культур;
  • для квіткових культур;
  • для ягідних культур.

Від Новалонів Нутріфлекс відрізняється балансом елементів, більшим вмістом мікроелементів, залізо хелатоване ДТПА, що дає змогу використовувати добрива на ґрунтах з високим рівнем рН. На основі багаторічного досвіду розроблено схеми зумисного застосування цих препаратів на овочевих культурах (див. табл.).

Норми приведені орієнтовні, але зі схеми видно особливості використання кожної формуляції.

Поделиться: