Селекция и генетика кукурузы:
Классификация, происхождение и кариотип

автор:

Кукурудза (Zea mays L.) відноситься до класу однодольних (Monocotyledoneae), родині Graminea, роду Zea. Близький дикий співродич кукурудзи — теосинте, який відносять також до роду Zea. У теперішній час у рід Zea включають наступні види: Zea mays (2n = 20) — кукурудза, два вида однорічного диплоїдного теосинте — Z. mexicana (2n=20), Z. luxurians (2n=20), один вид багаторічного диплоїдного теосинте Z. diploperennis (2n=20) та один вид багаторічного тетраплоїдного теосинте Z. perennis (2n=40).

Поряд з основним диплоїдним набором хромосом (2n=20) в каріотипі кукурудзи мають місце додаткові В-хромосоми, кількість яких може варіювати до 20 і більше.

Відмінності в консистенції ендосперму зернівки були покладені в основу внутрішньовидової класифікації кукурудзи, а нижченазвані групи зведені в ранг підвидів:

Z.m.everta- розлусна
induratа- кремениста
amylacea- крохмалиста
indentata- зубовидна
Додатково як підвиди виділяють форми:
saccharata- цукрова
ceratina - соскоподібна
tunicate- плівчаста

Їх можна розглядати і як мутанти кременистої, крохмалистої і зубовидної кукурудзи, оскільки зміни в структурі ендосперма і довжина колоскових лусок контролюються одним геном: su1 — цукрова, wx1 — воскоподібна, Tu1 — плівчаста. Вся різноманітність кукурудзи, зібрана в колекції ВІР, згрупована в 83 різновидності.

Поделиться:
Селекция и генетика кукурузы: