Генетика как теоретическая основа селекции сельскохозяйственных культур:
Гены качественных и количественных признаков, наиболее ценные для селекции

автор:

У генетиці прийнято, що до якісних ознак відносяться ті, котрі контролюються одним або декількома олігогенами (головними генами). Олігогени контролюють визначені ознаки, за якими можна спостерігати менделевське розщеплення. Олігогени відповідальні за альтернативну мінливість і не діють окремо, а виявляють свій ефект як частина загальної генетичної системи. Так, олігоген, що визначає якісну ознаку, може впливати на кількісну ознаку як поліген. Олігогени — основні гени, відповідальні за виникнення якісної або кількісної мінливості.

Наведемо як приклади кілька ознак рослин, контрольованих олігогенами: остистість — безостість, різний колір колосу, карликовість стебла, реакція на довжину дня та ін. у пшениці; колір та форма поверхні зерна у кукурудзи і гороху; безлисточковість у гороху; детермінантний тип росту гречки, люпину, гороху, сої і сотні інших ознак у різних культур, що контролюються генами, чітко локалізованими на хромосомах. Характер прояву ознак, які кодуються олігогенами, майже не залежить від мінливості навколишнього середовища.