Селекция и генетика озимой ржи:
Цветение и гибридизация

автор:

Суцвіття жита — колос, на виступах якого розташовано по одному колоску з 5—6 квітками (розвиваються звичайно 2—3). Квітки з трьома тичинками і зав’яззю з дволопастною приймочкою. У пиляку міститься більше 20 тисяч пилкових зерен. Рослина перехреснозапильна — пилок розноситься вітром.

Тетраплоїдне жито характеризується великими пилковими зернами та невисокою пилковою продуктивністю в порівнянні з диплоїдними. При перезапиленні тетраплоїдних та диплоїдних рослин жита між собою (4n×2n і 2n×4n) утворюється триплоїдний зародок, котрий з часом абортується і у більшості випадків (більш 90%) повноцінне зерно не зав’язується. Тому тетраплоїдні сорти жита слід вирощувати як на насіння, так і на товарні цілі в строгій просторовій ізоляції від диплоїдних сортів.

Цвітіння. Жито цвіте протягом 10—15 діб. Першими зацвітають квітки середньої частини колосу, причому спостерігається так зване хвильове розкривання — відразу у великої кількості колос’їв (відзначають 3—4 хвилі із проміжком 0,5—2 год. зранку і одну хвилю в другій половині дня). Досить високий вміст у повітрі пилку в ранкові години, максимально зростає до 10—12 год (більше тисячі пилкових зерен на 1 см² скла, обробленого гліцерином). Потім вміст пилку в повітрі різко знижується і після 18 год. Становить близько сотні пилкових зерен на 1 см² скла. Відмічено, що озиме жито викидає в повітря пилка вдвічі більше, ніж озима м’яка пшениця, і в 35 разів більше, ніж яра тверда пшениця.

Схрещування. При роботі з житом селекціонери нерідко обходяться без кастрації, висіваючи вихідні сорти почерговими рядками. Часто материнською формою виступає лише один сорт, тоді коли батьківських сортів — декілька. Кастрацію проводять коли необхідно виключити запилення сорту своїм пилком. Операція проводиться подібно до пшениці, але пінцет вводять зверху квітки. Можна обмежитись простим стисканням колоска пінцетом (рис. 1). Для повної гарантії чистоти схрещування роботу проводять, використовуючи горшкову культуру материнських рослин. Запилення виконують, вкладаючи в кастровані квітки пиляки батьківської рослини, або накриваючи батьківські форми одним ізолятором, або просто обмінюючи ізолятори батьківських форм.

При хімічній кастрації використовують обприскування жита 0,05%-вим розчином ГМК у дозі 5 мл розчину на рослину наприкінці виходу в трубку або на початку колосіння або 0,5%-вим розчином далапона наприкінці кущення — початку виходу в трубку.

Рис. 1. Кастрація жита стисканням колосків пінцетом:
а — положення пінцету; б — тичинка і зав’язь з приймочкою перед кастрацією.
Рис. 1. Кастрація жита стисканням колосків пінцетом: а — положення пінцету; б — тичинка і зав’язь з приймочкою перед кастрацією. Сильне стискання колоска: I — на 1/3 пиляка; 2 — на ½ пиляка; 3 — на 2/3 пиляка; 4 — слабке стискання на 2/3 пиляка.

Збереження пилку. У природних умовах пилок зберігає свою запліднюючу здатність при температурі 20—25°С и вологості повітря 55—70% протягом 40 хв. Пилок, зібраний о 6—7 год. ранку, проростає на штучному середовищі з 25%-вим розчином сахарози та 0,75%-вим агаром в середньому на 18%, о 8—9 год. — на 26% та о 10—11 год. — на 29%. Проростання пилку, що зберігався 24 години в тіні, удвічі вище проростання пилку, що утримувався на сонці. Оптимальною умовою збереження пилку вважається температура 2—4°С при вмісті її в ексикаторі над хлористим кальцієм; такий пилок після трьох діб збереження здатний заплідніти до 13% обпилених квіток.

Кращим середовищем для пророщування пилкових зерен є середовище з 1%-вого агару і 20%-вої сахарози. Пророщування проводять при температурі 20°С і 80% відносної вологості повітря.