Селекция и генетика гороха:
Видовой состав и кариотип гороха

автор:

Рід Pisum належить до родини бобових (Fabaceae). На основі даних про схрещування різних диких та культурних форм гороху та специфічності білкових фракцій сучасна систематика схиляється до того, що існує два види гороху — P. fulvum (горох червоно-жовтий) і P. sativum з підвидами (subsp.): sativum — посівний, asiaticum — азіатський, transcaucasicum — закавказький, abyssinicum — абісинський, elatius — високий і syriacum — сірійський.

У культурі лише один вид гороху — P. sativum. Походження виду пов’язано з Давнім Середземноморям та Передньою Азією. Еволюція гороху проходила на диплоїдному рівні (2n=14). У гороху знайдені перебудови хромосом: транслокації, дупликації й інверсії.