Селекция и генетика пшеницы:
Видовой состав и кариология рода пшениц (Triticum)

автор:

Батьківщина пшениці — Передня Азія, включаючи Закавказзя і подекуди Дагестан. Рід Triticum налічує 27 видів, з яких 4 — однозернянки (2n = 14), 14 видів — тетраплоїди (2n = 28), у т.ч. тверда пшениця (Tr. durum) і 9 видів — гексаплоїди (2n = 42), у т.ч. м’яка пшениця (Tr. aestivum). У більшості випадків види з однаковою кількістю хромосом легко схрещуються між собою і дають фертільних нащадків. Міжродова гібридизація дозволила встановити походження геномів пшениці. Найбільш близьким родом до р. Triticum виявився рід Aegilops. Tr. aestivum має в собі три генома: A, B, D. Геном А походить з однієї із стародавних однозернянок; геном В походить від давнього виду Ae. speltoides, докази цього непевні (Кіхара), але те, що це геном одного з видів егилопса сумнивів не викликає. Геном D м’якої пшениці походить від Ae. squarrosa. Таким чином, однозернянки мають геном А, тверда пшениця — геном АВ і м’яка пшениця — геном ABD. Велике значення в селекції пшениці на стійкість до трьох видів іржи (бура листкова — Puccinia triticina (syn. recondita); лінійна — P. graminis і жовта — P. glumarum) має використання тетраплоїдного напівдикого вида пшениці Tr. timopheevi з геномом AG.

Однозначні хромосоми з різних геномів A, B, D, A, В відносяться один до одного як гомеологи. Гомеологія або часткова гомологія виникає, коли гомологія змінюється за рахунок внутрішньохромосомної перебудови, в результаті чого кон’югація здійснюється тільки частково, а кросинговер пригнічується. Отрімані міжродові гібриди між пшеницею і пирієм (Agropyron), житом (Secale) та ін.